Trang trong tổng số 7 trang (62 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7]

Ảnh đại diện

tieudien

VÔ ĐỀ

Nồi cơm nấu dở buổi bình minh
Tiếng gà gáy chìm tiếng đao binh
Vang vọng trống dồn đường phá trận
Rộn rã kèn vang cuộc xuất chinh
Vó ngựa nguyên mông cây rũ lá
Nỗi hờn đại việt máu phơi hình
Dáo gươm quyết phải phân thắng bại
Giữ quê hương muôn thuở thiêng linh

td
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tieudien

LẠM THU

đến trường giảng dạy dáng thày cô
vào đường tiền bạc hóa côn đồ
sách vở vẽ vời mắt trợn ngược
đóng góp tràn lan mặt tỉnh khô
vào quỹ chia dày đày túi tớ
bỏ trường dốt đặc mặc thây trò
đòn võ còn nhiều bài thêm nếm
chẳng ngán phụ huynh, chỉ ngại ôtd
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 7 trang (62 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7]