Trang trong tổng số 3 trang (22 bài viết)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Đông Thiên Lam Sắc

Tĩnh dạ

Xuân tiêu mỹ tửu cô nhân tuý
Độc ngã bôi vô nhân đối ẩm
Vấn nhĩ tại thiên khả nhĩ thức
Ngã tâm bất giác lãnh thiêm hàn.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đông Thiên Lam Sắc

Nghiệt duyên

Tiên nhân vô cảm ngã đa tình
Nhật nhật tương tư độc thảo linh
Luyến niệm ái tư nan khả thuyết
Tự tù nhân tại xứ bồng lai.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đông Thiên Lam Sắc

Định kiến

Khứ tuế đồng môn đồng hướng đạo
Kim niên tương kiến tự thù nhân
Tiên ma tà chính lập trường đối
Khiển tri kỉ bất khả tương thân.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đông Thiên Lam Sắc

Đại sư huynh

Nhĩ vi cực phẩm hảo sư huynh
Hảo cường hảo soái hảo anh minh
Duy thấu tâm tư nhĩ bất hảo
Bất tri bất thức ngã chân tình.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đông Thiên Lam Sắc

Mỹ nhân

Tự cổ lai dung nhan hoạ thuỷ
Anh hùng mê luyến đế vương si
Huyền mao như thuỷ thiêm thiên sắc
Bạch y tự tuyết ẩn thâm cơ
Nhất tiếu khuynh thành loạn xã tắc
Song mâu đoạt sủng khống nhân tâm
Thần vi thuẫn mị âm vi kiếm
Vô khí vô binh chiếm đế quyền.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đông Thiên Lam Sắc

Tâm tình

Đáo thanh hà lạc hoa hữu ý
Lưu bất tựu lãnh thuỷ vô tình
Thuỷ nhập đại dương hà nhập hải
Bất tri hà xứ trú trầm hoa.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đông Thiên Lam Sắc

Tri kỉ

Xuân đáo ngâm thi hạ đạn cầm
Thu tiêu vọng nguyệt luận nhân sinh
Đông lai đối ẩm đồng miên mộng
Niên niên hữu ái khả nhân sầu?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đông Thiên Lam Sắc

Đồng dạng bất đồng đãi

Xuân đáo hoa khai mai tự tuyết
Đông lai phong lãnh tuyết như mai
Mai mãn thiên nhân nhân tận vọng
Tuyết hoa mãn địa thuỳ lưu tâm?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đông Thiên Lam Sắc

Chinh phụ chi sầu

Nhật tưởng nhĩ miên diệc tưởng nhĩ
Niệm niệm tư tư lệ mãn di
Đãi nhân biệt khuất ngã ưu vấn
Biên cương chinh chiến khả hồi quy?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đông Thiên Lam Sắc

Nhất niên hựu nhất niên

Mãn viên xuân sắc hoa khai đoá
Bách hương phong nhiễm điệp song phi
Tân niên hựu đáo nhân na tại?
Kỉ xuân một hữu đoàn thì.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 3 trang (22 bài viết)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối