Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

TIẾN THƯỜNG TRANG 70 HOÀ BÀI MỘT ĐOÁ HOA HỒNG - VŨ THỊ HỒNG

CÔNG DÂN...

Đã biết người hiền hậu lắm mà !!!
Danh gia đài các chả kiêu sa ...
Cửa nhà thanh lịch - yêu nhân đạo,
Lễ nghĩa cao sang - ghét ác tà.
Nho giáo trau dồi - lòng thiện đã,
Gia phong rèn luyện - chí hiền đa.
Giữ gìn tư cách luôn trong sạch ...
Xứng đáng công dân đẹp nước nhà !!!

XỨNG ĐÁNG !

Xứng đáng công dân đẹp nước nhà !!!
Chỉn chu bền vững kết toàn đa...
An lòng thi thoảng - trừ yêu oái,
Vững dạ thường xuyên - diệt quỉ tà.
Cố chí nhân lành - xa tứ đổ,
Quyết tâm từ thiện - tránh cần sa.
Thời nay quyến rũ nhiều mờ ám...
Đã biết người hiền hậu lắm mà !!!

24 - 03 - 2019
BNH - GÒ CÔNG TIỀN GIANG
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

VỊNH BÀI YÊU ĐỒ CỔ _ N N T
(Quán Thơ Trang 47)

PHÔ TRƯƠNG ...

Người đẹp hằng ngày mãi diện chưng !!!
Phô trương nhan nhãn chả đè chừng ...
Lưu manh háo sắc - thèm mình ngọc ,
Say xỉn nặc nồng - thích cục cưng .
Gặp chúng quỷ yêu - vồ chụp nựng ,
Thấy nàng lộng lẫy - nhẫy ôm mừng .
Cánh vàng lá thắm khôn gìn giữ ...
Tan nát danh nhà lệ đổ rưng !!!

XẤU HỔ !

Tan nát danh nhà lệ đổ rưng !!!
Điếm đàng thoả mãn hoá vui mừng ...
Chồng con xấu hổ - " ông " còn hận ,
Cha mẹ buồn rầu - " bả " hết cưng .
Chòm xóm xầm xì - lành chả được ,
Họ hàng dị nghị - ác khôn chừng .
Tiếc thay hạnh phúc nhà thê thảm ...
Người đẹp hằng ngãy mãi diện chưng !!!

GIÀU SANG ...

Nhà ông nuôi chó quý quan cưng !!!
Xiềng xích vàng tây mỹ hoá chừng ...
Tối ngủ một giường - chơi dưới thấp ,
Ngày ăn ba bữa - ở cao từng .
No lòng bồi dưỡng - thêm bò nướng ,
Tẩm dạ bổ toàn - có bánh chưng .
Cẩu tử sang giàu tô điểm đẹp ...
Bần hèn xơ xác mấy ai cưng ?!?

NGHÈO MẠT!

Bần hèn xơ xác mấy ai cưng ?!?
Thèm lắm không tiền khát bánh chưng ...
Con vợ khốn cùn - đau biết mấy ,
Mẹ cha bệnh hoạn - khổ chưa từng .
Giàu sang thiếp đủ - sang nhiều lẽ .
Nghèo mạt nợ đông - mạt quá chừng .
Số phận an bài đành chịu trận ...
Nhà ông nuôi chó quý quan cưng !!!

27/03/2019
BNH GC-TIỀN GIANG
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

Thơ Tặng Con:
THANH VÂN = CÚC BÀO !

T  hạnh Nhựt kinh doanh họ Bào !!!
H  iền lành buôn bán ngọt ngào gần xa...
A  n cư lạc nghiệp quê nhà,
N  àng luôn bặt thiệp lắm đa khách hàng.
H  ân hoan hoà nhã đoan trang,
V  ui cười khả ái giỏi giang dịu dàng.
  n cần chu đáo ổn an...
N  hà xây thêm đẹp chỉnh trang nhã thành !!!

N  hà xây thêm đẹp chỉnh trang nhã thành !!!
  n cần tô điểm lịch thanh...
V  ui tươi hoạt bát mỹ danh thiện toàn,
H  ạnh Phúc tài chánh đảm đang.
N  hân sinh đại Lộc vinh sang Thọ trường,
A  n hoà xử thế hiền lương.
H  ọc hành tu tập chay trường từ lâu...
T  hạnh Nhựt kinh doanh họ Bào !!!

01/04/2019
(Cha con)
BNH GC - TIỀN GIANG
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

BẢN THI LỤC BÁT KHOÁN THỦ

Cảm Tác
(LÀNG THẠNH NHỰT - TỈNH GÒ CÔNG))

L  àng ta sinh trưởng Bào Hồ* !!!
A  nh em có ít "thẩn thơ" khôn nhiều...
N  hân gia hiền hậu vui tươi !
G  ần xa thân thuộc mọi người mến yêu
T  ừ xưa thợ (may) khéo mỹ miều
H  iền lương lãnh đủ lắm điều chua cay
A  n lòng phận bạc tỏ bày
N  gười trong Bào họ ngày nay hiếm còn
H  oà an gia đạo điểm son
N  ước Hoa Kỳ đến tiếng đồn Phúc đa
H  ồ** Ông chung thuỷ đậm đà
Ư  ng Bà cùng sống đến già răng long
T  ình chồng nghĩa vợ mặn nồng

T  hôi vì lão bệnh đi vong mạng rồi
Ỉ  mình chữ nghĩa Trời ôi
N  hà tôi cơ cực cả đời nuôi con
H  ỡi người khuất, kẻ ở buồn
G  ò Công thơ thẩn keo sơn tưởng hoài
Ò  a trong lệ thấm mắt cay
C  ho luôn văn vẻ miệt mài vần trôi
Ô  ng ôi ! Ông hỡi ! Ông Trời !
N  hà tôi vĩnh biệt ai ơi lạnh lùng...
G  ẫm đời Thiên định số chung !!!

03/04/2019
BNH GC - TIỀN GIANG

Chú Thích:
Thời kỳ Pháp thuộc dùng từ, Village de Thạnh Nhựt - Province de Gò Công.
* - Sáng ngày 05 juin năm 1934 thế kỷ trước.có người tên Bào Văn Hỉ chào đời.
Vào năm 1964 (TKT) Người chơi thơ lấy bút danh là : Bào Như Hồ.
Đến năm 2014 lên FB thành là : BÀO NHƯ HỒ GÒ CÔNG TIỀN GIANG.
** - Mẹ họ Hồ & Cha họ Bào = Bào Như Hồ ./-
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

NHỊ BẢN LỤC BÁT KHOÁN THỦ LIÊN HOÀN
Thơ Tặng Con : BÀO THỊ THANH VÂN = CÚC BÀO !

B  ạn hàng Cô Cúc Cầu Ngang !!!
À  đều vui vẻ xóm làng kỷ cương...
O  ng vang Xuân lạc an đường,
T  iếng chim lảnh lót mãi thương kết đoàn.
H  oa Mai Đào thắm chứa chan,
I   n như tài tử rộn ràng bảnh bao.
T  iếng vang doanh nghiệp họ Bào,
H  iền lành buôn bán ngọt ngào gần xa...
A  n cư lạc nghiệp quê nhà,
N  àng luôn bặt thiệp lắm đa khách hàng.
H  ân hoan hoà nhã đoan trang,
V  ui cười khả ái giỏi giang dịu dàng.
  n cần chu đáo ổn an...
N  hà xây thêm đẹp chỉnh trang nhã thành !!!

N  hà xây thêm đẹp chỉnh trang nhã thành !!!
  n cần tô điểm lịch thanh...
V  ui tươi hoạt bát mỹ danh thiện toàn.
H  ạnh Phúc tài chánh đảm đang,
N  hân sinh đại Lộc vinh sang Thọ trường.
A  n hoà xử thế hiền lương,
H  ọc hành tu tập chay trường từ lâu...
T  iếng khen hiền hậu phúc giàu,
I   n như trong trí thanh tao cực kỳ.
H  iền nhơn đạo đức khắc ghi,
T  ô son điểm phấn chả chi sánh bằng.
O anh ca chim hót dịu dàng,
À  đây buôn bán có nàng Thanh Vân...
B  ạn hàng Cô Cúc Cầu Ngang !!!

01/04/2019
(Cha con)
BNH GC - TIỀN GIANG
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

Nhị Bản Lục Bát Khoán Thủ Liên Hoàn
Thơ Tặng Cháu :VÕ THỊ NGỌC TUYẾT !

V  õ Tuyết thương mãi Cầu Ngang !!!
Õ  ng a vui vẻ lời vang bán hàng ...
T  âm hiền hậu  , thật giỏi ngoan ,
H  ân hoan lao động giàu sang cả nhà.
I  n như bạn tốt gần xa ,
N  hư đầm sen nỡ nhuỵ đà phô trương .
G  ần xa quý chuộng bông hường ,
O  ang oang mua bán thị trường tinh hoa .
C  hốn này điểm tựa 'Tuyết' nha ,
T  hủ thường buôn bán thật thà quả xinh.
U  yên thâm nề nếp gia đình ,
Y  êu nhân trọng nghĩa vẹn tình thắm tươi .
Ê  m đềm hạnh phúc đẹp đời ...
T  họ an Lộc ổn mọi người mến thương !!!

T  họ an Lộc ổn mọi người mến thương !!!
Ê  m vui Phúc hậu viễn trường ...
Y  êu chồng con cái đảm đương vẹn toàn .
U  ng dung tự tại bình an ,
T  hong dong hướng thiện ngập tràn niềm tin .
C  hợ buôn hội hợp bình minh ,
O  m xòm nhộn nhịp sự tình đã quen .
G  ắng mà tranh đấu đua chen ,
N  ên sang , nên đẹp , nên hèn , nên xinh .
I  n sâu khắc dạ bóng hình ,
H  iếu ân đền đáp nghĩa tình mẹ cha .
T  ỏ lòng trân trọng ông bà ,
Õ  ng à lễ phép gần xa họ hàng ...
V  õ Tuyết thương mãi Cầu Ngang !!!

02/04/2019
BNH GC - TIỀN GIANG
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

Hoà Bài Chuyện Buồn - NNT
(Diễn Đàn Thư Viện Quán thơ trang 48)

KÍ ỨC...

Năm qua tang chế thảm bi ai !!!
Thiếp tử than ôi phải cách hai...
Nhớ mãi âu sầu - sầu chả dứt,
Thương hoài buồn tủi - tủi chưa phai.
Điếm đàng tràn họng - vang ngang tính,
Thơ thẩn đầy lòng - mặc trái tai.
Sanh lão tử đau dòng bể khổ...
Bạn bè khuyên nhủ vuốt than dài !!!

CÒN MÃI !

Bạn bè khuyên nhủ vuốt than dài !!!
Tĩnh lặng om xòm tránh bịt tai...
Đầu ấp ái ân - khôn biến nhạt,
Gối tay tình nghĩa - chẳng mờ phai.
Nay vui no ấm - vui mình một,
Trước khổ đói nghèo - khổ cả hai.
Thương hoá nhà tôi người phận bạc...
Năm qua tang chế thảm bi ai !!!

07/04/2019
BNH GC - TIỀN GIANG
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

Bản Thi Lục Bát Khoán Thủ
Thơ Tặng : NỮ SĨ HOÀNG THỊ THU HƯƠNG

H  oàng gia quí tộc từ lâu !!!
O  -  A lớp một bước đầu giỏi ngoan...
À  ơi cha mẹ họ hàng,
N  gười đều yêu quý rõ ràng mến thương.
G  ần xa đây đó bốn phương,
T  oản anh em bạn học đường thích Thu.
H  oa tài năng nổ cần cù,
I    n nhà nho giáo gia tư đạo hiền.

T  hu Hương tâm chí vững bền,
H  ành văn thi phú cần chuyên ý nhiều
U  ng dung ngôn hạnh diễm kiều,
H  iền nhân trí thức đủ điều thái thông.
Ư  ng chàng Ngọc Toản phi công,
Ơ  n người chí cả thoả lòng ước mơ.
N  ên chồng vợ, đến bến bờ...
G  ìn lòng chung thuỷ đường tơ mỹ toàn !!!

08/04/2019
BNH GC - TIỀN GIANG
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

Bản Thi Lục Bát Khoán Thủ
Thơ Tặng : Cháu PHƯƠNG BÀO TÂM

P  húc hồng xuất ngoại định cư !!!
H  iếu lòng thơm thảo đời tư thanh nhàn ...
Ư  a miền thích cảnh huy hoàng,
Ơ  n ai được đến Mỹ sang tuyệt vời.
N  hờ ông bà nội con ơi ...
G  ò Công lận đận suốt đời lao đao !!!

B  ạn bè hưởng sái (soái) sang giàu !!!
À  nhà kiều Việt bảnh bao tưng bừng ...
O  kê* ca hát khôn ngừng,
T  hân thương chia sẻ vô cùng chứa chan.
  m vang nhạc sến dịu dàng,
M  ưa rơi tắm biển ngập tràn niềm vui.
H  ân hoan rộn rã tiếng cười,
O  kê* ấm áp thảnh thơi cỏi lòng.
A  nh em bầu bạn vắng trông,
K  a ra ô kê* đủ đông vui vầy ...
Ỳ  à khoái chí ngất ngây !!!

H  ạnh đường Huyên Thọ Trời Tây yên bình !!!
A  n lòng vui vẻ tươi xinh ...
N  hà sang thịnh vượng đời vinh vang nhiều !
H  iền lương gìn giữ người yêu,
P  húc ân cha mẹ đủ điều thiện minh.
H  oà đồng xử thế nghĩa tình,
U  ng dung chia sẻ mỹ tinh nhân từ ...
C  húc mừng con cháu phước dư !!!

08/04/2019
Ông Nội
BÀO NHƯ HỒ - GÒ CÔNG - TIỀN GIANG

* - Ok = Karaoke ./-
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

Bài Hoà - Đánh Đổi - NNT
(Diễn Đàn Thi Viện Quán Thơ Trang 48)
ĐỈA TRÂU...

Yêu ma quỷ oái ác sang giầu ?!?
Hối lộ cúi lòn nạn đỉa trâu...
Đầy tớ dưới quyền - "vừa" nuốt cạn,
Đủ ông cao cả - "đã" ăn sâu.
Người hèn đói rách - bao người hận,
Kẻ khổ nhà tan - lắm kẻ sầu.
Trời hỡi Thiên Lôi xin búa bổ...
Ai hoài nhiếc chúng mãi đau đầu !!!

HÚT DỮ !

Ai hoài nhiếc chúng mãi đau đầu !!!
Càn quét tan gia sản hận sâu...
Năn nỉ hết lời - tràn lệ thảm,
Kêu ca còn lẽ - ngập rơi sầu.
Che tai điếc rái - loài người ngựa,
Bịt mắt đui mù - lũ mọi trâu.
Hãm hại lê dân thê thảm thiết...
Yêu ma quỷ oái ác sang giầu ?!?

09/04/2019
BNH GC - TIỀN GIANG
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] ... ›Trang sau »Trang cuối