Trang trong tổng số 52 trang (512 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [49] [50] [51] [52]

Ảnh đại diện

Bố BuGI

Trường nay lối cũ đã về đây
Chẳng thấy người xưa với lối <vè>
Ta về mà lòng thân thương lắm
Nhớ những người xưa...nhớ một thời
Ôi thời gian ấy <mong sao> đợi?
Có đợi bước chân...bước mỏi mòn.

Đào Ngọc Anh
Thơ thẩn thành thơ . thơ tàn tạ
Tàn tạ thẩn thơ, tựa tình tôi....2008
Lãng du......Đâu rồi???
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Baba Yaga

Đâu rồi Du Lãng của ta ơi
Ngọc Anh hâm dở của một thời
Trở về tìm lại chân tình cũ
Về với lối vè….đã rớt rơi
Trong một thoáng cổng thần tiên vừa khép
Phù thủy già trong dáng vóc Thiên Nga
Úmbala...bala
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 52 trang (512 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [49] [50] [51] [52]