Trang trong tổng số 79 trang (784 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

CHÚC MỪNG SINH NHẬT ẨN NGUYỄN !

Ẩ  N NGUYỄN sinh nhật hôm nay,
N  GÀY vui phấn khởi phát tài vinh vang !
N  HƯ HỒ chúc đạt rỡ ràng:
G  Ò CÔNG "Ngọc Ẩn" ngập tràn niềm vui !
U  NG dung tìm bạn đẹp đôi...
Y  ÊN bình an lạc đời đời vinh hoa !
Ê  M đềm trên thuận dưới hoà,
N  HÀ xinh Phúc Lộc hiền gia Thọ trường !!!
CHÚC MỪNG SINH NHẬT ẨN NGUYỄN !

Ẩ  N NGUYỄN sinh nhật hôm nay,
N  GÀY vui phấn khởi phát tài vinh vang !
N  HƯ HỒ chúc đạt rỡ ràng:
G  Ò CÔNG "Ngọc Ẩn" ngập tràn niềm vui !
U  NG dung tìm bạn đẹp đôi...
Y  ÊN bình an lạc đời đời vinh hoa !
Ê  M đềm trên thuận dưới hoà,
N  HÀ xinh Phúc Lộc hiền gia Thọ trường !!!

Cháu Ẩn thân mến !

Có lẽ hiện nay cháu đứng tiệm mua bán công việc đa đoan bề bộn, mà Bác đã nhờ cậy làm phiền cháu cũng nhiều lắm rồi.
Vậy, xin cháu vui lòng chỉ giúp Anh Lộc, để có thể tự làm chuyển qua Thi Viện được nhé !
Rất cám ơn cháu đa./-

09/03/2019
Bác Chín
BNH GC - TIỀN GIANG
Cháu Ẩn thân mến !

Có lẽ hiện nay cháu đứng tiệm mua bán công việc đa đoan bề bộn, mà Bác đã nhờ cậy làm phiền cháu cũng nhiều lắm rồi.
Vậy, xin cháu vui lòng chỉ giúp Anh Lộc, để có thể tự làm chuyển qua Thi Viện được nhé !
Rất cám ơn cháu đa./-

09/03/2019
Bác Chín
BNH GC - TIỀN GIANG
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

Bài Hoà Cò Mồi - Nguyễn Toản
CÒ PHE*...

"Cò mồi nhiệm vụ hỏi ai ban" ?!?
Nô bộc trung thành của các quan...
Đốt đuốc khắp nơi - không chức chánh,
Dẫy đầy "xôi thịt" - có quyền gian.
No cơm hống hách - quân to mật,
Ấm áo ngang tàn - lũ lớn gan.
Đạo diễn hí trường tuồng độc dữ...
Đất nghe tiếng dội động Trời vang!!!

SÂU MỌT!

Đất nghe tiếng dội động Trời vang!!!
Nam Bắc kinh hoàng tội quá gan...
"Đầy tớ" hối ô - lừa đại dối,
"Ô Sin" lãng phí - xảo đa gian.
Ham ăn lộng giả - bầy "yêu" ác,
Hốt uống sở trường -  lũ "quỷ" quan.
Xử lý cua càng ngang ngược kẹp...
"Cò mồi nhiệm vụ hỏi ai ban" ?!?

08/03/2019
BNH GC - TIỀN GIANG

* - AFFAIRE
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

BÀI HOÀ THƠ VUI KHOE MẶT - VŨ THỊ HỒNG

Xinh lão dẫu già khách vẫn thương !!!
Ai đâu chê chán dám xem thường ?
Cao niên nên kiếm - bò tơ tốt,
Bồi dưỡng chớ tìm - cá quý ươn.
Thân thể chỉnh trang - người đẹp mẫu,
Giữ gìn sĩ diện - chúng noi gương.
Thế thời tân tiến văn minh hoá...
Sinh sản tràng giang "xấu" chật đường !!!

Nghèo khổ rắc gieo gái đứng đường !!!
Hiền nhân lương thiện chí làm gương...
Rình mò nát đất - dòng mèo chuột,
La hét rùm trời - giống ãnh ương*.
Hối lộ hại người - ta oán mãi,
Tham ô nguy nước - chúng khinh thường.
Tuồng đời ô trọc kinh hoàng khủng...
Nổi khổ dân lành quả thảm thương !!!

28/02/2019
BNH GC - TIỀN GIANG

* - con ãnh ương = ễnh ương.
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

Bài Hoà BẮT TÉP NUÔI CÒ - NGUYỄN TOẢN
CÔNG TRỜI BIỂN...

Nhờ ai xúc tép bọc đàn cò !!!
Mang nặng ơn đền phải biết lo...
Nghĩa mẹ "gánh gồng" - công đất rộng,
Công cha "cải tạo" - nghĩa trời to.
Tuổi cao đau ốm - cần nuôi dưỡng,
Già cả chăm nom - chớ đắn đo,
Tung cánh sổ lồng quân bất hiếu...
Vô nhân, vô hậu... Tại đâu do !?!

QUÂN GIAN ÁC !

Vô nhân, vô hậu... Tại đâu do !?!
Lòng dạ con người khó thước đo...
Hối lộ giàu sang - nhờ cậy thế,
Tham ô phú quý - ỷ công to.
Dân hèn áo bạc - còn tơi tả,
Quan trọng mâm vàng - chả biết lo.
Giả tạo phồn vinh bi kịch thảm...
Nhờ ai xúc tép bọc đàn cò !!!

01/03/2019
BNH GC - TIỀN GIANG
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

CHÚC MỪNG SINH NHẬT !
(03/2019)

CÁC      anh, quý chị sáng tươi
BẠN      bè họp mặt vui cười hân hoan
SINH     ngày Xuân tiết vẻ vang
NHẬT    chào phấn khởi bình an mọi nhà
CÙNG   nhau hoà hiệp xướng ca
THÁNG nàng Xuân thắm đậm đà lê thê
BA         hôm Nguyên Đán tràn trề
XIN        cầu nguyện đạt đề huề tương lai
CHÚC   hạnh Phúc, Lộc Thọ tài...
MỪNG  chung kỷ niệm xinh thay đẹp Trời !!!

02/03/2019
BNH GC - TIỀN GIANG
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

BÀI HOÀ TIỄN BẠN - H T T H
(Nhân đến 100 ngày Bà nhà tôi mất, ngày 06/12/2018 - 16/03/2019)

TRĂM NGÀY...

Trăm ngày vĩnh biệt bạn ôi Trời!!!
Tưởng nhớ nỗi lòng lệ thấm rơi...
Cay đắng bao năm - vui sống mãi,
Ngọt bùi lắm lúc - tủi than đời.
Ra khơi sóng gió - vươn vùng chống,
Chèo chống đoạn trường - vượt biển khơi.
Một kiếp "vi nhân nan" nhất định...
Ai hoài thơ thẩn chả nên lời!!!

VĨNH BIỆT !

Ai hoài thơ thẩn chả nên lời!!!
Trắc ẩn cõi lòng xin chớ khơi...
Vuốt tủi - văn thơ - tươi vẻ mãi,
Nén buồn - sinh hoạt - đẹp vui đời.
Dằn lòng gác bỏ - sầu tan biến,
Bảo dạ lạc quan - lệ khỏi rơi.
Có được vậy không? - Ta cố gắng...
Trăm ngày vĩnh biệt bạn ôi Trời!!!

12/03/2019
BNH GC - TIỀN GIANG
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

Hoà Bài Cũng Đa Truân - Vũ Thị Hồng
BÀO HỒ...

Làm người sao khỏi phải gian truân !!!
Ba nổi bảy chìm ít nhất lần...
Ơn Chúa bình an - xin cạn tỏ,
Nhờ Trời sống sót - giải bày phân.
Vào tù mấy lượt - đầy oan nghiệt*,
Ra khám bao phen - ổn định dần*.
Muốn biết tỏ tường xem chú thích...
Không thầy nên thợ lắm người thân !!!

TỰ THUẬT !

Không thầy nên thợ lắm người thân !!!
Ơn nghĩa mẹ cha trả nợ dần...
Hiếu thảo khôn tròn - vâng "lẽ" tỏ,
Đáp đền chưa trọn - dạ "lời" phân.
Hai vai "Trời biển"** - vai mang nặng,
Một gánh "vợ con"*** - gánh gấp lần.
Khất lại đời sau xin được trả.?.
Làm người sao khỏi phải gian truân !!!

17/03/2019
BNH GC - TIỀN GIANG

Chú Thích:
* - Sau 1975 đi cải tạo tại TX Gò Công, Thủ Đức, Hoàng Liên Sơn - Vĩnh Phú. Bị tội tham gia đảng phái chính trị trước 1975.
- Năm 1952 thời kỳ Pháp thuộc, bị động viên đi Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung. (Cây điệp - Quán tre), trốn lính bị bắt ra toà Sài Gòn kêu án, 18 tháng tù ở Chí Hoà và đày đi Tây Ninh. Nhân dịp ngày 20/07/1954 đình chiến được trả tự do.
- Năm 1968 bị toà án Gò Công xử phạt, 5 tháng tù treo buộc tội khai man sơ yếu lý lịch sanh 1931 thay vì 1934 mới đúng.Nguyên do năm 1946 quân Pháp trở lại tái chiếm Việt Nam, thấy mình vóc dáng cao lớn nên tự động khai lên 3 tuổi để xin được giấy thông hành. Lẽ ra năm 1952 tôi không bị động viên, nếu không khai lên tuổi sanh 1931. Để phải trốn lính tù tội khổ ải nhục hình oan ức thất kinh.
- Năm 1962 ở tại xã Thạnh Nhựt, làm nghề thợ may tại gia. Là dân bình thường không có làm việc cho chính quyền lúc bấy giờ, vậy mà bị bắt 20 ngày đêm (bịt mắt) bị khai thác tinh thần thể xác nặng nề. Có hôm dẫn ra sau vườn hoang, nơi đào huyệt sẵn nhận mình xuống áp lực cung khai... mà mình có làm gì, có biết gì đâu mà khai. Trong lúc đó thì có anh du kích, có lẽ là mới tập sự kêu la nói: Nó nín thở rồi anh Sáu ơi, đồng thời từ xa Sáu Phó vừa chạy đến, chửi ĐM tránh ra hết coi cái gì đâu mới đây mà nín thở?
Thế là kéo tôi lên... Nhờ Trời khỏi chết, chuyện thì dài 20 ngày đêm kể thêm ngao ngán...
** - Cha mẹ.
*** - Một vợ 10 con.
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

CHÚC MỪNG SINH NHẬT KIM SƠN !

L  Ê SƠN sinh nhật hôm nay
Ê  m đềm các bạn hoa mai tặng thầy
K  ính yêu quý mến tỏ bày
I    n trong trí nhớ những ngày còn thơ
M  ãi lòng lưu luyến đàn tơ
S  inh hoạt ca khúc điểm tô đẹp đời
Ơ  n tình nghĩa hiệp vui tươi...
N  gày hân hạnh Phúc tuyệt vời lạc quan !!!

18/03/2019
BNH GC - TIỀN GIANG
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

Thơ Vui Hoà Bài Mâu Thuẫn - N N T
GẦN ĐẤT...

Tuổi già răng rụng hết nguyên hàm !!!
Ăn uống khó khăn ráng chịu cam...
Sinh lý lưa thưa - đùa mệt mỏi,
Ái ân vắng vẻ - quậy lam nham.
Yếu xìu hết có - còn đâu thích,
Đau nhức còn đâu - hết có ham.
Măng mọc tre tàn xoay chuyển hoá...
Xa Trời gần đất mấy ai tham ?!?

XA TRỜI !

Xa Trời gần đất mấy ai tham ?!?
Già cả khiêm nhường tuổi trẻ ham...
Một thuở tung hoành - đà hết thú,
Bao năm oanh liệt - đã thôi nhàm.*
Tay chân run rẫy - thời đành chịu,
Tâm trí tiêu tùng - thế phải cam.
Vàng bạc nào đâu mua sức khoẻ .?.
Tuổi già răng rụng hết nguyên hàm !!!

18/03/2019
BNH GC - TIỀN GIANG
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

Vịnh Bài Tội Của Con Mèo - N N T
(Quán Thơ trang 47)
DÃ NHÂN...

Dã nhân độc địa giống loài heo !!!
Tài cán ra chi lũ chó mèo.?.
Đàn chúng tan nhà - tan nát héo,
Áp dân nát cửa - nát tan nghèo.
Thương ai hoạn nạn - mồm tru tréo,
Ghét kẻ hại người - dạ ốm teo.
Vang dội đầy đàng thiên chưỡi xéo...
Tâm xà ác dữ loại hùm beo !!!

ÁC DỮ !

Tâm xà ác dữ loại hùm beo !!!
Hại chúng biết bao xót dạ teo ...
Lạc nghiệp - cuồng phong - tiêu cửa nẻo,
An cư - bão táp - tán nhà nghèo.
Móc moi ăn hại - vì đàn "mẹo",
Đục khoét triền miên* - bỡi lũ mèo.
Chiến dịch bài trừ gian hắt héo ...
Dã nhân độc địa giống loài heo !!!

21/03/2019
BNH GC - TIỀN GIANG
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 79 trang (784 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] ... ›Trang sau »Trang cuối