Trang trong tổng số 38 trang (372 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [35] [36] [37] [38]

Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

903
BỐN PHÉP TÍNH CUỘC ĐỜI
Phạm Bá Chiểu

Muốn giàu hãy giỏi phép NHÂN
Nhân từ, nhân bản, nhân văn diệu kỳ
Muốn nhiều bạn, giỏi phép CHIA
Sẻ chia vui sướng sầu bi cùng người
Muốn làm hay, CỘNG giỏi mười
Hãy cùng công tác những ai nhân từ
Muốn thay đổi giỏi phép TRỪ
Thói quen làm cũ phải từ cho mau
NHÂN, CHIA TRƯỚC; CỘNG TRỪ SAU
Ấy là phép tính hàng đầu đời ta
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

904
BÍ QUYẾT HẠNH PHÚC
Phạm Bá Chiểu

Bạn hạnh phúc nào phải luôn nhận được
Tất những gì ta ước có đủ đầy
Mà chính xác phải là luôn tận hưởng
Tât những gì ta hiện có trong tay905
NGHỊCH LÝ
Phạm Bá Chiểu

Cái giá của hạnh phúc là ràng buộc
Cái giá của tự do là cô đơn
Nhưng chẳng gì kỳ lạ hơn
Lúc cô đơn người ta thèm ràng buộc
Ràng buộc rồi lại tiếc nuối cô đơn906
MIẾNG BÁNH
Phạm Bá Chiểu

Đói... Bạn có miếng bánh
Bạn hạnh phúc hơn tôi
Bạn chia tôi một nửa
Đó huynh đệ tuyệt vời

Nếu chia hơn một nửa
Đó tình yêu lứa đôi
Nếu nhường cho tất cả
Chỉ ba mẹ ta thôi

Nhưng nếu giấu miếng bánh
Rằng tôi cũng đói mà
Đó chính là xã hội
Vô vàn quanh chúng ta
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 38 trang (372 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [35] [36] [37] [38]