Trang trong tổng số 24 trang (238 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

77. Với sản phẩm độc quyền mà nói lỗ, là bịp bợm một cách vô sỉ. (TTT)
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

78. Với người không còn phải mưu sinh hàng ngày, nhu cầu giao tiếp cũng cần như cơm ăn nước uống vậy. (TTT)
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

79. Các nhóm lợi ích bao giờ cũng đẩy lợi ích quốc gia xuống dưới. Vì thế mà đất nước khó đi lên. (TTT)
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

80. Hàng hóa ngày nay chỗ nào cũng chất cao như núi, nhưng mua được món hàng thật và xịn còn khó hơn thời bao cấp mua được một món hàng. (TTT)
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

81. Ở thành phố nhớn, mỗi bước đi là một bước tiền. (TTT)
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

82. Ma fi a ở mọi thời đại trên thế giới đều phải ngả mũ bái phục ma fi a VN hiện nay. (TTT)
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

83. Kinh doanh theo kiểu hành nghề hai ngón là kim chỉ nam cho hoạt động của nhiều tập đoàn, tổng công ty chủ đạo hiện nay. (TTT)
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

84. Thần chết vô cảm với tiền, nên trước thần chết, kẻ nhiều tiền và ít tiền như nhau. (TTT)
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

85. Tôi không hiểu sao Ấn Độ lại sản sinh ra một dòng ca múa tuyệt phẩm nhất thế gian này? (TTT)
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

86. VN đủ ban bệ nhưng chẳng ban nào quản gì. Chẳng quản gì cũng chẳng hề chi. Khi hậu quả xẩy ra chỉ có dân đen lĩnh đủ. (TTT)
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 24 trang (238 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... ›Trang sau »Trang cuối