Chưa có đánh giá nào

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 21/11/2016 07:44, số lượt xem: 779

khi ở nhà - thất niệm
khi ở chùa - chính niệm
thất niệm và chính niệm
sợi chỉ mỏng manh thay

cuộc đời lắm đắng cay
nhưng cũng đầy hỷ lạc
đắng cay và hỷ lạc
cũng do mình cả thôi

biển nghiệp sâu vô đáy
nhân quả chẳng hề sai
tam giới như nhà lửa
chẳng từ bất cứ ai

muốn tự mình giải nghiệp
bất phóng dật là đầu
đừng quá tham lợi dưỡng
không thời chẳng đến đâu

phải quán chiếu từng khâu
trong kiếp đời ngắn ngủi
để sau rồi khỏi tủi
biết con đường mình đi

phải tập hạnh xả ly
dù khó khăn đến mấy
phải tự mình làm lấy
mới biết được mà thôi

đừng có chấp cái tôi
thì đã là tiến bộ
và con đường giác ngộ
sẽ nở những hoa lành

chẳng còn những khổ đau...