Trang trong tổng số 142 trang (1416 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Lê kinh Huyền

Duy Quốc Quyền đã viết:
GHIỀN

Viết tới viết lui cho đỡ ghiền,
Than thân trách phận khác nào điên,
Không ai thông cảm còn chê dại,
Chẳng kẻ sẻ chia lại mắng phiền.
Hãy nuốt đắng cay đừng chán vội
Cứ pha chua ngọt thấy ngon liền
Cuộc đời đâu phải riêng ta khổ.
Cố cợt đùa cho giống thánh hiền.

Út xe ôm


GHIỀN

Giao lưu xướng hoạ mãi đeo ghiền
Sớm tối mơ màng ngỡ hoá điên
Ngắm lá vàng rơi lòng chợt tiếc
Nhìn mây trắng thoảng trí vơi phiền
Gom nhiều tứ lạ tuôn dòng thắm
Góp mấy từ hay kết bút liền
Vợ nhó con nhăn : thơ với thẩn
Không lo làm tốt bậc cha hiền!...

Thệ Minh 3/9/11


PHIỀN

Giao lưu xướng họa để quên phiền
Mãi những buồn đau sợ hóa điên
Ngước cổ van trời hòng thấy sướng
Dập đầu lạy đất mọng thành tiên
Cả đời khốn khổ không sung sướng
Hết kiếp trần ai mãi chẳng yên
Chả biết bao lâu trời hết đọa
Thôi đành kỳ vọng giấc mơ tiên!
 
Bảy - 3/9/2011


TƯ CUỐC MÊ THƠ

Cuốc đất làm thơ mà cũng ghiền,
Anh Tư mê lỡ ngỡ là điên”.
Mấy vần lơ láo chưa chê chán,
Dăm tứ mãi mê bị trách phiền.
Công việc ứ dồn mà mộng mãi,
Ruộng nương cày cấy phải lo liền.
Văn tròn ruộng tốt hai đều vẹn,
Dù khổ lòng vui bởi sống hiền.

Út xe ôm
Mê chi thì cũng bước  qua ghiền
Mê của nên lòng cứ đảo điên
Mê bạc đa mang đầy ích kỷ
Mê người nặng vướng những ưu phiền
Mê danh con cái đành xa lánh
Mê lợi phu thê chối bỏ liền
Mê giữa trận đồ không lối thoát
Mê đem cuộc sống  hết ngoan hiền

Ca-DaoTHÍCH

“Thích Thú Đường Thi” đến nỗi ghiền
Thích thơ lắm lúc hóa cuồng điên
Thích vui mấy thuở vương sầu hận
Thích sướng bao phen rước lụy phiền
Thích rượu gia đình tan rã sớm
Thích bài của cải biến đi liền
Thích đời hạnh phúc cùng con cháu
Thích mãi trăm năm với vợ hiền

Quốc Quyền
07.09.2011
SƯỚNG

Sướng quá nên chi dẫn tới ghiền,
Sướng ôm gái đẹp hoá cuồng điên,
Sướng ăn ngon miệng sinh thèm muốn,
Sướng uống cháy gan rượu chẳng phiền,
Sướng nói ai khen mừng quýnh đít,
Sướng nghe lên chức mũi phồng liền,
Sướng quên trời đất quân vô dụng,
Sướng ngắm dân no ấy kẻ hiền.


8/9/2011
LekinhHuyen
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=5105c86502808c9dcd66a0b8d921ebb6"><font color="blue"><b>Thơ cổ Lê kinh Huyền phần 1 </b></font></a></td></tr></tbody></table>
"http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=bkDYrcuJOSk9GouaL4BqFQ"><font color="red"><b>Thơ mới Lê kinh Huyền phần 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>[/html]
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Khói Mây

SƯỚNG

Sướng thế nên ai cũng phải ghiền
Sướng quên trời đất sướng như điên
Sướng cho các chị thêm rôm rã  
Sướng để bao anh bớt não phiền
Sướng bỏ bà kia nhào tới gấp
Sướng buông cụ nọ nhảy vô liền
Sướng đời khối đứa hằn ao ước
Sướng khiến người ta dữ giả hiền

Quốc Quyền
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lê kinh Huyền

Lê Kinh Huyền đã viết:
Duy Quốc Quyền đã viết:
GHIỀN

Viết tới viết lui cho đỡ ghiền,
Than thân trách phận khác nào điên,
Không ai thông cảm còn chê dại,
Chẳng kẻ sẻ chia lại mắng phiền.
Hãy nuốt đắng cay đừng chán vội
Cứ pha chua ngọt thấy ngon liền
Cuộc đời đâu phải riêng ta khổ.
Cố cợt đùa cho giống thánh hiền.

Út xe ôm


GHIỀN

Giao lưu xướng hoạ mãi đeo ghiền
Sớm tối mơ màng ngỡ hoá điên
Ngắm lá vàng rơi lòng chợt tiếc
Nhìn mây trắng thoảng trí vơi phiền
Gom nhiều tứ lạ tuôn dòng thắm
Góp mấy từ hay kết bút liền
Vợ nhó con nhăn : thơ với thẩn
Không lo làm tốt bậc cha hiền!...

Thệ Minh 3/9/11


PHIỀN

Giao lưu xướng họa để quên phiền
Mãi những buồn đau sợ hóa điên
Ngước cổ van trời hòng thấy sướng
Dập đầu lạy đất mọng thành tiên
Cả đời khốn khổ không sung sướng
Hết kiếp trần ai mãi chẳng yên
Chả biết bao lâu trời hết đọa
Thôi đành kỳ vọng giấc mơ tiên!
 
Bảy - 3/9/2011


TƯ CUỐC MÊ THƠ

Cuốc đất làm thơ mà cũng ghiền,
Anh Tư mê lỡ ngỡ là điên”.
Mấy vần lơ láo chưa chê chán,
Dăm tứ mãi mê bị trách phiền.
Công việc ứ dồn mà mộng mãi,
Ruộng nương cày cấy phải lo liền.
Văn tròn ruộng tốt hai đều vẹn,
Dù khổ lòng vui bởi sống hiền.

Út xe ôm
Mê chi thì cũng bước  qua ghiền
Mê của nên lòng cứ đảo điên
Mê bạc đa mang đầy ích kỷ
Mê người nặng vướng những ưu phiền
Mê danh con cái đành xa lánh
Mê lợi phu thê chối bỏ liền
Mê giữa trận đồ không lối thoát
Mê đem cuộc sống  hết ngoan hiền

Ca-DaoTHÍCH

“Thích Thú Đường Thi” đến nỗi ghiền
Thích thơ lắm lúc hóa cuồng điên
Thích vui mấy thuở vương sầu hận
Thích sướng bao phen rước lụy phiền
Thích rượu gia đình tan rã sớm
Thích bài của cải biến đi liền
Thích đời hạnh phúc cùng con cháu
Thích mãi trăm năm với vợ hiền

Quốc Quyền
07.09.2011
SƯỚNG

Sướng quá nên chi dẫn tới ghiền,
Sướng ôm gái đẹp hoá cuồng điên,
Sướng ăn ngon miệng sinh thèm muốn,
Sướng uống cháy gan rượu chẳng phiền,
Sướng lắng ai khen mừng quýnh đít,
Sướng nghe kẻ nịnh mũi phồng liền,
Sướng quên Tổ quốc quân ăn hại,
Sướng ngắm dân no ấy kẻ hiền.


8/9/2011
LekinhHuyen
(LekinhHuyen sửa lại câu 5,6,7 cho chỉnh hơn)
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=5105c86502808c9dcd66a0b8d921ebb6"><font color="blue"><b>Thơ cổ Lê kinh Huyền phần 1 </b></font></a></td></tr></tbody></table>
"http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=bkDYrcuJOSk9GouaL4BqFQ"><font color="red"><b>Thơ mới Lê kinh Huyền phần 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>[/html]
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam

Duy Quốc Quyền đã viết:
SƯỚNG

Sướng thế nên ai cũng phải ghiền
Sướng quên trời đất sướng như điên
Sướng cho các chị thêm rôm rã  
Sướng để bao anh bớt não phiền
Sướng bỏ bà kia nhào tới gấp
Sướng buông cụ nọ nhảy vô liền
Sướng đời khối đứa hằn ao ước
Sướng khiến người ta dữ giả hiền

Quốc Quyền
                KHỔ

Khổ quá, không mơ được sống dai
Khổ ngay từ lúc mẹ mang thai
Khổ không dính dáng trời cao thấp
Khổ chẳng liên quan đất ngắn dài
Khổ đến, như còn cơn thử thách
Khổ đi, giống hết nợ trần ai
Khổ thân, cố gắng tìm phương hướng
Khổ học, mai đây sẽ đắc tài.

Sáu - 9/9/2011
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam

Duy Quốc Quyền đã viết:
THÍCH

“Thích Thú Đường Thi” đến nỗi ghiền
Thích thơ lắm lúc hóa cuồng điên
Thích vui mấy thuở vương sầu hận
Thích sướng bao phen rước lụy phiền
Thích rượu gia đình tan rã sớm
Thích bài của cải biến đi liền
Thích đời hạnh phúc cùng con cháu
Thích mãi trăm năm với vợ hiền

Quốc Quyền
07.09.2011
           GHÉT

Ghét lũ a dua thói rởm đời
Ghét người lọc lõi chuyện ăn chơi
Ghét tin mùa mất vì mưa bão
Ghét báo cháy rừng bởi nắng nôi
Ghét đứa ham vui, không thích học
Ghét thằng biếng nhác, chẳng quên chơi  
Ghét luôn cả lũ toàn tham nhũng
Ghét lưới Bao Công toạc mất rồi.

Sáu - 9/9/2011
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Khói Mây

letam đã viết:
Duy Quốc Quyền đã viết:
SƯỚNG

Sướng thế nên ai cũng phải ghiền
Sướng quên trời đất sướng như điên
Sướng cho các chị thêm rôm rã  
Sướng để bao anh bớt não phiền
Sướng bỏ bà kia nhào tới gấp
Sướng buông cụ nọ nhảy vô liền
Sướng đời khối đứa hằn ao ước
Sướng khiến người ta dữ giả hiền

Quốc Quyền
                KHỔ

Khổ quá, không mơ được sống dai
Khổ ngay từ lúc mẹ mang thai
Khổ không dính dáng trời cao thấp
Khổ chẳng liên quan đất ngắn dài
Khổ đến, như còn cơn thử thách
Khổ đi, giống hết nợ trần ai
Khổ thân, cố gắng tìm phương hướng
Khổ học, mai đây sẽ đắc tài.

Sáu - 9/9/2011
BUỒN

Buồn ơi sao cứ mãi dằng dai!
Buồn bạn cùng ta thuở đậu thai
Buồn hiểu giấc khuya hơi thở ngắn
Buồn hay canh vắng tiếng than dài
Buồn vì sự nghiệp còn dang dỡ
Buồn tại công danh chẳng  giống ai
Buồn giấu trong lòng đâu dám tỏ
Buồn chôn ước mộng đáy quan tài

Quốc Quyền 09/09/2011
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Khói Mây

letam đã viết:
Duy Quốc Quyền đã viết:
THÍCH

“Thích Thú Đường Thi” đến nỗi ghiền
Thích thơ lắm lúc hóa cuồng điên
Thích vui mấy thuở vương sầu hận
Thích sướng bao phen rước lụy phiền
Thích rượu gia đình tan rã sớm
Thích bài của cải biến đi liền
Thích đời hạnh phúc cùng con cháu
Thích mãi trăm năm với vợ hiền

Quốc Quyền
07.09.2011
           GHÉT

Ghét lũ a dua thói rởm đời
Ghét người lọc lõi chuyện ăn chơi
Ghét tin mùa mất vì mưa bão
Ghét báo cháy rừng bởi nắng nôi
Ghét đứa ham vui, không thích học
Ghét thằng biếng nhác, chẳng quên chơi  
Ghét luôn cả lũ toàn tham nhũng
Ghét lưới Bao Công toạc mất rồi.

Sáu - 9/9/2011
GHÉT

Ghét kẻ ham danh bán rẻ đời
Ghét thằng đục khoét để ăn chơi
Ghét tên bán tổ đồ tham vọng
Ghét đứa quên dòng loại đứt nôi
Ghét mụ ba hoa mồm khoác lác
Ghét con tráo trở miệng hoa lời
Ghét quân cướp nước hoài hăm dọa
Ghét bọn Tàu Ô loạn quá rồi

Quốc Quyền 9.9.11
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

the minh

letam đã viết:
Duy Quốc Quyền đã viết:
SƯỚNG

Sướng thế nên ai cũng phải ghiền
Sướng quên trời đất sướng như điên
Sướng cho các chị thêm rôm rã  
Sướng để bao anh bớt não phiền
Sướng bỏ bà kia nhào tới gấp
Sướng buông cụ nọ nhảy vô liền
Sướng đời khối đứa hằn ao ước
Sướng khiến người ta dữ giả hiền

Quốc Quyền
                KHỔ

Khổ quá, không mơ được sống dai
Khổ ngay từ lúc mẹ mang thai
Khổ không dính dáng trời cao thấp
Khổ chẳng liên quan đất ngắn dài
Khổ đến, như còn cơn thử thách
Khổ đi, giống hết nợ trần ai
Khổ thân, cố gắng tìm phương hướng
Khổ học, mai đây sẽ đắc tài.

Sáu - 9/9/2011


GHIỀN

Viết tới viết lui cho đỡ ghiền,
Than thân trách phận khác nào điên,
Không ai thông cảm còn chê dại,
Chẳng kẻ sẻ chia lại mắng phiền.
Hãy nuốt đắng cay đừng chán vội
Cứ pha chua ngọt thấy ngon liền
Cuộc đời đâu phải riêng ta khổ.
Cố cợt đùa cho giống thánh hiền.

Út xe ôm

GHIỀN

Giao lưu xướng hoạ mãi đeo ghiền
Sớm tối mơ màng ngỡ hoá điên
Ngắm lá vàng rơi lòng chợt tiếc
Nhìn mây trắng thoảng trí vơi phiền
Gom nhiều tứ lạ tuôn dòng thắm
Góp mấy từ hay kết bút liền
Vợ nhó con nhăn : thơ với thẩn
Không lo làm tốt bậc cha hiền!...

Thệ Minh 3/9/11

PHIỀN

Giao lưu xướng họa để quên phiền
Mãi những buồn đau sợ hóa điên
Ngước cổ van trời hòng thấy sướng
Dập đầu lạy đất mọng thành tiên
Cả đời khốn khổ không sung sướng
Hết kiếp trần ai mãi chẳng yên
Chả biết bao lâu trời hết đọa
Thôi đành kỳ vọng giấc mơ tiên!
 
Bảy - 3/9/2011

TƯ CUỐC MÊ THƠ

Cuốc đất làm thơ mà cũng ghiền,
Anh Tư mê lỡ ngỡ là điên”.
Mấy vần lơ láo chưa chê chán,
Dăm tứ mãi mê bị trách phiền.
Công việc ứ dồn mà mộng mãi,
Ruộng nương cày cấy phải lo liền.
Văn tròn ruộng tốt hai đều vẹn,
Dù khổ lòng vui bởi sống hiền.

Út xe ômMê chi thì cũng bước  qua ghiền
Mê của nên lòng cứ đảo điên
Mê bạc đa mang đầy ích kỷ
Mê người nặng vướng những ưu phiền
Mê danh con cái đành xa lánh
Mê lợi phu thê chối bỏ liền
Mê giữa trận đồ không lối thoát
Mê đem cuộc sống  hết ngoan hiền

Ca-Dao


THÍCH

“Thích Thú Đường Thi” đến nỗi ghiền
Thích thơ lắm lúc hóa cuồng điên
Thích vui mấy thuở vương sầu hận
Thích sướng bao phen rước lụy phiền
Thích rượu gia đình tan rã sớm
Thích bài của cải biến đi liền
Thích đời hạnh phúc cùng con cháu
Thích mãi trăm năm với vợ hiền

Quốc Quyền
07.09.2011
   SỢ   
SỢ sống quanh ta lắm thứ phiền
SỢ lòng say đắm-đắm như điên
SỢ làn khối thuốc răng hư xạm
Sợ chén rượu bia họng rát phiền
SỢ cuốc mảnh vườn tay mỏi lẹ
SỢ trau câu tứ ý sai liền
SỢ thu qua vội hoa tàn úa
Sợ chốn thư hương vắng bạn hiền
  THỆ MINH     9-9-2011
Vầng trăng tối ngắm thơ còn chuốt
Bài kệ đêm trì dạ chẳng phiêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam

the minh đã viết:
  SỢ   
SỢ sống quanh ta lắm thứ phiền
SỢ lòng say đắm-đắm như điên
SỢ làn khối thuốc răng hư xạm
Sợ chén rượu bia họng rát phiền
SỢ cuốc mảnh vườn tay mỏi lẹ
SỢ trau câu tứ ý sai liền
SỢ thu qua vội hoa tàn úa
Sợ chốn thư hương vắng bạn hiền
 THỆ MINH     9-9-2011
          SỢ

Sợ giá gia tăng tựa mất tiền
Sợ lòng buồn bực nổi cơn điên
Sợ con học dốt đi thi rớt
Sợ cháu ham chơi đúp lớp liền
Sợ lúa lên xanh trời hạn hán
Sợ hoa kết trái bão triền miên
Sợ tên vặt vãnh quanh thôn xóm
Sợ lũ xâm lăng phía láng giềng.

Sáu – 9/9/2011
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Khói Mây

xuan dan đã viết:


     ĐÁNH CẦU LÔNG
Vẫn thấy lão bà rủ lão ông
Trời mờ mờ tối đánh cầu lông
Ông đưa thế hiểm rơi vùng ngực
Bà đỡ đòn nguy rớt cạnh hông
Kẻ dứ phía trên tiu phía dưới
Người ve phía bắc phạt bên đông
Mệt nhoài buông vợt bà thầm hỏi
Chơi tiếp hiệp ba chịu nổi không?

            Xuân Đan
        
            01/9/02
ĐÁNH CẦU LÔNG
ĐDB
Sáng sớm xem bà địch với ông
Hai người quyết chiến trận cầu lông
Bên công thẳng vợt phang ngang  ngực
Bên thủ cong người đỡ méo hông
Mấy ngón tuyệt chiêu bà đánh bắc
Đôi pha bí hiểm ông nhào đông
Tăng hai mệt mỏi bà hơi đuối
Ông hỏi lần sau dám rủ không?

Quốc Quyền
09.09.2011
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 142 trang (1416 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] ... ›Trang sau »Trang cuối