Tên bài thơ: Về
Tác giả: Võ Miên Trường
Gửi bởi hongha83
Ngày gửi: 09/06/2024 06:08
Xoá bởi: tôn tiền tử
Lý do xoá: chưa có nguồn tham khảoTa về theo gió rong chơi
Thấy bồ đề giữa chợ đời vô minh

Ta lần từng bước thương mình
Cứ thấp thỏm giữa chênh vênh cợt đùa

Về gom nỗi nhớ lên chùa
Bàn tay đảnh lễ xin chừa sân si

Ta bà sấp ngửa thị phi
Thế gian còn lắm bấc chì… lạnh câm

Chung trà rót tạ tri âm
Về chăm bón lại chữ tâm… đợi ngày!


Chú thích:
XL chiều mưa nhẹ 17.05.2024.

(Bài viết được gửi tự động)
tửu tận tình do tại