Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

quangchinhchuongmy

BÁC GIÁP ƠI!

Bầu trời Nam Việt một sao rơi
Tê tái con tim triệu triệu người

Đánh giặc Dũng Mưu ngời trí sáng
Thương dân Tâm Đức thắm tình đời
Năm châu nghĩa nặng tri ân Bác
Bốn biển ơn sâu luyến tiếc Người
Chúc Bác ngàn thu yên giấc đẹp
Toàn dân tiễn Bác lệ đầy vơi !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

quangchinhchuongmy

BÁC GIÁP ƠI!

Bầu trời Nam Việt một sao rơi
Tê tái con tim triệu triệu người

Đánh giặc Dũng Mưu ngời trí sáng
Thương dân Tâm Đức thắm tình đời
Năm châu nghĩa nặng tri ân Bác
Bốn biển ơn sâu luyến tiếc Người
Chúc Bác ngàn thu yên giấc đẹp
Toàn dân tiễn Bác lệ đầy vơi !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

quangchinhchuongmy

KÍNH CHÀO BÁC PHƯƠNG NAM

Đường luật - Vườn thơ thật tuyệt vời !
Kính chào quý bác ! Bác Nam ơi !
Em xin đươc góp bông hoa nhỏ
Để thơ và bạn thắm tình đời .
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

quangchinhchuongmy

Mời họa :

AI CÓ TỘI ?

Hai ngành Y tế với Giao thông
Bao chuyện động trời có biết không ?
Xe đổ , xe đâm ngàn mạng chết
Nó tiêm , nó chọc chục người tong
Giao thông tắc nghẽn hàng trăm khắc
Y tế thông lưng mấy triệu đồng ?
Hai táo " Tế " " Thông " còn ở đó
Lòng dân xin hỏi có còn không ?

              Hoàng Diệu , Chương Mỹ ngày 05/11/2013
                          Nhà Giáo Quang Chính
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

.
quangchinhchuongmy đã viết:

Mời họa :

AI CÓ TỘI ?

Hai ngành Y tế với Giao thông
Bao chuyện động trời có biết không ?
Xe đổ , xe đâm ngàn mạng chết
Nó tiêm , nó chọc chục người tong
Giao thông tắc nghẽn hàng trăm khắc
Y tế thông lưng mấy triệu đồng ?
Hai táo " Tế " " Thông " còn ở đó
Lòng dân xin hỏi có còn không ?

              Hoàng Diệu , Chương Mỹ ngày 05/11/2013
                          Nhà Giáo Quang Chính[/quote]

@ PAH xin có bài hoạ vui làm quen với bạn Quang Chính nhá:

VỚ VẨN

Khi cùng lúc biến mới thành thông,
Vạn pháp vô thường lẽ sắc không.
Chết trước chết sau thì cũng chết,
Tong nhiều tong ít cũng là tong.
Đường hư cầu sập do mê bạc,
Thuốc dỏm thầy gian bởi thích đồng.
Tội nhỏ tội to ngồi luận mãi,
Có ngày đột quỵ phí đời không ?

phamanhoa

Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tử Khôi

phamanhoa đã viết:
.
quangchinhchuongmy đã viết:

Mời họa :

AI CÓ TỘI ?

Hai ngành Y tế với Giao thông
Bao chuyện động trời có biết không ?
Xe đổ , xe đâm ngàn mạng chết
Nó tiêm , nó chọc chục người tong
Giao thông tắc nghẽn hàng trăm khắc
Y tế thông lưng mấy triệu đồng ?
Hai táo " Tế " " Thông " còn ở đó
Lòng dân xin hỏi có còn không ?

              Hoàng Diệu , Chương Mỹ ngày 05/11/2013
                          Nhà Giáo Quang Chính

@ PAH xin có bài hoạ vui làm quen với bạn Quang Chính nhá:

VỚ VẨN

Khi cùng lúc biến mới thành thông,
Vạn pháp vô thường lẽ sắc không.
Chết trước chết sau thì cũng chết,
Tong nhiều tong ít cũng là tong.
Đường hư cầu sập do mê bạc,
Thuốc dỏm thầy gian bởi thích đồng.
Tội nhỏ tội to ngồi luận mãi,
Có ngày đột quỵ phí đời không ?

phamanhoa

ĐƯỢC GÌ KHÔNG?

Khi nào có được phép thần thông,
Rõ Lý Chơn Không, Sắc Thị Không.
Thì có sá chi ngàn mạng chết,
Nề hà gì chỉ vạn thân tong?
Tạm đời sao lắm kẻ mê bạc,
Giả sống mà nhiều thằng hám đồng.
Chẳng biết gian tham giành lợi lộc,
Khi hồn bỏ xác được gì không?

                                                        T.K
Xin được họa một bài giao lưu với 2 vị tiền bối.
Có gì thiếu xót mong lượng thứ !
Thân !
      Thơ là lời nói theo vần
Là bao ý tứ cộng phần nghĩ suy !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

quangchinhchuongmy

Cảm ơn các nhà thơ đã có bài họa
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

quangchinhchuongmy

Cảm ơn các nhà thơ đã có bài họa
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

quangchinhchuongmy

LANG THANG

            Họa bài NGẬM NGÙI THƯƠNG NHỚ của. Phạm An Hòa

Một mình đất khách sống... ôi chao !
Thương nhớ quê xưa giọt lệ trào
Vơ vẩn , thẫn thờ thương cánh võng
Bâng khuâng , ngú ngớ nhớ bờ ao
Tiếng ru chốn mẹ tình chan chứa
Lời dạy nơi cha ý dạt dào
Dương đã xế tà dần khuất núi
Lang thang đất khách đến khi nào ??
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

quangchinhchuongmy

LANG THANG

            Họa bài NGẬM NGÙI THƯƠNG NHỚ của. Phạm An Hòa

Một mình đất khách sống... ôi chao !
Thương nhớ quê xưa giọt lệ trào
Vơ vẩn , thẫn thờ thương cánh võng
Bâng khuâng , ngú ngớ nhớ bờ ao
Tiếng ru chốn mẹ tình chan chứa
Lời dạy nơi cha ý dạt dào
Dương đã xế tà dần khuất núi
Lang thang đất khách đến khi nào ??
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối