Trang trong tổng số 42 trang (415 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [39] [40] [41] [42]

Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

KHAI BÚT
Tân Niên Kỷ Hợi 2019

TÂN Niên Kỷ Hợi đẹp xinh tươi...
XUÂN đến mừng vui rộn rã cười !
KHAI nhị Mai hoa vàng trắng đỏ !!
BÚT còn vương vấn cõi lòng tôi !?!

KỶ Nguyên Đán đáo Trời Xuân đẹp...
HỢI quả thanh nhàn hạ thảnh thơi !
MƯỜI vẹn ân tình nhà hạnh phúc !!
CHÍN tròn nhân nghĩa sẻ sang đời !!!

Mùng Một Tết Kỷ Hợi 2019

BNH GC - Tiền Giang
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

Khai Bút
VỊNH XUÂN!

XUÂN về nô nức khắp nơi nơi!!!
XUÂN đến trường ca diễn kịch cười...
XUÂN cảm Trời hoa - nhân phấn khởi,
XUÂN tình biển ái - nghĩa muôn đời.
XUÂN tu cổ học - lòng từ thiện,
XUÂN đạo gia truyền - chả nghỉ ngơi.
XUÂN ổn an lành nhà Hạnh Phúc...
XUÂN trường Thọ Lộc tạ ơn Trời!!!

TẾT trường Thọ Lộc tạ ơn Trời!!!
TẾT sống an toàn khoẻ nghĩ ngơi...
TẾT mãi quyết tâm - tình bác ái,
TẾT luôn chí thiện - đẹp yêu đời.
TẾT thương “hoạn nạn” - dư dòng lệ,*
TẾT cảm " nhà không " - thiếu tiếng cười.*
TẾT đến ai vui? - Ai oán hận?!?
TẾT về nô nức khắp nơi nơi!!!

Mùng Một Tết Kỷ Hợi 2019
BNH GC - Tiền Giang

- * - Cảm xúc dân chúng ở vườn rau Lộc Hưng..TPHCM!!!
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

KHAI BÚT
TẾT ĐẾN...

TẾT là tục lệ cổ truyền xưa!!!
TẾT đến ăn chơi mấy chửa vừa...
TẾT "pháo" rền vang - Hoa Thịnh Đốn,*
TẾT "bông" toả sáng - Việt Nam ta.**
TẾT khôn bài bạc - khôn vui vẻ,
TẾT chả chén chè - chả đẩy đưa.
TẾT đáo Xuân lai "ca" điệp khúc...
TẾT "xơi" xã láng thoả lòng chưa!?!

XUÂN VỀ!

XUÂN "xơi" xã láng thoả lòng chưa!?!
XUÂN dịp "lì xì" khá nặng đưa...
XUÂN "dưỡng" tham ô - hầu nhất thế,***
XUÂN "nuôi" hối lộ - thuộc phe ta.
XUÂN cần ổn định - xinh tươi cửa,
XUÂN được an tâm - ấm áp nhà.
XUÂN dịp "hiến dâng" tuồng độc dữ...
XUÂN là tục lệ cổ truyền xưa!!!

Mùng hai Tết Kỷ Hợi 2019
BNH GC - TIỀN GIANG

* - Mùng hai Tết nghe con dâu nói: Ở Thành Phố San Jose CA (USA). Hội đồng hương người Việt, tổ chức họp thường lệ hằng năm . Có đốt pháo (nổ) nhiều quá sá...
** - Trong Tỉnh Tiền Giang (VN) các Huyện Thị, đều có đốt pháo (bông) chào đón Giao Thừa.
*** - Nhất thân nhì thế.
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

VỊNH BÀI TÂY ĐÔ HỘI - KIM SƠN -
(Vận Ăn = Ăn Tết)
KHAI BÚT
TÂN NIÊN...

Ăn Tết đâu còn mấy cái răng?!?
Xuân về thù tạc chả ai bằng?
Mời "tui" cổ vịt - "tui" ngơ ngác,
Kính "tớ" đầu gà - "tớ" nhó nhăn.
Trẻ thích hát ca - bày đổ bát,
Già yêu xướng hoạ - quý thơ văn.
Xuân sang chồng chất cao thêm tuổi...
Sức khoẻ giữ gìn diệt khó khăn!!!

CẢM TÁC!

Xuân về tổ chức điểm chi răng?!?
Tết nhất ngao du thích thú rằng:
Hà Nội đều Trời - loè loẹt mặc,
Sài Gòn khắp Đất - vẻ vui ăn.
Khách Tây hớn hở - om hô hố,
Người Việt se sua - quẳng nhọc nhằn.
Mỗi độ "chơi" Xuân tiêu bạc khối...
Phải dành từ thiện ích chi bằng!!!

Mùng 08 Tết Kỷ Hợi Năm 2019
BNH GC - TIỀN GIANG

ÔNG TƯ!*

Ông Tư đầu bạc mặt da nhăn!!!
Thi phú còn ai sẻ được bằng...
Đề nhập êm thanh - đều hợp chữ,
Trạng vào độc đáo - đổi hoà văn.
Luận bàn sâu sắc - không ngoài luật,
Chuyển kết gồm vô - có rất ngằn.
Tâm sự cùng ai trên mãnh giấy...
Tỏ lòng vui vẻ hoặc trầm thăng!!!

12/02/2019
BNH GC - TIỀN GIANG

* - Năm 1963. Ông Tư là người đầu tiên, chỉ vẻ lúc tôi mới tập học làm thơ!
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

CHÚC MỪNG

Mừng Bác Xuân nầy trông trẻ ra
Bảy mươi mấy tuổi ngỡ năm ba
Văn thơ đạo đức cùng bầu bạn
Xướng hoạ hiền nhân khắp chốn xa
Sáng dạo mấy vòng thêm sức lực
Chiều vô vài cốc đậm màu da
Cuộc đời Bác sướng như Vua Chúa
Thanh thản vui chơi hưởng cảnh già

Tân Mão 2011
" Cố "Hoàn Pháp

Bài Hoạ
TẾU VUI!

Cảm huynh khen tớ đẹp tươi ra!!!
Song thất (77) an lành chửa "gậy" ba...
Đau khớp bất thừơng - vào " cửa ải ",
Nhức mình thi thoảng - đến " xông pha".
Tay rung rờ rẫm - nghe thơm tóc,
Răng rụng mẽ mòn - thích mát da.
Tân Mão Xuân về còn quá khoẻ...
Tuổi cao gắng gượng chút vui già!!!

Tết Tân Mão năm 2011
BNH GC - TIỀN GIANG
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 42 trang (415 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [39] [40] [41] [42]