Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Đào Khói Mây

ĐẠO TÌNH

Cũng bởi lòng tham chớ bởi đâu!
Gây nên nghiệp quả phải vương sầu
Lương tâm dính bạc quên câu sửa
Chức nghiệp đeo tiền mất chữ lau
Cứu khổ miệt mài đâu chỉ ước
Ban vui tận tuỵ há lo cầu
Nơi trần cực lạc không xa lắm
Là đạo tình thương đến với nhau

Thệ Minh    ( 1/11 )

Cám ơn Phố Núi Cao , Quang Tri,  Quốc Quyền, Ngươi Bạn đã ghé nét đạo tái hoạ rất hay ý thơ sâu sắc về lương tâm...! Thân mến

CHÁNH ĐẠO
Quốc Quyền

Chánh đạo trên đời có ác đâu!
Không gieo tội lỗi chẳng khơi sầu
Sân si bóng đục đành lo rửa
Hỷ nộ gương mờ cố gắng lau
Tịnh xá tâm thành bao khắc nguyện
Đài liên trí tịnh mấy canh cầu
Ban ân cứu độ từ bi niệm
Khẩu phật hành tiên khắn khít nhau
02.11.2011
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

the minh

ĐẠO TÌNH

Cũng bởi lòng tham chớ bởi đâu!
Gây nên nghiệp quả phải vương sầu
Lương tâm dính bạc quên câu sửa
Chức nghiệp đeo tiền mất chữ lau
Cứu khổ miệt mài đâu chỉ ước
Ban vui tận tuỵ há lo cầu
Nơi trần cực lạc không xa lắm
Là đạo tình thương đến với nhau

Thệ Minh    ( 1/11 )

Cám ơn Phố Núi Cao , Quang Tri,  Quốc Quyền, Ngươi Bạn đã ghé nét đạo tái hoạ rất hay ý thơ sâu sắc về lương tâm...! Thân mến

CHÁNH ĐẠO
Quốc Quyền

Chánh đạo trên đời có ác đâu!
Không gieo tội lỗi chẳng khơi sầu
Sân si bóng đục đành lo rửa
Hỷ nộ gương mờ cố gắng lau
Tịnh xá tâm thành bao khắc nguyện
Đài liên trí tịnh mấy canh cầu
Ban ân cứu độ từ bi niệm
Khẩu phật hành tiên khắn khít nhau
02.11.2011

TÂM ĐẠO

Chữ đạo bình thường khỏi kiếm đâu
Là tâm thanh tịnh chẳng mơ sầu
Thương đời mỏng mảnh như sương hạ
Xót phận mong manh tợ nhánh lau
Khắp chốn bình an - câu ước nguyện
Muôn nhà hạnh phúc- chữ mong cầu
Không tham oán hận, xa danh lợi
Một tấm gương ngời soi sáng nhau


Thệ Minh  3/11
Vầng trăng tối ngắm thơ còn chuốt
Bài kệ đêm trì dạ chẳng phiêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Khói Mây

ĐẠO TÌNH

Cũng bởi lòng tham chớ bởi đâu!
Gây nên nghiệp quả phải vương sầu
Lương tâm dính bạc quên câu sửa
Chức nghiệp đeo tiền mất chữ lau
Cứu khổ miệt mài đâu chỉ ước
Ban vui tận tuỵ há lo cầu
Nơi trần cực lạc không xa lắm
Là đạo tình thương đến với nhau

Thệ Minh    ( 1/11 )

Cám ơn Phố Núi Cao , Quang Tri,  Quốc Quyền, Ngươi Bạn đã ghé nét đạo tái hoạ rất hay ý thơ sâu sắc về lương tâm...! Thân mến

CHÁNH ĐẠO
Quốc Quyền

Chánh đạo trên đời có ác đâu!
Không gieo tội lỗi chẳng khơi sầu
Sân si bóng đục đành lo rửa
Hỷ nộ gương mờ cố gắng lau
Tịnh xá tâm thành bao khắc nguyện
Đài liên trí tịnh mấy canh cầu
Ban ân cứu độ từ bi niệm
Khẩu phật hành tiên khắn khít nhau
02.11.2011


TÂM ĐẠO

Chữ đạo bình thường khỏi kiếm đâu
Là tâm thanh tịnh chẳng mơ sầu
Thương đời mỏng mảnh như sương hạ
Xót phận mong manh tợ nhánh lau
Khắp chốn bình an - câu ước nguyện
Muôn nhà hạnh phúc- chữ mong cầu
Không tham oán hận, xa danh lợi
Một tấm gương ngời soi sáng nhau

Thệ Minh  3/11BẾN ĐẠO
Quốc Quyền

Tìm về bến đạo chẳng thừa đâu
Tỉnh ngộ cơn mê thoát ải sầu
Khoác áo nâu sồng xa cõi tục
Lìa tâm u muội lánh rừng lau
Ngàn tia hy vọng soi lời nguyện
Vạn ánh hào quang chiếu ý cầu
Hãy cố quên đi điều ác vọng
Ngày sau thanh thản sẽ chờ nhau
04/11/2011
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bachvan_vietnam

Duy Quốc Quyền đã viết:
ĐẠO TÌNH

Cũng bởi lòng tham chớ bởi đâu!
Gây nên nghiệp quả phải vương sầu
Lương tâm dính bạc quên câu sửa
Chức nghiệp đeo tiền mất chữ lau
Cứu khổ miệt mài đâu chỉ ước
Ban vui tận tuỵ há lo cầu
Nơi trần cực lạc không xa lắm
Là đạo tình thương đến với nhau

Thệ Minh    ( 1/11 )

Cám ơn Phố Núi Cao , Quang Tri,  Quốc Quyền, Ngươi Bạn đã ghé nét đạo tái hoạ rất hay ý thơ sâu sắc về lương tâm...! Thân mến

CHÁNH ĐẠO
Quốc Quyền

Chánh đạo trên đời có ác đâu!
Không gieo tội lỗi chẳng khơi sầu
Sân si bóng đục đành lo rửa
Hỷ nộ gương mờ cố gắng lau
Tịnh xá tâm thành bao khắc nguyện
Đài liên trí tịnh mấy canh cầu
Ban ân cứu độ từ bi niệm
Khẩu phật hành tiên khắn khít nhau
02.11.2011


TÂM ĐẠO

Chữ đạo bình thường khỏi kiếm đâu
Là tâm thanh tịnh chẳng mơ sầu
Thương đời mỏng mảnh như sương hạ
Xót phận mong manh tợ nhánh lau
Khắp chốn bình an - câu ước nguyện
Muôn nhà hạnh phúc- chữ mong cầu
Không tham oán hận, xa danh lợi
Một tấm gương ngời soi sáng nhau

Thệ Minh  3/11BẾN ĐẠO
Quốc Quyền

Tìm về bến đạo chẳng thừa đâu
Tỉnh ngộ cơn mê thoát ải sầu
Khoác áo nâu sồng xa cõi tục
Lìa tâm u muội lánh rừng lau
Ngàn tia hy vọng soi lời nguyện
Vạn ánh hào quang chiếu ý cầu
Hãy cố quên đi điều ác vọng
Ngày sau thanh thản sẽ chờ nhau
04/11/2011
thieunutaycamvuonglua-cn

Nhân đạo

đường đời vắng lặng dấu người đâu
thảng thốt ngang qua mấy cảnh sầu
vòng tay hoang lạnh ươm tình tự
dựng nhánh sông đời bương lách lau
nguyện sống dâng tình soi vạn dặm
mòn hơi trọn hiến biết cơ cầu
vẫn biết nhân sinh tràn ứa lệ
nguyền đưa ánh lửa thắm hồn nhau...

bachvan
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguoi_ban

bachvan_vietnam đã viết:
Duy Quốc Quyền đã viết:
ĐẠO TÌNH

Cũng bởi lòng tham chớ bởi đâu!
Gây nên nghiệp quả phải vương sầu
Lương tâm dính bạc quên câu sửa
Chức nghiệp đeo tiền mất chữ lau
Cứu khổ miệt mài đâu chỉ ước
Ban vui tận tuỵ há lo cầu
Nơi trần cực lạc không xa lắm
Là đạo tình thương đến với nhau

Thệ Minh    ( 1/11 )

Cám ơn Phố Núi Cao , Quang Tri,  Quốc Quyền, Ngươi Bạn đã ghé nét đạo tái hoạ rất hay ý thơ sâu sắc về lương tâm...! Thân mến

CHÁNH ĐẠO
Quốc Quyền

Chánh đạo trên đời có ác đâu!
Không gieo tội lỗi chẳng khơi sầu
Sân si bóng đục đành lo rửa
Hỷ nộ gương mờ cố gắng lau
Tịnh xá tâm thành bao khắc nguyện
Đài liên trí tịnh mấy canh cầu
Ban ân cứu độ từ bi niệm
Khẩu phật hành tiên khắn khít nhau
02.11.2011


TÂM ĐẠO

Chữ đạo bình thường khỏi kiếm đâu
Là tâm thanh tịnh chẳng mơ sầu
Thương đời mỏng mảnh như sương hạ
Xót phận mong manh tợ nhánh lau
Khắp chốn bình an - câu ước nguyện
Muôn nhà hạnh phúc- chữ mong cầu
Không tham oán hận, xa danh lợi
Một tấm gương ngời soi sáng nhau

Thệ Minh  3/11BẾN ĐẠO
Quốc Quyền

Tìm về bến đạo chẳng thừa đâu
Tỉnh ngộ cơn mê thoát ải sầu
Khoác áo nâu sồng xa cõi tục
Lìa tâm u muội lánh rừng lau
Ngàn tia hy vọng soi lời nguyện
Vạn ánh hào quang chiếu ý cầu
Hãy cố quên đi điều ác vọng
Ngày sau thanh thản sẽ chờ nhau
04/11/2011
thieunutaycamvuonglua-cnNHÂN ĐẠO

Đường đời vắng lặng dấu người đâu
Thảng thốt ngang qua mấy cảnh sầu
Vòng tay hoang lạnh ươm tình tự
Dựng nhánh sông đời bương lách lau
Nguyện sống dâng tình soi vạn dặm
Mòn hơi trọn hiến biết cơ cầu
Vẫn biết nhân sinh tràn ứa lệ
Nguyền đưa ánh lửa thắm hồn nhau...

bachvan


HỎI MỘNG

Hỏi giấc Kê khang mộng ở đâu    
Tha nhân thoát khỏi mối ưu sầu
Thu quen lộng gió về trên núi
Khách lạ thừa lương ở dưới lau
Đạo đức con đường tuy khổ cực
Nghĩa tình duyên quả khỏi mưu cầu
Thâm tâm xa lánh điều tư dục
Hạnh phúc được người quý mến nhau

Ng_ban 4/11/11
Năm tháng đi qua chiều trắng tóc
Thời gian đổi lại bạc da ngà…
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn khánh Chân

Tấm lòng

Như là mây gió biết về đâu
Nẻo mộng nhân gian ngút đỉnh sầu
Cõi tạm thân vay chìm biển lệ
Dòng đời sóng lượn khuất ngàn lau
Não phiền bởi ý tham sai khiến
An lạc tại tâm chẳng nguyện cầu
Lục dục  ngũ căn  gây ảo giác
Tấm lòng muôn thuở vẫn cần nhau .
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

the minh

Tấm lòng

Như là mây gió biết về đâu
Nẻo mộng nhân gian ngút đỉnh sầu
Cõi tạm thân vay chìm biển lệ
Dòng đời sóng lượn khuất ngàn lau
Não phiền bởi ý tham sai khiến
An lạc tại tâm chẳng nguyện cầu
Lục dục  ngũ căn  gây ảo giác
Tấm lòng muôn thuở vẫn cần nhau .
KC

Cám ơn KC và các bạn đã ghé thăm nét đạo ,TM bận việc đón tiếp trễ mong được sự hoan hỉ

ĐẾN CÙNG NHAU

Đường đời vạn nẻo rẻ về đâu?
Lữ khách bâng khuâng dạ vướng sầu
Đường trước gập ghềnh bao dốc đá
Bên sông chằng chịt những hàng lau
Trong dòng ô trọc nhô làn sóng
Giữa chốn tang thương vọng tiếng cầu
Cảnh khổ ta bà ai hiểu được
Chung niềm giác ngộ đến cùng nhau./.


Thệ Minh 22/11/11
Vầng trăng tối ngắm thơ còn chuốt
Bài kệ đêm trì dạ chẳng phiêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

the minh

KHAI BÚT XUÂN NHÂM THÌN 2012

Xuân về tua tủa ánh xuân quang
Vạn vật bừng lên dưới nắng vàng
Mai nở đào đơm tình thắm đượm
Đàn ngân nhạc trỗi khúc ca vang
Gia đình đầm ấm hương trà ngát
Thi hữu vầy vui nét bút chan
Năm mới đề thơ câu hạnh phúc
An khang thịnh vượng đẹp trần gian


Thệ Minh 22/1/2012 (29 tết)
Vầng trăng tối ngắm thơ còn chuốt
Bài kệ đêm trì dạ chẳng phiêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ca-Dao

CHÚC  TẾT

Tiếng pháo đâu đây nổ rộn ràng
Chào mừng năm mới mới vừa sang
Cầu cho trăm họ luôn an mạnh
Chúc tới vạn dân mãi thịnh-khang
Danh toại như lòng hằng ước nguyện
Công thành đưa đến mọi vinh quang
Vui câu hạnh phúc gia-đình thuận
Thắm nét yêu thương giữa xóm làng

Ca-Dao
Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ca-Dao

the minh đã viết:

KHAI BÚT XUÂN NHÂM THÌN 2012

Xuân về tua tủa ánh xuân quang
Vạn vật bừng lên dưới nắng vàng
Mai nở đào đơm tình thắm đượm
Đàn ngân nhạc trỗi khúc ca vang
Gia đình đầm ấm hương trà ngát
Thi hữu vầy vui nét bút chan
Năm mới đề thơ câu hạnh phúc
An khang thịnh vượng đẹp trần gian

Thệ Minh 22/1/2012 (29 tết)NGÀY XUÂN

Trời xuân trong sáng toả dương quang
Mai, cúc đơm bông lóng lánh vàng
Đàn trẻ nô đùa câu hát xướng
Xóm làng rộn rã tiếng ca vang
Dòng đời liên kết vô cùng tận
Cuộc sống bình an thật chứa chan
Lời nguyện đầu năm, an thịnh vượng
Hương trầm nghi ngút quyện  không gian.

Ca-Dao
Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] ... ›Trang sau »Trang cuối