Trang trong tổng số 25 trang (250 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

phamanhoa

Lê kinh Huyền đã viết:

CẦN CHI NÓI LẮM

Mỗi ngày chỉ nói một vài câu
Dẫu thế nhưng không đến nỗi rầu
Tối lại ta vui vào mạng ảo
Sáng ra bà thích đọc kinh cầu
Những điều cần nói đang dần cạn
Bao chuyện nên phô đã thuộc lầu
Liếc mắt hiểu nhau từng cử chỉ
Cần chi nói lắm đỡ đau đầu…Ha…ha…

L.K.H   25/12/2014

KHỔ LẮM BÀ ƠI !

Mỗi ngày bà tụng mấy ngàn câu,
Dẫu thánh mà nghe cũng phải rầu.
Lúc giận phun nhiều lời hậu đậu,
Khi buồn khạc lắm tiếng câu mâu,
Nhiều ngày nhức óc toan leo dậu,
Lắm buổi ù tai muốn nhảy lầu.
Tiếng bấc giọng chì đong mấy chậu,
Làm sao tui chứa nỗi trong đầu.

phamanhoa

Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

CẦN CHI NÓI LẮM

Mỗi ngày chỉ nói một vài câu
Dẫu thế nhưng không đến nỗi rầu
Tối lại ta vui vào mạng ảo
Sáng ra bà thích đọc kinh cầu
Những điều cần nói đang dần cạn
Bao chuyện nên phô đã thuộc lầu
Liếc mắt hiểu nhau từng cử chỉ
Cần chi nói lắm đỡ đau đầu…Ha…ha…

L.K.H   25/12/2014

KHỔ LẮM BÀ ƠI !

Mỗi ngày bà tụng mấy ngàn câu,
Dẫu thánh mà nghe cũng phải rầu.
Lúc giận phun nhiều lời hậu đậu,
Khi buồn khạc lắm tiếng câu mâu,
Nhiều ngày nhức óc toan leo dậu,
Lắm buổi ù tai muốn nhảy lầu.
Tiếng bấc giọng chì đong mấy chậu,
Làm sao tui chứa nỗi trong đầu.

phamanhoa

LỆNH BÀ

Sáng ghé lão Hoà đọc mấy câu,
Các bà hay đặng  dạ buồn rầu.
Mắt tròn xung khí chắc lao giếng,
Miệng méo tức hơi phải nhảy cầu.
Không khéo tối về ra ngũ bụi
Chỉ e sáng dậy phải leo lầu.
Cằn nhằn suốt Tết rêm thân xác,
Mới nghĩ không thôi điên cái đầu.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nghia Hoa

QuangTri đã viết:
phamanhoa đã viết:
Lê kinh Huyền đã viết:

CẦN CHI NÓI LẮM

Mỗi ngày chỉ nói một vài câu
Dẫu thế nhưng không đến nỗi rầu
Tối lại ta vui vào mạng ảo
Sáng ra bà thích đọc kinh cầu
Những điều cần nói đang dần cạn
Bao chuyện nên phô đã thuộc lầu
Liếc mắt hiểu nhau từng cử chỉ
Cần chi nói lắm đỡ đau đầu…Ha…ha…

L.K.H   25/12/2014

KHỔ LẮM BÀ ƠI !

Mỗi ngày bà tụng mấy ngàn câu,
Dẫu thánh mà nghe cũng phải rầu.
Lúc giận phun nhiều lời hậu đậu,
Khi buồn khạc lắm tiếng câu mâu,
Nhiều ngày nhức óc toan leo dậu,
Lắm buổi ù tai muốn nhảy lầu.
Tiếng bấc giọng chì đong mấy chậu,
Làm sao tui chứa nỗi trong đầu.

phamanhoa

LỆNH BÀ

Sáng ghé lão Hoà đọc mấy câu,
Các bà hay đặng  dạ buồn rầu.
Mắt tròn xung khí chắc lao giếng,
Miệng méo tức hơi phải nhảy cầu.
Không khéo tối về ra ngũ bụi
Chỉ e sáng dậy phải leo lầu.
Cằn nhằn suốt Tết rêm thân xác,
Mới nghĩ không thôi điên cái đầu.
Út xe ôm

LẢI NHẢI
Nọ suốt cả ngày có mỗi câu
Nghe đi nghe lại vẫn thấy rầu
Cháu im mấy buổi lòng thầm ước…
Chồng lặng bao đêm dạ cứ cầu…
Hàng phố dần dà  lâu đã thuộc
Nhà bên ngấm ngấm tựa còn lầu
Bỏ qua không chấp người …như thế
Để khỏi bâng quơ đỡ nhức đầu
                                 N-H

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lê kinh Huyền

phamanhoa đã viết:
Lê kinh Huyền đã viết:

CẦN CHI NÓI LẮM

Mỗi ngày chỉ nói một vài câu
Dẫu thế nhưng không đến nỗi rầu
Tối lại ta vui vào mạng ảo
Sáng ra bà thích đọc kinh cầu
Những điều cần nói đang dần cạn
Bao chuyện nên phô đã thuộc lầu
Liếc mắt hiểu nhau từng cử chỉ
Cần chi nói lắm đỡ đau đầu…Ha…ha…

L.K.H   25/12/2014

KHỔ LẮM BÀ ƠI !

Mỗi ngày bà tụng mấy ngàn câu,
Dẫu thánh mà nghe cũng phải rầu.
Lúc giận phun nhiều lời hậu đậu,
Khi buồn khạc lắm tiếng câu mâu,
Nhiều ngày nhức óc toan leo dậu,
Lắm buổi ù tai muốn nhảy lầu.
Tiếng bấc giọng chì đong mấy chậu,
Làm sao tui chứa nỗi trong đầu.

phamanhoa[/quote]


KHUYÊN CHÀNG

Chịu mãi những lời nói móc câu
Toàn thân nhức nhối nghĩ mà rầu
Thần kinh tê liệt nằm co cẳng
Đầu óc nát nhừ đứng vẹo đầu
Mong mụ bớt mồm để giữ ngọc
Khuyên chàng nguôi giận chớ rơi lầu
Đời như bóng ngựa qua rèm cửa
Mưa gió bên nhau giữ nguyện cầu .

27/12/2014. L.K.H

<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=5105c86502808c9dcd66a0b8d921ebb6"><font color="blue"><b>Thơ cổ Lê kinh Huyền phần 1 </b></font></a></td></tr></tbody></table>
"http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=bkDYrcuJOSk9GouaL4BqFQ"><font color="red"><b>Thơ mới Lê kinh Huyền phần 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>[/html]
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

Lê kinh Huyền đã viết:
phamanhoa đã viết:
Lê kinh Huyền đã viết:

CẦN CHI NÓI LẮM

Mỗi ngày chỉ nói một vài câu
Dẫu thế nhưng không đến nỗi rầu
Tối lại ta vui vào mạng ảo
Sáng ra bà thích đọc kinh cầu
Những điều cần nói đang dần cạn
Bao chuyện nên phô đã thuộc lầu
Liếc mắt hiểu nhau từng cử chỉ
Cần chi nói lắm đỡ đau đầu…Ha…ha…

L.K.H   25/12/2014

KHỔ LẮM BÀ ƠI !

Mỗi ngày bà tụng mấy ngàn câu,
Dẫu thánh mà nghe cũng phải rầu.
Lúc giận phun nhiều lời hậu đậu,
Khi buồn khạc lắm tiếng câu mâu,
Nhiều ngày nhức óc toan leo dậu,
Lắm buổi ù tai muốn nhảy lầu.
Tiếng bấc giọng chì đong mấy chậu,
Làm sao tui chứa nỗi trong đầu.

phamanhoa


KHUYÊN CHÀNG

Chịu mãi những lời nói móc câu
Toàn thân nhức nhối nghĩ mà rầu
Thần kinh tê liệt nằm co cẳng
Đầu óc nát nhừ đứng vẹo đầu
Mong mụ bớt mồm để giữ ngọc
Khuyên chàng nguôi giận chớ rơi lầu
Đời như bóng ngựa qua rèm cửa
Mưa gió bên nhau giữ nguyện cầu .

27/12/2014. L.K.H

KHUYÊN HAI ÔNG BÀ

Phu thê cẩn trọng giữ từng câu,
Gấu ó làm chi họ mạc rầu.
Chẳng khéo tình theo thuyền bỏ bến,
Không hay nghĩa dạt nước qua cầu.
Nương chồng vợ cất nhà ba tấm,
Tựa vợ chồng xây hộ bảy lầu.
Chớ giống Hoà tui rồi khốn khổ,
Nghèo xơ, không sợi tóc trên đầu.

phamanhoa

Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nghia Hoa


NGÀY  CUỐI  NĂM

Xé nốt tờ này lịch cuối cùng
Qua ngày hết tháng lại mung lung
Bao hồi trăn trở khi Xuân rộn
Mấy lúc nhọc nhằn  buổi Hạ dưng
Thu đến lá rơi mang hồi ức
Đông về gió Bấc kéo hơi rừng
Ất Mùi sắp đến tràn hy vọng
Đào nở , ta vui, đất nước  mừng
              N-H 31/12/2014
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lê kinh Huyền

https://scontent-a-lax.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/10888672_485337141604248_1321618866303451063_n.jpg?oh=8c163dd58c473cd1591df5a605fa9fdc&oe=5536838C

ĐỊNH ĐOẠT

Mới vừa chợt nắng đã mưa rơi
Đỏng đảnh làm chi rứa lão trời
Trước ngõ sẻ con đang nhảy múa
Trên sân mèo mướp vẫn vờn chơi
Từ đâu mây kéo che mờ mịt
Bỗng chốc mưa bay kín mọi nơi
Ngẫm thế gian này mà mách bảo
Ông Cao định đoạt hết trên đời...!

L.K.H  31/12/2014

<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=5105c86502808c9dcd66a0b8d921ebb6"><font color="blue"><b>Thơ cổ Lê kinh Huyền phần 1 </b></font></a></td></tr></tbody></table>
"http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=bkDYrcuJOSk9GouaL4BqFQ"><font color="red"><b>Thơ mới Lê kinh Huyền phần 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>[/html]
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nghia Hoa


           TRÀ  VÀ THẾ SỰ

Ngồi vui với bạn mấy ly trà
Nói hết chuyện gần lại chuyện xa
Chùa Cổ thấy bao ngôi tượng ngọc
Bản Đôn còn mấy chú voi ngà
Đền Chăm, thế giới  mê hồn tháp
Quảng Bá, thủ đô  đắm sắc hoa
Đàm đạo thân tình thêm đầm ấm
Hiểu thêm thế sự thỏa lòng ta
                                      N-H
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lê kinh Huyền


BÓNG CÂU

Ngày tháng trôi nhanh đến ngỡ ngàng
Bã trầu chưa dập đã năm sang
Bóng câu lướt nhẹ như làn gió
Cánh nhạn bay vèo tựa ánh băng
Ngoảnh lại giật mình chiều ngả bóng
Quay đi chợp mắt tối mờ giăng
Lang thang dạo gót miền hư thực
Chưa được mấy vòng đã hết năm

L.K.H  3/1/2015

<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=5105c86502808c9dcd66a0b8d921ebb6"><font color="blue"><b>Thơ cổ Lê kinh Huyền phần 1 </b></font></a></td></tr></tbody></table>
"http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=bkDYrcuJOSk9GouaL4BqFQ"><font color="red"><b>Thơ mới Lê kinh Huyền phần 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>[/html]
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lê kinh Huyền

Nghia Hoa đã viết:

           TRÀ  VÀ THẾ SỰ

Ngồi vui với bạn mấy ly trà
Nói hết chuyện gần lại chuyện xa
Chùa Cổ thấy bao ngôi tượng ngọc
Bản Đôn còn mấy chú voi ngà
Đền Chăm, thế giới  mê hồn tháp
Quảng Bá, thủ đô  đắm sắc hoa
Đàm đạo thân tình thêm đầm ấm
Hiểu thêm thế sự thỏa lòng ta
                                      N-H

MỜI BẠN

Mời bạn vào đây cùng thưởng trà
Tàu xe thuân lợi ngại chi xa
Rượu thơm nhấm nháp cùng ly ngọc
Trà ngọt nhâm nhi với cốc ngà
Muốn khoái mời sang nơi bướm lượn
Thích vui xin đến chốn hàng hoa
Hưu nhàn còn chút tình sông núi
Dạo gót tang bồng ta với ta.

L.K.H  4/1/2015

<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=5105c86502808c9dcd66a0b8d921ebb6"><font color="blue"><b>Thơ cổ Lê kinh Huyền phần 1 </b></font></a></td></tr></tbody></table>
"http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=bkDYrcuJOSk9GouaL4BqFQ"><font color="red"><b>Thơ mới Lê kinh Huyền phần 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>[/html]
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 25 trang (250 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] ... ›Trang sau »Trang cuối