Trang trong tổng số 5 trang (41 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nhà thơ lớn (tiếng)

Đây là đâu giữa những niềm riêng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nhà thơ lớn (tiếng)

Anh đâu nào biết trên đời
Ở ngay thân phận có trời hoang liêu
Bàn chân bước nhịp phiêu diêu
Tầm tay khoảng cách màu xiêu ly hình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nhà thơ lớn (tiếng)

I never know
Right in this life lies a solitary sky
My walk is trembling
The tender gaps, blurred colors; every pigment falling apart
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nhà thơ lớn (tiếng)

I never know
Statues are always silent
Stay nonchalant grasses and flowers
All eyes are seemingly overloaded
The pure tide one day goes far away
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nhà thơ lớn (tiếng)

“All eyes are seemingly overloaded
The pure tide one day goes far away”
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nhà thơ lớn (tiếng)

Anh đâu nào biết tượng thinh
Cỏ cây dung dị vô tình quanh đây
Trần gian ánh mắt đong đầy
Triều nguyên bất chợt một ngày xa xăm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nhà thơ lớn (tiếng)

Làm thơ như thế nào?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nhà thơ lớn (tiếng)

Làm thơ thế nào

Làm thơ như thế nào
Ngay chính khi tự hỏi
Tôi chợt nhận ra rằng
Mình làm thơ rồi đó
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nhà thơ lớn (tiếng)

Tôi liền nghĩ về hoa
Và cây cỏ trong vườn
Rồi nhận ra lần nữa
Khổ hai vừa làm xong
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nhà thơ lớn (tiếng)

Và tôi thấy đàn chim
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 5 trang (41 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối