Trang trong tổng số 24 trang (238 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

66. Trừ trường hợp đặc biệt, còn đầu óc mình đến đâu thì mọi thứ mình có được trong đời chỉ giới hạn từ đó trở lại. (TTT)
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

67.Một sự vật nhìn ở độ góc này khác với nhìn ở độ góc khác. (TTT)
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

68. Nhiều khi chỉ với một cái nhấp chuột, bạn đã động viên người khác rất nhiều. (TTT)
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Thái Thanh Tâm đã viết:
66. Trừ trường hợp đặc biệt, còn đầu óc mình đến đâu thì mọi thứ mình có được trong đời chỉ giới hạn từ đó trở lại. (TTT)
Giời ạ! Được từ đó trở lại đã phúc cả mả dày!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

69. Chỉ có người trong cuộc mới biết: Hàng được quảng cáo nhiều nhất là hàng ế ẩm nhất. (TTT)
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

70. Bập vào tham nhũng còn nghiện hơn nghiện ma túy. (TTT)
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

https://lh6.googleusercontent.com/--4aY5YHKj7c/UBP6Ho5YttI/AAAAAAAAJUw/WTB2lVYdVQg/s405/tham_nhung_cung_co_su_menh.jpg

Thái Thanh Tâm đã viết:
70. Bập vào tham nhũng còn nghiện hơn nghiện ma túy. (TTT)
Ma Thuyết

Ma tuý làm sao sánh được với tham nhũng?
Sánh được với tham nhũng may chăng có ma phia.
Kể cả phạm vi, kích thước, tác hại và tác dụng
Tham nhũng đều ghê gớm hơn tất cả các loại ma.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

71. Quốc bệnh hiện tại của VN: Bệnh nói dối. (TTT)
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Tuấn Khỉ đã viết:
https://lh6.googleusercontent.com/--4aY5YHKj7c/UBP6Ho5YttI/AAAAAAAAJUw/WTB2lVYdVQg/s405/tham_nhung_cung_co_su_menh.jpg

Thái Thanh Tâm đã viết:
70. Bập vào tham nhũng còn nghiện hơn nghiện ma túy. (TTT)
Ma Thuyết

Ma tuý làm sao sánh được với tham nhũng?
Sánh được với tham nhũng may chăng có ma phia.
Kể cả phạm vi, kích thước, tác hại và tác dụng
Tham nhũng đều ghê gớm hơn tất cả các loại ma.
Ma tuý có hiểm hoạ trên phạm vi toàn cầu về mọi mặt: Kinh tế, xã hội, sức khoẻ và hàng loạt con người tiêu vong ở độ tuổi còn rất trẻ. Cái khủng khiếp của ma tuý là đã bập vào là nghiện không thể bỏ. Ở đây chỉ muốn so sánh cái hấp dẫn, cái nghiện ngập cũng không thể bỏ được của bệnh tham nhũng mà thôi. Nó vừa hấp dẫn vừa bị trói buộc như các thành viên của các băng Mafia. Từ bỏ đội ngũ Mafia là nó giết. Còn tham nhũng mà từ bỏ là nó loại khỏi đội ngũ.
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

72. “Chai” là bệnh nghề nghiệp cố hữu xẩy ra ở bất kỳ nghề nào, quốc gia nào, thời đại nào. (TTT)
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 24 trang (238 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] ... ›Trang sau »Trang cuối