Trang trong tổng số 5 trang (41 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nhà thơ lớn (tiếng)

Viết nhiều chuyện dị nghi
Sa chân chốn mị thành
Dùng vật thực của ma
Suy luận tình tử sinh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nhà thơ lớn (tiếng)

Làm thơ kể tội bóng đùa
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nhà thơ lớn (tiếng)

Thi ca vốn dĩ tầm ruồng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nhà thơ lớn (tiếng)

Thét gào rũ rượi đu đưa
Bù qua xớt lại đánh lừa mọi điên
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nhà thơ lớn (tiếng)

Nhạc xưa tiếng hát thường hằng
Giải lao thân phận thập thành hàn huyên
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nhà thơ lớn (tiếng)

Màu thơ từ đó thanh tuyền
Trần gian tư mặc, ngẫu truyền, lặng tri
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nhà thơ lớn (tiếng)

Có thời tượng đá phiêu du
Bách niên tao ngộ mùa thu chiên đàn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nhà thơ lớn (tiếng)

Đánh lừa mọi điên
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nhà thơ lớn (tiếng)

Thi ca vốn dĩ tầm ruồng
Bình sinh rớt hột cởi truồng tắm mưa
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nhà thơ lớn (tiếng)

Đúng cái não tao chậm. Nay mới nhớ ra. Bà admin nói tao, cậu này xây nhà từ nóc, xây nhà trên cát. Thực ra là bả chấp tao. Tao có xây cái quái gì đâu. Còn nếu cứ hỏi vặn nữa là thực ra tao xây cái gì. Thì tao nói, xây cát trên nhà luôn đó, ok ko. Biết lâu rồi mà nay mới trl. Não bị delay cực mạnh. Còn tại sao biết hỏi bà admin
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 5 trang (41 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối