Trang trong tổng số 39 trang (382 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [36] [37] [38] [39]

Ảnh đại diện

Phong Trần

Xin đừng thế này nữa nhé Việt Nam ơi:
GIẢM BIÊN CHẾ CÀNG GIẢM CÀNG PHÌNH
TINH BỘ MÁY CÀNG TINH CÀNG RỐI
1/11/2017 BNK
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phong Trần

Ô hay cái tỉnh YÊN này
Sao không BÁI phục các thầy bề trên
Liệu không tham nhũng chuyên quyền
Sao có Biệt phủ toạ miền non cao
PHẠM vào cái tội thế nào
Xin đừng SỸ diện làm ào cho xong
Cuộc sống QUÝ ở tấm lòng
Muốn an Dân Nước phải hồng niềm tin.
31/10/2017 BNK
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 39 trang (382 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [36] [37] [38] [39]