Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

quangchinhchuongmy

phamanhoa đã viết:
.
quangchinhchuongmy đã viết:

Mời họa :

AI CÓ TỘI ?

Hai ngành Y tế với Giao thông
Bao chuyện động trời có biết không ?
Xe đổ , xe đâm ngàn mạng chết
Nó tiêm , nó chọc chục người tongy
Giao thông tắc nghẽn hàng trăm khắc
Y tế thông lưng mấy triệu đồng ?
Hai táo " Tế " " Thông " còn ở đó
Lòng tin xin hỏi có còn không ?
Lòng dân xin hỏi có còn không ?

              Hoàng Diệu , Chương Mỹ ngày 05/11/2013
                          Nhà Giáo Quang Chính[/quote]

@ PAH xin có bài hoạ vui làm quen với bạn Quang Chính nhá:

VỚ VẨN

Khi cùng lúc biến mới thành thông,
Vạn pháp vô thường lẽ sắc không.
Chết trước chết sau thì cũng chết,
Tong nhiều tong ít cũng là tong.
Đường hư cầu sập do mê bạc,
Thuốc dỏm thầy gian bởi thích đồng.
Tội nhỏ tội to ngồi luận mãi,
Có ngày đột quỵ phí đời không ?

phamanhoa[/quote]

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

quangchinhchuongmy

phamanhoa đã viết:
.
quangchinhchuongmy đã viết:

Mời họa :

AI CÓ TỘI ?

Hai ngành Y tế với Giao thông
Bao chuyện động trời có biết không ?
Xe đổ , xe đâm ngàn mạng chết
Nó tiêm , nó chọc chục người tong
Giao thông tắc nghẽn hàng trăm khắc
Y tế thông lưng mấy triệu đồng ?
Hai táo " Tế " " Thông " còn ở đó
Lòng tin xin hỏi có còn không ?

              Hoàng Diệu , Chương Mỹ ngày 05/11/2013
                          Nhà Giáo Quang Chính[/quote]

@ PAH xin có bài hoạ vui làm quen với bạn Quang Chính nhá:

VỚ VẨN

Khi cùng lúc biến mới thành thông,
Vạn pháp vô thường lẽ sắc không.
Chết trước chết sau thì cũng chết,
Tong nhiều tong ít cũng là tong.
Đường hư cầu sập do mê bạc,
Thuốc dỏm thầy gian bởi thích đồng.
Tội nhỏ tội to ngồi luận mãi,
Có ngày đột quỵ phí đời không ?

phamanhoa[/quote]

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

quangchinhchuongmy

quangchinhchuongmy đã viết:
phamanhoa đã viết:
.
quangchinhchuongmy đã viết:

Mời họa :

AI CÓ TỘI ?

Hai ngành Y tế với Giao thông
Bao chuyện động trời có biết không ?
Xe đổ , xe đâm ngàn mạng chết
Nó tiêm , nó chọc chục người tong
Giao thông tắc nghẽn hàng trăm khắc
Y tế thông lưng mấy triệu đồng ?
Hai Táo " Tế " , " Thông " còn ở đó
Lòng tin xin hỏi có còn không ?
Y tế thông lưng mấy triệu đồng ?
Hai táo " Tế " " Thông " còn ở đó
Lòng tin xin hỏi có còn không ?


              Hoàng Diệu , Chương Mỹ ngày 05/11/2013
                          Nhà Giáo Quang Chính[/quote]

@ PAH xin có bài hoạ vui làm quen với bạn Quang Chính nhá:

VỚ VẨN

Khi cùng lúc biến mới thành thông,
Vạn pháp vô thường lẽ sắc không.
Chết trước chết sau thì cũng chết,
Tong nhiều tong ít cũng là tong.
Đường hư cầu sập do mê bạc,
Thuốc dỏm thầy gian bởi thích đồng.
Tội nhỏ tội to ngồi luận mãi,
Có ngày đột quỵ phí đời không ?

phamanhoa[/quote][/quote]

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

quangchinhchuongmy

quangchinhchuongmy đã viết:
phamanhoa đã viết:
.
quangchinhchuongmy đã viết:

Mời họa :

AI CÓ TỘI ?

Hai ngành Y tế với Giao thông
Bao chuyện động trời có biết không ?
Xe đổ , xe đâm ngàn mạng chết
Nó tiêm , nó chọc chục người tong
Giao thông tắc nghẽn hàng trăm khắc
Y tế thông lưng mấy triệu đồng ?
Hai Táo " Tế " , " Thông " còn ở đó
Lòng tin xin hỏi có còn không ?
Y tế thông lưng mấy triệu đồng ?
Hai táo " Tế " " Thông " còn ở đó
Lòng tin xin hỏi có còn không ?


              Hoàng Diệu , Chương Mỹ ngày 05/11/2013
                          Nhà Giáo Quang Chính[/quote]

@ PAH xin có bài hoạ vui làm quen với bạn Quang Chính nhá:

VỚ VẨN

Khi cùng lúc biến mới thành thông,
Vạn pháp vô thường lẽ sắc không.
Chết trước chết sau thì cũng chết,
Tong nhiều tong ít cũng là tong.
Đường hư cầu sập do mê bạc,
Thuốc dỏm thầy gian bởi thích đồng.
Tội nhỏ tội to ngồi luận mãi,
Có ngày đột quỵ phí đời không ?

phamanhoa[/quote][/quote]

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

quangchinhchuongmy

Bỏ bài VỚ VẨN
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

quangchinhchuongmy

Quý tặng nhà thơ Tử Khôi

   Quang cảnh làng thơ đẹp tuyệt trần
Chính nơi Thi viện gặp thi nhân
   Cảm tạ tấm lòng người bạn mới
Ơn sâu nghĩa nặng hỡi tri âm !
   Thi phẩm đầu tay còn bỡ ngỡ
Huynh đệ tương phùng vọng thơ ngân .

            Hà Đông ngày 30/10/2013[/quote]
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

quangchinhchuongmy

Quý tặng nhà thơ Tử Khôi

   Quang cảnh làng thơ đẹp tuyệt trần
Chính nơi Thi viện gặp thi nhân
   Cảm tạ tấm lòng người bạn mới
Ơn sâu nghĩa nặng hỡi tri âm !
   Thi phẩm đầu tay còn bỡ ngỡ
Huynh đệ tương phùng vọng thơ ngân .

            Hà Đông ngày 30/10/2013[/quote]
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

quangchinhchuongmy

quangchinhchuongmy đã viết:
BÁC GIÁP ƠI!

Bầu trời Nam Việt một sao rơi
Tê tái con tim triệu triệu người

Đánh giặc Dũng Mưu ngời trí sáng
Thương dân Tâm Đức thắm tình đời
Năm châu nghĩa nặng tri ân Bác
Bốn biển ơn sâu luyến tiếc Người
Chúc Bác ngàn thu yên giấc đẹp
Toàn dân tiễn Bác lệ đầy vơi !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

quangchinhchuongmy

quangchinhchuongmy đã viết:
BÁC GIÁP ƠI!

Bầu trời Nam Việt một sao rơi
Tê tái con tim triệu triệu người

Đánh giặc Dũng Mưu ngời trí sáng
Thương dân Tâm Đức thắm tình đời
Năm châu nghĩa nặng tri ân Bác
Bốn biển ơn sâu luyến tiếc Người
Chúc Bác ngàn thu yên giấc đẹp
Toàn dân tiễn Bác lệ đầy vơi !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

quangchinhchuongmy

LƯƠNG Y NHƯ ... ?

                     Nhân vụ BS Tường làm chêt người rồi quẳng xác xuống sông

Bác sĩ Cát Tường " tốt đẹp " thay (?)
Có bằng tiến sĩ lại càng hay
Chỉnh hình nâng ngực vui vui mắt
Phẫu thuật thổi mông sướng sướng tay
Y đức một mai vì lợi nhuận
Nhân tâm thoái hóa bởi tiền tài
Lương y đâu phải quân ăn cướp ?
Quẳng xác xuống sông chẳng sợ ai ?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối