Trang trong tổng số 52 trang (512 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Lê kinh Huyền

Ngày nào chọc tiết Baba
Hoà chung rượu nếp khật khà ...(nối thêm)
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=5105c86502808c9dcd66a0b8d921ebb6"><font color="blue"><b>Thơ cổ Lê kinh Huyền phần 1 </b></font></a></td></tr></tbody></table>
"http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=bkDYrcuJOSk9GouaL4BqFQ"><font color="red"><b>Thơ mới Lê kinh Huyền phần 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>[/html]
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Baba Yaga

Lê Kinh Huyền đã viết:
Ngày nào chọc tiết Baba
Hoà chung rượu nếp khật khà ...(nối thêm)
Ba ba cổ rụt kéo kìm
Bất ngờ nó đớp...xong phim bác Huyền
Con này gan lắm đó nghen...
Trong một thoáng cổng thần tiên vừa khép
Phù thủy già trong dáng vóc Thiên Nga
Úmbala...bala
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trăng Ngọc

Bác Huyền chắc sẽ tức điên
Bác gom nhiều tiền mua hết ba ba
Về nhà rang muối rồi khà
Trả thù ngươi dám đớp ta thế này.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Baba Yaga

Thế này có chết tôi không
Con ba ba chúa phải lòng người ta
Bắt rang xào muối hoặc khà
Ba ba đó chết nghĩa là hồi sinh.
Trong một thoáng cổng thần tiên vừa khép
Phù thủy già trong dáng vóc Thiên Nga
Úmbala...bala
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lê kinh Huyền

Baba Yaga đã viết:
Lê Kinh Huyền đã viết:
Ngày nào chọc tiết Baba
Hoà chung rượu nếp khật khà ...(nối thêm)
Ba ba cổ rụt kéo kìm
Bất ngờ nó đớp...xong phim bác Huyền
Con này gan lắm đó nghen...
Đang lúc nó đang hiền hiền
Ta vờ ve vuốt túm liền cổ thôi
Thế là Baba hết thời
Đem vô chọc tiết ta ngồi...(xin mời nối thêm)
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=5105c86502808c9dcd66a0b8d921ebb6"><font color="blue"><b>Thơ cổ Lê kinh Huyền phần 1 </b></font></a></td></tr></tbody></table>
"http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=bkDYrcuJOSk9GouaL4BqFQ"><font color="red"><b>Thơ mới Lê kinh Huyền phần 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>[/html]
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Baba Yaga

Nối thêm bác nhớ hộ em
Nối  đúng luật nhé chớ thêm bớt từ
Một hai chữ cuối thôi mừ...
Trong một thoáng cổng thần tiên vừa khép
Phù thủy già trong dáng vóc Thiên Nga
Úmbala...bala
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tinh Khôi

Thôi mừ ...làm khó chi nhau!
Anh Huyền đang vuốt mấy câu tỏ tình
Từ nối anh Huyền không tinh
Miễn sao trút được lòng mình vào...em!


Ai kia!...ngõ vắng đang hò hẹn
Mở lối cùng thơ bước nhẹ nhàng....
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

.
Em như giọt nước Tinh Khôi
Ngự trên lá cỏ chào mời nắng mai
Long lanh mãi chẳng u hoài
Ơ kìa ngõ vắng cùng ai... hẹn hò
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tinh Khôi

Hẹn hò chút chút với Thầy....
Chị Phượng bắt được thật rầy rà ghê
Thương mình một cảnh nhiều quê 
Hẹn đi xóm trước lại về xóm sau...
Ai kia!...ngõ vắng đang hò hẹn
Mở lối cùng thơ bước nhẹ nhàng....
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lê kinh Huyền

Trăng Ngọc đã viết:
Bác Huyền chắc sẽ tức điên
Bác gom nhiều tiền mua hết ba ba
Về nhà rang muối rồi khà
Trả thù ngươi dám đớp ta thế này.
Đôi lúc cũng muốn phát điên
Thèm Baba lắm không tiền mà mua
Thôi về ao cũ tìm cua.
Thì cua đã hết tìm rùa....(xin nối thêm)
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=5105c86502808c9dcd66a0b8d921ebb6"><font color="blue"><b>Thơ cổ Lê kinh Huyền phần 1 </b></font></a></td></tr></tbody></table>
"http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=bkDYrcuJOSk9GouaL4BqFQ"><font color="red"><b>Thơ mới Lê kinh Huyền phần 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>[/html]
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 52 trang (512 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... ›Trang sau »Trang cuối