Trang trong tổng số 24 trang (238 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

87. Đặc trưng của kiến trúc Nga là nặng nề, thô ráp, đơn điệu. (TTT)
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

88. Mất nước. Đổ cả núi xương biển máu mới giành lại được. Giành lại rồi, đất nước lại bị các nhóm lợi ích xâu xé dẫn đến suy tàn rồi lại mất nước. Cái vòng luẩn quẩn cứ tiếp diễn không ngừng. (TTT)
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

89. Ai cũng muốn có nhiều tiền, nhưng khi có nhiều tiền, nhiều người nhanh hư hỏng hoặc nhanh kết thúc đời mình. (TTT)
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

90. Người không phân biệt nổi sai đúng giống như cầm thú. Người thấy sai vẫn làm, không bằng cầm thú. (TTT)
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

91. Ở VN hiện nay, gia đình nào cũng là triệu phú. (TTT)
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

92. Vua, quan ngày nay cũng là một loại hàng hóa. (TTT)
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Thái Thanh Tâm đã viết:
91. Ở VN hiện nay, gia đình nào cũng là triệu phú. (TTT)
và nhà thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

93. Muốn làm được hàng giả, hàng bẩn vừa phải bất lương vừa phải có tài. (TTT)
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Thái Thanh Tâm đã viết:
93. Muốn làm được hàng giả, hàng bẩn vừa phải bất lương vừa phải có tài. (TTT)
Muốn làm được hàng giả, hàng bẩn vừa phải bất lương vừa phải có tài giả, tài bẩn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

94. Lợi ích nhóm đang chi phối trực tiếp hàng ngày đến từng gia đình Việt.
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 24 trang (238 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] ... ›Trang sau »Trang cuối