Trang trong tổng số 12 trang (120 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Vanachi

Hic, bạn viết dài quá :-). Không biết bạn tra từ điển Hán Việt nào, tôi tra 2 từ điển cho bạn:

Thiều Chửu: http://nguyendu.com.free....chu.php?unichar=%E9%81%93 (nghĩa đầu tiên trong phần động từ nghĩa là nói)
道 đạo, đáo
dao4, dao3
  1. (Danh) Đường, dòng. ◎Như: thiết đạo 鐵道 đường sắt, hà đạo 河道 dòng sông. ◇Luận Ngữ 論語: Sĩ bất khả dĩ bất hoằng nghị, nhậm trọng nhi đạo viễn 士不可以不弘毅, 任重而道遠 (Thái Bá 泰伯) Kẻ sĩ không thể không (có chí) rộng lớn và cương nghị, (là vì) nhiệm vụ thì nặng mà đường thì xa.
  2. (Danh) Cái lẽ nhất định ai cũng phải noi đấy mà theo. ◇Trung Dung 中庸: Đạo dã giả, bất khả tu du li dã 道也者,不可須臾離也 (Đại Học 大學) Đạo là cái không thể lìa trong khoảnh khắc.
  3. (Danh) Phương pháp, phương hướng, cách. ◎Như: chí đồng đạo hợp 志同道合 chung một chí hướng, dưỡng sinh chi đạo 養生之道 đạo (phương pháp) dưỡng sinh.
  4. (Danh) Chân lí. ◇Luận Ngữ 論語: Triêu văn đạo, tịch tử khả hĩ 朝聞道, 夕死可矣 (Lí nhân 里仁) Sáng nghe được đạo lí, tối chết cũng được (không ân hận).
  5. (Danh) Tư tưởng, học thuyết. ◇Luận Ngữ 論語: Ngô đạo nhất dĩ quán chi 吾道一以貫之 (Lí nhân 里仁) Đạo của ta chỉ có một lẽ mà thông suốt cả.
  6. (Danh) Nghề, kĩ xảo. ◇Luận Ngữ 論語: Tuy tiểu đạo, tất hữu khả quan giả yên. Trí viễn khủng nê, thị dĩ quân tử bất vi dã 雖小道, 必有可觀者焉. 致遠恐泥, 是以君子不為也 (Tử Trương 子張) Tuy là nghề nhỏ, cũng đáng xem xét. Nhưng nếu đi sâu vào đó thì e hóa ra câu nệ, cho nên người quân tử không làm.
  7. (Danh) Tôn giáo. ◎Như: truyền đạo 傳道 truyền giáo.
  8. (Danh) Chỉ đạo giáo, tôn giáo thờ ông Lão Tử 老子 làm tiên sư.
  9. (Danh) Đạo sĩ (nói tắt). ◎Như: nhất tăng nhất đạo 一僧一道 một nhà sư một đạo sĩ.
 10. (Danh) Đạo, một tên riêng để chia khu vực trong nước, nhà Đường 唐 chia thiên hạ làm mười đạo, cũng như bây giờ chia ra từng tỉnh vậy.
 11. (Danh) Lượng từ đơn vị: (1) Tia, dòng (những cái gì hình dài như một đường). ◎Như: nhất đạo hà 一道河 một con sông, vạn đạo kim quang 萬道金光 muôn ngàn tia sáng. (2) Lớp, tuyến (lối ra vào, cổng, tường). ◎Như: lưỡng đạo môn 兩道門 hai lớp cửa, đa đạo quan tạp 多道關卡 nhiều từng lớp quan ải. (3) Điều, mục (mệnh lệnh, đạo luật). ◎Như: thập đạo đề mục 十道題目 mười điều đề mục, hạ nhất đạo mệnh lệnh 下一道命令 ban xuống một (điều) mệnh lênh. (4) Lần, lượt. ◎Như: lưỡng đạo du tất 兩道油漆 ba nước sơn, tỉnh nhất đạo thủ tục 省一道手續 giảm bớt một lần thủ tục .
 12. (Danh) Họ Đạo.
 13. (Động) Nói, bàn. ◎Như: năng thuyết hội đạo 能說會道 biết ăn biết nói (khéo ăn nói). ◇Hiếu Kinh 孝經: Phi tiên vương chi pháp ngôn, bất cảm đạo 非先王之法言, 不敢道 (Khanh đại phu 卿大夫) Không phải là lời khuôn phép của các tiên vương thì chẳng dám nói.
 14. (Động) Hướng dẫn, cùng nghĩa như chữ 導. ◇Luận Ngữ 論語: Đạo chi dĩ đức, tề chi dĩ lễ, hữu sỉ thả cách 道之以德, 齊之以禮, 有恥且格 (Vi chánh 為政) Dẫn dắt dân (thì) dùng đạo đức, đặt dân vào khuôn phép (thì) dùng lễ, để dân biết hổ thẹn mà theo đường phải.
 15. (Động) Tưởng rằng, ngỡ, cho rằng. ◎Như: Ngã đạo thị thùy ni, nguyên lai thị nhĩ lai liễu 我道是誰呢, 原來是你來了 Tôi tưởng là ai, hóa ra là anh đến. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: Chúng nhân đô kiến tha hốt tiếu hốt bi, dã bất giải thị hà ý, chỉ đạo thị tha đích cựu bệnh 眾人都見他忽笑忽悲, 也不解是何意, 只道是他的舊病 (Đệ nhất nhất lục hồi) Mọi người thấy (Bảo Ngọc) khi vui khi buồn, cũng không hiểu vì sao, chỉ cho đó là bệnh cũ.
 16. (Giới) Từ, do, theo. ◇Sử Kí 史記: Thái úy Chu Bột đạo Thái Nguyên nhập, định Đại địa 太尉周勃道太原入, 定代地 (Cao Tổ bổn kỉ 高祖本紀) Thái úy Chu Bột từ Thái Nguyên vào, bình định đất Đại.


Từ điển Đào Duy Anh (tra sách nên ko có link)
Đạo 道 Đường đi - Lẽ - Gọi tắt Đạo giáo - Nói - Đem đường.


Còn thì ở trên mình đã nói hết những gì cần nói rồi, mình không muốn nói thêm lần thứ 2 nữa, chỉ nhắc lại là "đạo Phật" thì có nghĩa là đạo Phật, nhưng "đạo" đứng riêng ở đây không thể mang nghĩa đạo Phật.

Đạo bất tận thanh thanh trân trọng:
đạo = nói
bất = ko
tận = hết
thanh = lời nói
trân trọng = trân trọng, yêu mến
Câu trên nghĩa là: không làm sao nói hết ra những lời nói trân trọng để cho chàng hiểu. Ý là trong lòng thì có vô vàn lời yên mến muốn nói, nhưng không làm sao nói hết ra ngoài miệng được.
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cammy

Điệp luyến hoa đã viết:
Chú ý là chữ "đạo" ngay cả khi là danh từ cũng không dùng để chỉ đạo Phật, mà là đạo Lão. Người ta thường phân biệt ra Đạo sĩ và Phật tử. Về lịch sử thì Đạo có trước Phật, khi Huyền Trang đi thỉnh kinh thì Đạo đã có từ trước đó hàng ngàn năm, Thái thượng lão quân chính là Lão Tử được thần tiên hoá. Trong Tây du ký có rất nhiều đoạn so sánh Đạo và Phật, trên đường thỉnh kinh mấy thầy trò đã rất nhiều lần gặp các đạo sĩ. Thái bạch kim tinh trong truyện này chính là Thái thượng lão quân.

Ơ, anh ơi, vừa ở trên thì là Thái thượng lão quân chính là Lão Tử, rồi ở dưới Thái bạch kim tinh lại chính là thái thượng lão quân? Rõ ràng em xem phim thấy có hai người cơ mà. Mà như thế thì có nghĩa là cả ba là một à? Thái Thượng lão quân, Thái bạch Kim tinh đều là hiện thân của Lão tử?
Em chỉ hỏi về cái này thôi, những cái kia thì phải suy nghĩ và nghiên cứu nhiều lắm, chưa dám hóng hớt ;))
Em ngẩn ngơ ngắm khoảng trời chiều
Khoảng trời yên ả, nét phiêu diêu
Em lơ đãng vẽ anh lên đó
Vẽ cạnh tên anh, một chữ yêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vanachi

Ô thôi chết anh nhớ lẩn thẩn rồi :D.
Đúng ra là: Thái thượng lão quân là Lão Tử, Thái Bạch kim tinh là cụ Lý Bạch. :D
Lý Thái Bạch mà :-)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phụng vũ cửu thiên

Coi bộ chỗ này bàn sôi nổi ghê!
Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Hồng Phúc

Mà sao bạn Điệp giỏi thật đấy, mình cũng có một số người bạn giỏi lắm, mình phục lắm nhưng có lẽ về sự uyên thâm thì không bằng Điệp được, :D
Trăng nhà ai, trăng một phương
Đêm nay rượu đắng mưa đêm trường....

....Chưa cuối xứ Mê Ly, chưa cùng trời Phóng Đãng.
Còn chưa say, hồn khát vẫn thèm men.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ma van khang

Thì công nhận là bạn Điệp giỏi rùi, nhân vật tầm cỡ nhất của thi đàn mà! Nhiều bài thơ của bạn Điệp dịch rất hay mà mình rất thích. Mình mới tham gia diễn đàn nên mong mọi người chỉ bảo nhé! Mình cũng rất Vui khi được cùng bàn luận với ban Điệp.

MÌnh sẽ dịch "đạo bất tận thanh thanh trân trọng" theo cách hiểu của mình bạn Điệp xem đúng không nhé!

Đạo: chân lý, đạo lý, đạo nghĩa, một cái gì đó cao cả vĩ đại đối với Đường Tăng chứ không đơn thuần là đạo Phật. Đường Tăng ra đi lấy kinh là cái chí nguyện lớn lao cứu dỗi chúng sinh trăm họ chứ không đơn giản là sùng bái Phật. Chữ đạo đứng một mình không đơn giản là đạo PHật.
Bất tận: "bất" là không, "tận" là giới hạn. "Bất tận" là không có giới hạn.
Như vậy "đạo bất tận" ghép lại là cái đạo, cái chí nguyện mênh mông vĩ đại của Đường Tăng.
Còn hai chữ cuối là trân trọng thì đúng như bạn giải nghĩa. Nó là sự mến yêu trân trọng.

Cuối cùng là sẽ xét đến Chữ “thanh”. Từ “thanh” trong từ danh dự, thanh danh hay là thanh tao, thanh nhã. Hai chữ “thanh thanh” mà ghép lại với nhau thì thành một cái gì đó rất thanh tao, cao cả. Nếu chữ “thanh” mà đi một mình thì nó mang nghĩa là lời nói và “thanh thanh” nhiều khi trong thi ca không hề mang nghĩa là lời nói. Hai chữ “thanh thanh” bạn nghe thấy nó cũng rất trìu mến thân thương đấy chứ. Trong Tây Du Ký cũng có bài hát là “thanh thanh cây Bồ Đề” khi các thầy trò cùng ngồi dưới gốc cây Bồ Đề để tưởng niệm và tỏ lòng kính trọng. “Thanh thanh” ở đây cũng mang nghĩa là kính trọng, tôn trọng. Từ “thanh thanh” có thể được dùng để bổ sung cho cái “đạo bất tận” của Đường Tăng với “đao bất tận” làm chủ ngữ. Hay từ “thanh thanh” nó cũng có thể được dùng để chỉ sự kính trọng, tôn trọng của nữ Vương đối với Đường Tăng, tuy trong câu thơ không hề có Nữ Vương làm chủ ngữ, thật ra ở câu thơ này không nhất thiết phải có chủ ngữ là Nữ Vương. Trong thơ ca Việt Nam cũng vậy, rất nhiều câu thơ thường không có chủ ngữ, do thơ ca cần phải được đọc vần mà lại.

Như vậy toàn câu thơ “đạo bất tận thanh thanh trân trọng” ghép lại sẽ là” Cái đạo của chàng mênh mông bất tận tình thiếp cũng ngàn trân trọng.

Mà bạn Điệp Luyến Hoa cho mình hỏi tí nhé! nếu câu "đạo bất tận thanh thanh trân trọng" hiểu theo ý của bạn thì theo mình câu "Chẩm tố giá hung trung ngữ vạn thiên" của bạn dịch cũng có sự lặp lại về nghĩa so với câu đấy rồi còn gì? Tuy là hai câu nhưng lại cùng một nghĩa. Nên mình thấy cách dịch của bạn Điệp không ổn ở chỗ đấy!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ma van khang

Tặng mọi người hai bài hát trong tập phim này trên youtube nhé!

Tương kiến nan, biệt diệc nanTình nhi nữDownload Bài hát "tình nhi nữ": http://210.86.231.19/a2a3a4a5/songs/Tinhnhinu.mp3

Mà sao không nhận mã nhỉ?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vanachi

Mình nói lại lần nữa là mình đã nói hết rồi. Tất nhiên là từ bài đầu tiên đôi đã đọc và biết cái cách mà bạn hiểu, nhưng cách hiểu của bạn là không đúng, còn vì sao thì bạn hãy đọc lại. Những gì bạn đang làm là cố tình ép nó theo cách hiểu sai của mình, xin lỗi tôi không thể tốn thời gian vào việc làm vô ích của bạn.

Bạn dịch chỉ dựa vào phiên âm. Chữ thanh ở đây là 聲, nghĩa là âm thanh, tiếng, ở đây nghĩa là lời nói. Chữ đó không thể lẫn lộn sang 清 là trong sạch trong "thanh tao" của bạn được, lại cũng càng không thể lẫn sang 青 là màu xanh trong "thanh thanh bồ đề thụ". Những gì bạn phân tích còn lại xin đi bỏ hết.
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phụng vũ cửu thiên

Em có đóng góp thế này. Đây là một ví dụ về nghĩa của chữ "đạo".

Trong sách "Đạo đức kinh", Lão Tử viết: "Đạo khả đạo phi thường đạo". Theo em được biết (chứ em có hiểu quái gì đâu) thì câu này có nghĩa là: Đạo mà nói được thì không phải đạo thường (tức là đạo theo đúng nghĩa của đạo -> đạo đúng nghĩa không nói ra được). Thế thì chữ "đạo" thứ hai nghĩa là nói, là giảng giải. Chữ "đạo" thứ nhất là cái gì đó vô cùng lớn lao, sinh ra trời đất vạn vật gì gì đó đó theo thuyết của Lão Tử.

Phải không?
Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phụng vũ cửu thiên

Gặp nhau đâu phải dễ
Nay lại phải chia tay
Tình thiếp chân thành lắm
Ý chàng quyết từ đây
Quan ải nhuốm màu mây.

Trời phụ chí bình sinh
Nỡ đoạn tình nhi nữ
Biết nói sao cho đủ
Tâm sự ngập tràn tim.

_____
Em dịch lại hai khổ đầu. Cho em hỏi: "trân thành" hay là "chân thành" thì đúng? Em thấy chữ "trân thành" trong bản dịch nghĩa của anh Điệp và vài bài viết khác.
Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 12 trang (120 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] ›Trang sau »Trang cuối