Tháng Tư ơi

Tháng Tư về
Em nói lời chia tay
tiếng sét giữa trời nắng cháy
Hoa loa kèn nở để rồi mang tiếng xấu đi xa
Mùa hè đã đến đâu
Mùa xuân còn ai đoái hoài vào tháng Tư này nữa
tháng của bắt đầu bội hứa
Mọi thứ vẫn bình yên
nhưng sóng dưới đáy sông thì không ngừng chảy xiết
vừa hù doạ
vừa dỗ dành
cá tháng Tư
quay đầu là bờ
Tháng Tư ơi

NNC
Lòng thơ độ lượng bao dung-Tình quê đất nước-Tình chung con người!