Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Lê kinh Huyền

http://dantri4.vcmedia.vn/x6yccccccccccccgLlrJ/Image/2014/09/mh_duan-e935a.jpg

Theo báo Dân Trí ngày 22/9/2014:
- Ngày 5/10/2009 Dự án Hầm đường bộ Đèo Cả được Ông Hồ Nghĩa Dũng phê duyệt
- Ngày 6/10/2009 Ông H.N.D ký Q.Đ chỉ định CT Cổ Phần đầu tư Đèo Cả thực hiện Dự án.
Sau 8 tháng nghỉ hưu H.N.D trở thành thành viên HĐQT của CT C. phần Đèo Cả…!

HỎI BAO CÔNG
( Mời An Hoà ly rượu trước khi đi ngủ cho êm xương )

Vốn nguyên bộ trưởng bộ giao thông
Nghĩa Dũng cao tay lót sẵn đường
Vừa ký đầu tư dự án lớn
Quyết ngay chỉ định kẻ thi công
Về hưu không nghỉ vào “Đèo Cả”
Nhảy phốc lên làm ở Hội đồng
Chước quỷ ăn sâu vào trí não
Mưu ma bám chặt tận trong lòng
Quan tham phơi mặt thật trơ tráo
Hỏi lão Bao Công có biết không ?

22/9/2014

<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=5105c86502808c9dcd66a0b8d921ebb6"><font color="blue"><b>Thơ cổ Lê kinh Huyền phần 1 </b></font></a></td></tr></tbody></table>
"http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=bkDYrcuJOSk9GouaL4BqFQ"><font color="red"><b>Thơ mới Lê kinh Huyền phần 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>[/html]
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

Theo báo Dân Trí ngày 22/9/2014:
- Ngày 5/10/2009 Dự án Hầm đường bộ Đèo Cả được Ông Hồ Nghĩa Dũng phê duyệt
- Ngày 6/10/2009 Ông H.N.D ký Q.Đ chỉ định CT Cổ Phần đầu tư Đèo Cả thực hiện Dự án.
Sau 8 tháng nghỉ hưu H.N.D trở thành thành viên HĐQT của CT C. phần Đèo Cả…!

HỎI BAO CÔNG

Vốn nguyên bộ trưởng bộ giao thông
Nghĩa Dũng cao tay lót sẵn đường
Vừa ký đầu tư dự án lớn
Quyết ngay chỉ định kẻ thi công
Về hưu không nghỉ vào “Đèo Cả”
Nhảy phốc lên làm ở Hội đồng
Chước quỷ ăn sâu vào trí não
Mưu ma bám chặt tận trong lòng
Quan tham phơi mặt thật trơ tráo
Hỏi lão Bao Công có biết không ?

22/9/2014

TƯỚNG GIỎI
Chỉ có lão Huyền là chẳng thông,
Tham quan luôn thủ phải lo đường,
Vì làm Bộ trưởng còn thiếu bạc.
Nên đến chân đèo lượm ít đồng.
Chước quỉ bày ra găm chặt dạ
Mưu sâu luôn sẵn tại trong lòng
Nước Nam sinh sản nhiều tài lạ.
Vô sĩ da dày có biết không?
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh


  

 http://genk.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/03/02/0203111gia.jpg  


VẪN TƯƠI

Chẳng cứ xuân xanh vẫn khoái đời
Họ thì sầu héo tớ không vơi
Thơ trao mắt ướt tuôn còn thắm
Tửu thả môi mềm rót vẫn tươi
Mộng tưởng đêm dâng lòng chất khí
Tối trào nhung nhớ dạ dồn hơi
Đâu còn hưng phấn như trai trẻ
Nhưng chẳng làm ngơ trước lộc trời
Phạm Ngọc Vĩnh

*****************************

CẢNH BÁO

Xem hình lão Vĩnh: quả kỳ đời !
Râu tóc bạc rồi, lực cũng vơi.
Mắt lại thòm thèm mơ thịt béo,
Miệng thời khao khát đớp hàng tươi.
Cùn vòi, bướm rạc sao còn sức,
Cạn nọc,ong già liệu đủ hơi?
Liệu đấy: cứ hoài mê trống bõi,
Thân rồi xuống đất, phách lên trời.

phamanhoa

*****************************

KHÔNG LO

Nhìn cũng lạ cho cái tuổi đời !
Tóc râu chứa bạc thú không vơi.
Nhìn o váy ngắn môi nào héo,
Ngắm mẹ chân dài mắt vẫn tươi.
Sức yếu tăng thêm xâu mực béo,
Lực tàn cố gắng ngụm bia hơi?
Lên gân nhất quyết gân càng chắc,
Không để hoại trôi thứ của trời.

PNV

Hihi!!! Bác mình nhất bản doanh. Em bận quá nay mới hoạ vui cùng Bác được.

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

Quang Tri đã viết:

Theo báo Dân Trí ngày 22/9/2014:
- Ngày 5/10/2009 Dự án Hầm đường bộ Đèo Cả được Ông Hồ Nghĩa Dũng phê duyệt
- Ngày 6/10/2009 Ông H.N.D ký Q.Đ chỉ định CT Cổ Phần đầu tư Đèo Cả thực hiện Dự án.
Sau 8 tháng nghỉ hưu H.N.D trở thành thành viên HĐQT của CT C. phần Đèo Cả…!

HỎI BAO CÔNG

Vốn nguyên bộ trưởng bộ giao thông
Nghĩa Dũng cao tay lót sẵn đường
Vừa ký đầu tư dự án lớn
Quyết ngay chỉ định kẻ thi công
Về hưu không nghỉ vào “Đèo Cả”
Nhảy phốc lên làm ở Hội đồng
Chước quỷ ăn sâu vào trí não
Mưu ma bám chặt tận trong lòng
Quan tham phơi mặt thật trơ tráo
Hỏi lão Bao Công có biết không ?

22/9/2014

TƯỚNG GIỎI
Chỉ có lão Huyền là chẳng thông,
Tham quan luôn thủ phải lo đường,
Vì làm Bộ trưởng còn thiếu bạc.
Nên đến chân đèo lượm ít đồng.
Chước quỉ bày ra găm chặt dạ
Mưu sâu luôn sẵn tại trong lòng
Nước Nam sinh sản nhiều tài lạ.
Vô sĩ da dày có biết không?
Út xe ôm

@ Chu choa ! Lão LKH chơi trò "đường thi thập cú" rồi khoe là rượu "thập toàn đại bổ" làm PAH tưởng bỡ.May là chưa hụt hơi mà chết vì lũ sâu mọt này, chắc cũng nhờ phước đức ông bà để lại mới thoát hiểm được đấy !

BÁI PHỤC ÔNG

Bao Công sống lại dễ gì thông,
Thuở ấy chưa ai biết dọn đường.
Diệu kế "bày mâm" là tuyệt phẫm,
Thần mưu "lót ổ" quả kỳ công.
Tâm hôn khiến mõm ham xơi bạc,
Dạ ám xui tay thích ẳm đồng.
Bởi lúc còn oai mà thối dạ,
Nên khi mất chức ắt tanh lòng.
Hoá thân chuột bọ thành sâu mọt,
Đớp bẩn ăn dơ thoả chí không ?

phamanhoa

Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

TỰ VẤN

Tập tễnh thơ Đường cũng khá lâu,
Kẻ thương người ghét, khổ gì đâu!
Xem ra tạm được năm ba ý,
Xét lại vừa hay bảy tám câu.
Đức kém nên thường kinh mõm chó.
Tài hèn vẫn mãi khiếp sừng trâu.
Bút cùn sao cứ hung hăng mãi,
Có biết hư không đã chực chầu ?

phamanhoa

Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

@ Về những diễn biến bất ngờ đối với kỳ thi quốc gia của Bộ Giáo Dục.

HỎI ÔNG GIÁO DUC

Quay nhanh xoay tít tợ đèn cù,
Lũ trẻ, ông hành nhọ cả khu.
Cải tiến khoa thi vừa sáng sủa.
Bổ sung điều lệ đã âm u.
Giáo em đĩnh ngộ ra anh ngố,
Dục cháu thông minh hoá đứa ngu.
Kế sách cứ như gà mắc tóc,
Ngàn năm văn hiến liệu còn ru ?

phamanhoa

Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

Hương Trâm đã viết:
Nội dung : XƯỚNG HỌA ĐƯỜNG THI


NỤ CƯỜI LÀM MẤT NƯỚC

Nàng BAO TỰ , tuyệt thế giai nhân !
Khéo giữ nụ cười ...đúng lúc cần !
Thiên Tử nuông chiều mê bóng sắc,
Giang Sơn bỏ mặc loạn quần thần.
&quot;Phong Đài Hỏa&quot;&#40;*&#41; đốt, trêu Chư quốc,&#40;hầu&#41;
&quot;Lửa Ái Tình&quot; thiêu, cợt chúng dân .  
Giặc &quot;Khuyển&quot;&#40;**&#41; bao vây, Chu mất nước !
U Vương&#40;***&#41;thất trận, phải vong thân !
HƯƠNG-TRÂM
___________
&#40;*&#41;-Phong Hỏa Đài. &#40;**&#41;-Nước Khuyển Nhung.
&#40;***&#41;-Năm 784 trước CN, Thái Tử Cung Niết lên
nối ngôi Nhà Tây Chu xưng hiệu là Chu U Vương.

NỤ CƯỜI GIỮ NƯỚC

(Tưởng niệm chị Võ Thị Thắng, người có nụ cười huyền thoại trước toà án VNCH, vừa mới qua đời)

Không phải anh hùng, chẳng thánh nhân,
Đầu xanh tuổi trẻ, mặc không cần.
Môi cười thanh thản thù bay vía,
Miệng thốt hiên ngang địch lạc thần.
Hiến cả xuân xanh đền nghĩa nước,
Dâng toàn dạ thắm đáp tình dân.
Theo gương Trưng Triệu ngời thiên cổ,
Bom súng gông xiềng chẳng tiếc thân.

phamanhoa

Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nghia HoaHÃY LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN
            ( Ngày môi trường Thế giới)


Hãy để toàn cầu xanh sạch hơn
Làm môi trường đẹp cảnh xanh rờn
Cho cây cối khỏe  đầy hương mát
Để  lá hoa tươi  tỏa ngát thơm
Thành phố muôn màu trong nắng sớm
Thôn quê ngàn sắc lúc chiều hôm
Người người gìn giữ không gian sống
Để thế giới ngày xanh sạch hơn
                       24/9/2014
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

Nghia Hoa đã viết:HÃY LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN
( Ngày môi trường Thế giới)

Hãy để toàn cầu xanh sạch hơn
Làm môi trường đẹp cảnh xanh rờn
Cho cây cối khỏe  đầy hương mát
Để  lá hoa tươi  tỏa ngát thơm
Thành phố muôn màu trong nắng sớm
Thôn quê ngàn sắc lúc chiều hôm
Người người gìn giữ không gian sống
Để thế giới ngày xanh sạch hơn

                 24/9/2014. N-H

HÃY LÀM CHO ĐẤT NƯỚC SẠCH HƠN

Quê hương cần phải sạch xanh hơn,
Để cánh cò chao, lúa rập rờn.
Ngõ trúc chiều thu vàng nắng lụa,
Bờ ao sáng hạ ngát sen thơm.
Trời không khói bụi dù trưa tối,
Đất chẳng sình lầy mặc sớm hôm.
Già trẻ gái trai chung sức giữ,
Quê hương rồi sẽ sạch xanh hơn.

phamanhoa

Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

Quang Tri đã viết:

Say
Trời đất  rung gầm chẳng chuyển  lay
Hồn quay nghiêng  ngữa tựa phiêu  bay
Mơ màng  thảm cỏ co  chân ngủ
Tỉnh táo nền nhà úp mặt say
Con  quí  Ngọc  Hoàng  tràn tửu  lực
Cháu cưng Lưu  Đế tít cung mây
Châm  đầy ly cạn mời nâng chén
Uống  cạn ly xong lại rót đầy

Võ Sĩ Quý

SAY
Buồn riêng mấy nẻo kiếp bèo lay,
Chiều lạnh nghiêng vèo chiếc lá bay,
Môi đắng nâng tình theo sóng nổi,
Tim nồng đùa mộng  cuốn đời say.
Chợt nghe hương cũ nồng bên gối,
Ngỡ thấy người xưa lạc giữa mây.
Nhấp chén tràn môi vùi nỗi đắng,
Cố quên sao nhớ mãi dâng đầy.

Nhatthuyh

CÙNG SAY

Phận lá đầu cành gió lắc lay,
Chiều đông sương lạnh rụng vèo bay.
Người trôi vạn bến hồn chưa tỉnh,
Kẻ dạt trăm bờ phách vẫn say.
Mấy chén sơ giao lòng sáng nắng,
Vài ly tương kính dạ trong mây.
Nhìn nhau: bạc phếch màu dâu bể,
Vẫn thấy chồi xanh búp trổ đầy.

phamanhoa

Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] ... ›Trang sau »Trang cuối