Trang trong tổng số 24 trang (238 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [21] [22] [23] [24]

Ảnh đại diện

Minh Bình

SAO GIỐNG NHAU THẾ

Thế thì Bác cũng giống em
Lâu ngày ăn chả thấy nem bỗng thèm
cũng tại con mắt kèm nhèm
Ôm vợ lại tưởng ôm em thiệt phiền
"Không thầy đố mày làm nên"
"Làm thầy mày không nên đố!"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Minh Bình

SỨC KHOẺ CỦA ĐÀN ÔNG PHỤ THUỘC VÀO MẮT
"Không thầy đố mày làm nên"
"Làm thầy mày không nên đố!"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

Thái Thanh Tâm đã viết:
130. Khi trẻ bung sức kiếm tiền. Lúc già tung tiền níu giữ sức.

TTTKhi khoẻ bung sức vẫy vùng
Lúc bệnh thành người tát nước (còn nước còn tát...)
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

khitieu

Thái Thanh Tâm đã viết:
112. Được cái nọ, mất cái kia là quy luật bù trừ tuyệt đối mãi đúng. (TTT)
Chỉ tương đối với tên tham nhũng,
Rất nhiều kẻ vẫn hạ cánh an toàn
KT 9.11.14
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

134.Thật đáng lên án và đáng thương cho những kẻ luôn lấy tư duy ăn mày làm kim chỉ nam cho hành động của mình. (TTT)
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

khitieu đã viết:
Thái Thanh Tâm đã viết:
112. Được cái nọ, mất cái kia là quy luật bù trừ tuyệt đối mãi đúng. (TTT)
Chỉ tương đối với tên tham nhũng,
Rất nhiều kẻ vẫn hạ cánh an toàn
KT 9.11.14
Kẻ tham nhũng dù hạ cánh an toàn vẫn bị người đời khinh miệt, phỉ nhổ. Có kẻ về hưu suốt ngày đêm chỉ ru rú trong trong cái ổ của mình không dám thò mặt đi đến đâu. Ốm đau bạn bè cấp dưới cũ, kể cả họ hàng cũng chẳng thèm hỏi thăm...Nhiều người còn mong loại ấy sớm chết đi cho rảnh đời.Sống thế cũng coi như chết rồi.
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

135. Mạng ảo nhưng tình thật. (TTT)
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

136. Không có gì là mãi mãi. (TTT]
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 24 trang (238 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [21] [22] [23] [24]