Trang trong tổng số 38 trang (371 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

289
ĐỀU LỢI
Phạm Bá Chiểu

Một quyết định đúng đắn
Cho niềm tin gấp đôi
Một quyết định sai trái
Cho kinh nghiệm cao vời

Hãy thực hiện quyết định
Đời ngắn! Hãy vươn mình
Đúng, sai đều lợi cả
Kinh nghiệm hoặc niềm tin

290
TRẢ THÙ?
Phạm Bá Chiểu

Khi một bông hồng bị giẫm nát
Cách trả thù là toả ngát hương thơm
Khi người đời giẫm đạp ta tàn mạt
Cách trả thù hay nhất- ĐẠI THÀNH CÔNG
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

291
CỐ GẮNG?
Phạm Bá Chiểu

Không phải mọi cố gắng
Đều dẫn đến thành công
Chỉ để khi thất bại
Không tiếc chưa dốc lòng

292
XIN VỀ ĐỊA NGỤC
Phạm Bá Chiểu

Nếu tôi lên thiên đường
Cũng xin về địa ngục
Bởi đó nơi khổ cực
Chẳng thằng bạn nhậu nào

293
NGHÈO?
Phạm Bá Chiểu

Nếu bạn nghèo tiền của
Chưa có gì đáng lo
Nhưng bạn nghèo ý chí
Ấy mới điều nguy to
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

294
SIÊU GIỎI
Phạm Bá Chiểu

Xứng danh thầy giáo giỏi:
Dạy trò cùng cao bay
Xứng danh thầy siêu giỏi:
Dạy trò bay vượt thầy

295
HỔ THẸN?
Phạm Bá Chiểu

Ngu dốt nhưng chịu học
Chẳng hổ thẹn chút nào
Ngu dốt không chịu học
Đáng hổ thẹn nhường bao296
KHÔNG CHỊU BAY
Phạm Bá Chiểu

Đời cho ta đôi cánh
Như đại bàng bay lên
Sao không bay mà lại
Một đời bò như sên?

297
NHAN SẮC VÀ TÍNH CÁCH?
Phạm Bá Chiểu

Yêu nàng vì nhan sắc
Sống cùng tính cách nàng
Nhan sắc rồi sẽ đổi
Tính cách cùng thời gian
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

298
THỜI TRANG THANG TRỜI
Phạm Bá Chiểu

Mình hãy mặc quần áo
Đừng quần áo mặc mình

299
TIÊU TIỀN VÀ TIỀN TIÊU
Phạm Bá Chiểu

Ta tiêu tiền
Chớ để
Tiền tiêu ta

300
GIẢI THÍCH VÀ THAY ĐỔI
Phạm Bá Chiểu

Triết gia chỉ giải thích
Về thế giới bao la
Nhưng vấn đề lớn là
Phải thay đổi thế giới

301
CHỈ HUY?
Phạm Bá Chiểu

Một đội quân thỏ đế
Chỉ huy bởi mãnh sư
Hơn đội quân sư tử
Chỉ huy bởi thỏ ư?
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

302

SUY NGHĨ VÀ HÀNH ĐỘNG
Phạm Bá Chiểu

Hành động không suy nghĩ
Tưởng sai lầm nhất đời
Suy nghĩ không hành động
Sai lầm còn gấp đôi

303
HÃY TÍCH CỰC
Phạm Bá Chiểu

Đời ta, ai dự phần
Hãy thấy đó tuyệt trần
Người xấu cho bài học
Người tốt cho phước lành
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

304
CUỘC SỐNG VÀ THỜI GIAN
Phạm Bá Chiểu

CUỘC SỐNG, THỜI GIAN những người thầy siêu tốt
CUỘC SỐNG dạy ta trân quý THỜI GIAN
THỜI GIAN dạy ta hãy yêu CUỘC SỐNG
Vì CUỘC SỐNG ta giá trị đến vô vàn

305
BẠN, THÙ?
Phạm Bá Chiểu

Ta thà có một kẻ thù thông minh
Hơn hẳn có một bạn bè ngu ngốc
Kẻ thù khôn, ta dùng độc trị độc
Bạn bè ngu, ta không cần có kẻ thù
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

306
BẠN, TA?
Phạm Bá Chiểu

Khi ta thành công lớn
Bạn biết ta là ai?
Khi ta thất bại hoài
Ta biết ai là bạn?


307
ĐẦU TƯ KHÔNG VỐN
Phạm Bá Chiểu

Nói là bạn sẻ chia
Nghe là bạn được nhận
Đầu tư siêu lợi nhuận
Nếu bạn biết lắng nghe
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

308
TOẢ
Phạm Bá Chiểu

Nếu đời đổ bạn bùn
Hãy thành sen ngời rạng
Nếu đời đổ bóng đêm
Hãy thành sao toả sáng

309
BẠN?

Chơi bạn tốt như chơi với hàng hoa
Khi ra về hương thơm còn vương toả
Chơi bạn xấu như chơi cùng hàng cá
Khi ra về vẫn chẳng biết mình tanh
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

310
HỌC HOA DẠI
Phạm Bá Chiểu

Hãy học cây hoa dại
Đất khắc nghiệt cỡ nào
Vẫn quặn mình tồn tại
Nở đoá hoa ngạt ngào


311
NGƯỜI NGHÈO
Phạm Bá Chiểu

Nghèo không phải là người
Không một xu dính túi
Mà người không có nổi
Dù chỉ một ước mơ
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

312
KHÔNG VÀ CÓ
Phạm Bá Chiểu

Ta không chọn được nơi sinh ra
Nhưng ta chọn được nơi thành đạt
Không thể chọn mẹ cha giàu phất
Thể làm giàu phụng dưỡng mẹ cha

313
ÁP LỰC
Phạm Bá Chiểu

Trái đất không áp lực
Sao tạo ra kim cương?
Cuộc sống không áp lực
Biết ai người giỏi hơn?
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 38 trang (371 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối