Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

nguoi_ban

LƯƠNG TÂM
Quốc Quyền
(Nhân đọc bài báo viết về vụ một bé gái đau ruột thừa ở BV X,tỉnh Y…)

Lương tâm nghề nghiệp để vào đâu?
Sao nỡ bình chân trước cảnh sầu
Mạng sống con người là vốn quý
Tiền tài vật chất chỉ như lau
Lòng đau quằn quại em chờ cứu
Mặt lạnh tiền băng họ đợi cầu
Đạo đức bây giờ ôi xuống cấp!
Chợ đò bệnh viện khéo như nhau.
31.10.2011


LƯƠNG TÂM -1

Nếu hỏi “lương tâm” đang ở đâu
Xin mời đến đợi ở trời sầu
Nơi đây góp nhặt bao điều xấu   
Sách đó chép ghi mọi vết lau
Dưới cõi dân gian nhiều chuyện khuất
Trên đời đạo nghĩa ít mưu cầu
Chờ khi nhân quả tuần hoàn lại
Khốn khó giàu sang cũng giống nhau
Ng_ban
Năm tháng đi qua chiều trắng tóc
Thời gian đổi lại bạc da ngà…
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Khói Mây

http://vnexpress.net/gl/s...si-doi-the-bao-hiem-y-te/
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Khói Mây

http://vnexpress.net/gl/s...si-doi-the-bao-hiem-y-te/

LƯƠNG TÂM
Quốc Quyền
(Nhân đọc bài báo viết về vụ một bé gái đau ruột thừa ở BV X,tỉnh Y…)

Lương tâm nghề nghiệp để vào đâu?
Sao nỡ bình chân trước cảnh sầu
Mạng sống con người là vốn quý
Tiền tài vật chất chỉ như lau
Lòng đau quằn quại em chờ cứu
Mặt lạnh tiền băng họ đợi cầu
Đạo đức bây giờ ôi xuống cấp!
Chợ đò bệnh viện khéo như nhau.
31.10.2011


LƯƠNG TÂM -1

Nếu hỏi “lương tâm” đang ở đâu
Xin mời đến đợi ở trời sầu
Nơi đây góp nhặt bao điều xấu   
Sách đó chép ghi mọi vết lau
Dưới cõi dân gian nhiều chuyện khuất
Trên đời đạo nghĩa ít mưu cầu
Chờ khi nhân quả tuần hoàn lại
Khốn khó giàu sang cũng giống nhau
Ng_banĐẠO ĐỨC
Quốc Quyền

Đạo lý bây giờ chẳng đáng đâu
Người nghèo nếu bệnh chỉ ôm sầu
Nhìn thương số kiếp đồng xu mót
Nghĩ tủi phận đời nước mắt lau
Nghịch cảnh trần gian quỳ gối lạy
Xuôi dòng bể ải chấp tay cầu
Đồng tiền tội lỗi mờ tâm đức
Sống cõi vô thường nỡ giết nhau!
01.11.2011
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

ĐẠO ĐỨC
Quốc Quyền

Đạo lý bây giờ chẳng đáng đâu
Người nghèo nếu bệnh chỉ ôm sầu
Nhìn thương số kiếp đồng xu mót
Nghĩ tủi phận đời nước mắt lau
Nghịch cảnh trần gian quỳ gối lạy
Xuôi dòng bể ải chấp tay cầu
Đồng tiền tội lỗi mờ tâm đức
Sống cõi vô thường nỡ giết nhau!
01.11.2011

ĐẠO  ĐỨT!

Lương ấy thì tâm chẳng có đâu!
Mặc ai đau khổ hay lo sầu.
Dửng dưng trơ lạnh  như loài đá,
Cười cợt lách luồn tựa ngọn lau,
Ai bệnh không tiền đừng có lạy,
Kẻ đau thiếu bạc cũng không cầu,
Học thành bác sĩ hao tài lắm,
Lúc ở trường Y đã bảo nhau.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Khói Mây

http://vnexpress.net/gl/s...si-doi-the-bao-hiem-y-te/

LƯƠNG TÂM
Quốc Quyền
(Nhân đọc bài báo viết về vụ một bé gái đau ruột thừa ở BV X,tỉnh Y…)

Lương tâm nghề nghiệp để vào đâu?
Sao nỡ bình chân trước cảnh sầu
Mạng sống con người là vốn quý
Tiền tài vật chất chỉ như lau
Lòng đau quằn quại em chờ cứu
Mặt lạnh tiền băng họ đợi cầu
Đạo đức bây giờ ôi xuống cấp!
Chợ đò bệnh viện khéo như nhau.
31.10.2011


LƯƠNG TÂM -1

Nếu hỏi “lương tâm” đang ở đâu
Xin mời đến đợi ở trời sầu
Nơi đây góp nhặt bao điều xấu   
Sách đó chép ghi mọi vết lau
Dưới cõi dân gian nhiều chuyện khuất
Trên đời đạo nghĩa ít mưu cầu
Chờ khi nhân quả tuần hoàn lại
Khốn khó giàu sang cũng giống nhau
Ng_banĐẠO ĐỨC
Quốc Quyền

Đạo lý bây giờ chẳng đáng đâu
Người nghèo nếu bệnh chỉ ôm sầu
Nhìn thương số kiếp đồng xu mót
Nghĩ tủi phận đời nước mắt lau
Nghịch cảnh trần gian quỳ gối lạy
Xuôi dòng bể ải chấp tay cầu
Đồng tiền tội lỗi mờ tâm đức
Sống cõi vô thường nỡ giết nhau!
01.11.2011ĐẠO  ĐỨT!

Lương ấy thì tâm chẳng có đâu!
Mặc ai đau khổ hay lo sầu.
Dửng dưng trơ lạnh  như loài đá,
Cười cợt lách luồn tựa ngọn lau,
Ai bệnh không tiền đừng có lạy,
Kẻ đau thiếu bạc cũng không cầu,
Học thành bác sĩ hao tài lắm,
Lúc ở trường Y đã bảo nhau.
Út xe ômĐẠO TẶC
Quốc Quyền

Đỗ được trường Y chẳng dễ đâu
Bao nhiêu khổ luyện với hiu sầu
Cơm đầm chắt bóp cha lưng sậy
Gạo bới ki bo mẹ dáng lau
Năm tháng bút mài hò chú niệm
Ngày đêm sách gối tụng kinh cầu
Ra nghề quyết chí đắp bù lại
Ngửi thấy hơi tiền lại hú nhau
01.11.2011
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguoi_ban

Duy Quốc Quyền đã viết:
http://vnexpress.net/gl/s...si-doi-the-bao-hiem-y-te/

LƯƠNG TÂM
Quốc Quyền
(Nhân đọc bài báo viết về vụ một bé gái đau ruột thừa ở BV X,tỉnh Y…)

Lương tâm nghề nghiệp để vào đâu?
Sao nỡ bình chân trước cảnh sầu
Mạng sống con người là vốn quý
Tiền tài vật chất chỉ như lau
Lòng đau quằn quại em chờ cứu
Mặt lạnh tiền băng họ đợi cầu
Đạo đức bây giờ ôi xuống cấp!
Chợ đò bệnh viện khéo như nhau.
31.10.2011


LƯƠNG TÂM -1

Nếu hỏi “lương tâm” đang ở đâu
Xin mời đến đợi ở trời sầu
Nơi đây góp nhặt bao điều xấu   
Sách đó chép ghi mọi vết lau
Dưới cõi dân gian nhiều chuyện khuất
Trên đời đạo nghĩa ít mưu cầu
Chờ khi nhân quả tuần hoàn lại
Khốn khó giàu sang cũng giống nhau
Ng_banĐẠO ĐỨC
Quốc Quyền

Đạo lý bây giờ chẳng đáng đâu
Người nghèo nếu bệnh chỉ ôm sầu
Nhìn thương số kiếp đồng xu mót
Nghĩ tủi phận đời nước mắt lau
Nghịch cảnh trần gian quỳ gối lạy
Xuôi dòng bể ải chấp tay cầu
Đồng tiền tội lỗi mờ tâm đức
Sống cõi vô thường nỡ giết nhau!
01.11.2011
ĐẠO ĐỨT

Lương ấy thì tâm chẳng có đâu!
Mặc ai đau khổ hay lo sầu.
Dửng dưng trơ lạnh  như loài đá,
Cười cợt lách luồn tựa ngọn lau,
Ai bệnh không tiền đừng có lạy,
Kẻ đau thiếu bạc cũng không cầu,
Học thành bác sĩ hao tài lắm,
Lúc ở trường Y đã bảo nhau.
Út xe ôm


ĐẠO TẶC
Quốc Quyền

Đỗ được trường Y chẳng dễ đâu
Bao nhiêu khổ luyện với hiu sầu
Cơm đầm chắt bóp cha lưng sậy
Gạo bới ki bo mẹ dáng lau
Năm tháng bút mài hò chú niệm
Ngày đêm sách gối tụng kinh cầu
Ra nghề quyết chí đắp bù lại
Ngửi thấy hơi tiền lại hú nhau
01.11.2011


ĐẠO BẠC

Học ở trường y chẳng dễ đâu
Vào nghề kiếm việc khổ hơn sầu
Giàu sang đứng đợi bên giường bệnh
Đạo đức nằm chờ dưới giẻ lau
Các cụ làm thơ mơ khiếu nại
Hằng đêm đếm bạc mặc cho cầu
Xưa nay nhân nghĩa nhiều thay đổi
Thế lực tiền tài phải dựa nhau

Ng_ban
Năm tháng đi qua chiều trắng tóc
Thời gian đổi lại bạc da ngà…
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Khói Mây

http://vnexpress.net/gl/s...si-doi-the-bao-hiem-y-te/

LƯƠNG TÂM
Quốc Quyền
(Nhân đọc bài báo viết về vụ một bé gái đau ruột thừa ở BV X,tỉnh Y…)

Lương tâm nghề nghiệp để vào đâu?
Sao nỡ bình chân trước cảnh sầu
Mạng sống con người là vốn quý
Tiền tài vật chất chỉ như lau
Lòng đau quằn quại em chờ cứu
Mặt lạnh tiền băng họ đợi cầu
Đạo đức bây giờ ôi xuống cấp!
Chợ đò bệnh viện khéo như nhau.
31.10.2011


LƯƠNG TÂM -1

Nếu hỏi “lương tâm” đang ở đâu
Xin mời đến đợi ở trời sầu
Nơi đây góp nhặt bao điều xấu   
Sách đó chép ghi mọi vết lau
Dưới cõi dân gian nhiều chuyện khuất
Trên đời đạo nghĩa ít mưu cầu
Chờ khi nhân quả tuần hoàn lại
Khốn khó giàu sang cũng giống nhau
Ng_banĐẠO ĐỨC
Quốc Quyền

Đạo lý bây giờ chẳng đáng đâu
Người nghèo nếu bệnh chỉ ôm sầu
Nhìn thương số kiếp đồng xu mót
Nghĩ tủi phận đời nước mắt lau
Nghịch cảnh trần gian quỳ gối lạy
Xuôi dòng bể ải chấp tay cầu
Đồng tiền tội lỗi mờ tâm đức
Sống cõi vô thường nỡ giết nhau!
01.11.2011
[/quote]

ĐẠO ĐỨT

Lương ấy thì tâm chẳng có đâu!
Mặc ai đau khổ hay lo sầu.
Dửng dưng trơ lạnh  như loài đá,
Cười cợt lách luồn tựa ngọn lau,
Ai bệnh không tiền đừng có lạy,
Kẻ đau thiếu bạc cũng không cầu,
Học thành bác sĩ hao tài lắm,
Lúc ở trường Y đã bảo nhau.
Út xe ôm


ĐẠO TẶC
Quốc Quyền

Đỗ được trường Y chẳng dễ đâu
Bao nhiêu khổ luyện với hiu sầu
Cơm đầm chắt bóp cha lưng sậy
Gạo bới ki bo mẹ dáng lau
Năm tháng bút mài hò chú niệm
Ngày đêm sách gối tụng kinh cầu
Ra nghề quyết chí đắp bù lại
Ngửi thấy hơi tiền lại hú nhau
01.11.2011


ĐẠO BẠC

Học ở trường y chẳng dễ đâu
Vào nghề kiếm việc khổ hơn sầu
Giàu sang đứng đợi bên giường bệnh
Đạo đức nằm chờ dưới giẻ lau
Các cụ làm thơ mơ khiếu nại
Hằng đêm đếm bạc mặc cho cầu
Xưa nay nhân nghĩa nhiều thay đổi
Thế lực tiền tài phải dựa nhau

Ng_ban


ĐẠO TIỀN
Quốc Quyền

Nhà thương quá tải biết nằm đâu
Lê lết hành lang thật quá sầu!
Kẻ khó chăn nằm thành dẽ vụn
Dân nghèo áo mặc hóa khăn lau
Phong bì rõ khổ đòi ra mặt
Viện phí thì cao vượt khả cầu
Bệnh đã lâu rồi nhưng cố nén
Bởi tiền chẳng có hỏi gì nhau
01.11.2011
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguoi_ban

nguoi_ban đã viết:
Duy Quốc Quyền đã viết:
http://vnexpress.net/gl/s...si-doi-the-bao-hiem-y-te/

LƯƠNG TÂM
Quốc Quyền
(Nhân đọc bài báo viết về vụ một bé gái đau ruột thừa ở BV X,tỉnh Y…)

Lương tâm nghề nghiệp để vào đâu?
Sao nỡ bình chân trước cảnh sầu
Mạng sống con người là vốn quý
Tiền tài vật chất chỉ như lau
Lòng đau quằn quại em chờ cứu
Mặt lạnh tiền băng họ đợi cầu
Đạo đức bây giờ ôi xuống cấp!
Chợ đò bệnh viện khéo như nhau.
31.10.2011


LƯƠNG TÂM -1

Nếu hỏi “lương tâm” đang ở đâu
Xin mời đến đợi ở trời sầu
Nơi đây góp nhặt bao điều xấu   
Sách đó chép ghi mọi vết lau
Dưới cõi dân gian nhiều chuyện khuất
Trên đời đạo nghĩa ít mưu cầu
Chờ khi nhân quả tuần hoàn lại
Khốn khó giàu sang cũng giống nhau
Ng_banĐẠO ĐỨC
Quốc Quyền

Đạo lý bây giờ chẳng đáng đâu
Người nghèo nếu bệnh chỉ ôm sầu
Nhìn thương số kiếp đồng xu mót
Nghĩ tủi phận đời nước mắt lau
Nghịch cảnh trần gian quỳ gối lạy
Xuôi dòng bể ải chấp tay cầu
Đồng tiền tội lỗi mờ tâm đức
Sống cõi vô thường nỡ giết nhau!
01.11.2011
ĐẠO ĐỨT

Lương ấy thì tâm chẳng có đâu!
Mặc ai đau khổ hay lo sầu.
Dửng dưng trơ lạnh  như loài đá,
Cười cợt lách luồn tựa ngọn lau,
Ai bệnh không tiền đừng có lạy,
Kẻ đau thiếu bạc cũng không cầu,
Học thành bác sĩ hao tài lắm,
Lúc ở trường Y đã bảo nhau.
Út xe ôm


ĐẠO TẶC
Quốc Quyền

Đỗ được trường Y chẳng dễ đâu
Bao nhiêu khổ luyện với hiu sầu
Cơm đầm chắt bóp cha lưng sậy
Gạo bới ki bo mẹ dáng lau
Năm tháng bút mài hò chú niệm
Ngày đêm sách gối tụng kinh cầu
Ra nghề quyết chí đắp bù lại
Ngửi thấy hơi tiền lại hú nhau
01.11.2011


ĐẠO BẠC

Học ở trường y chẳng dễ đâu
Vào nghề kiếm việc khổ hơn sầu
Giàu sang đứng đợi bên giường bệnh
Đạo đức nằm chờ dưới giẻ lau
Các cụ làm thơ mơ khiếu nại
Hằng đêm đếm bạc mặc cho cầu
Xưa nay nhân nghĩa nhiều thay đổi
Thế lực tiền tài phải dựa nhau

Ng_ban
ĐẠO TIỀN
Quốc Quyền

Nhà thương quá tải biết nằm đâu
Lê lết hành lang thật quá sầu!
Kẻ khó chăn nằm thành dẽ vụn
Dân nghèo áo mặt hóa khăn lau
Phong bì rõ khổ đòi ra mặt
Viện phí thì cao vượt khả cầu
Bệnh đã lâu rồi nhưng cố nén
Bởi tiền chẳng có hỏi gì nhau
01.11.2011


ĐẠO TIỀN -2

Bệnh viện thênh thang chẳng thiếu đâu
Đang lo mưa bão lại thêm sầu
Êm lưng bác sỹ ngơi phòng trực
Xót của dân đen góp chiếu lau
Rỗng túi dẫu quen thành kẻ lạ
Không tiền chớ nghĩ chuyện ai cầu
Chua cay chẳng khác thời phong kiến
Cải cách mà sao lại giống nhau…

Ng_ban
Năm tháng đi qua chiều trắng tóc
Thời gian đổi lại bạc da ngà…
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguoi_ban

ĐẠO TIỀN 3
Quốc Quyền

Bệnh viện vi trùng chẳng có đâu
Đôi con sâu mọt hóa ra sầu
Vòi dài chả khác dây chuyền máu
Mỏ nhọn như là cái đọt lau
Đục khoét xương tàn xây tổ quỷ
Đào moi cốt rụi phá hồng cầu
Còn thêm một lũ cò lai vãng
Chúng lại ngày đêm cấu kết nhau
01.11.2011


NUÔI BỆNH

Những chuyện không xem ai dám tin
Ban ngày chuột chạy thấy mà sầu
Chúng trèo lẳng hết vành khung cửa
Chúng gặm mòn hơn cổ máy lau
Nhấm tuốt đồ ăn chiều bệnh bỏ
Xua đi chúng lủi sáng chân cầu
May thay chỉ có nhà thương dưỡng
Chứ ở ngoài dân bệnh nhiễm nhau

Ng_ban
Năm tháng đi qua chiều trắng tóc
Thời gian đổi lại bạc da ngà…
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

the minh

LƯƠNG TÂM
Quốc Quyền
(Nhân đọc bài báo viết về vụ một bé gái đau ruột thừa ở BV X,tỉnh Y…)

Lương tâm nghề nghiệp để vào đâu?
Sao nỡ bình chân trước cảnh sầu
Mạng sống con người là vốn quý
Tiền tài vật chất chỉ như lau
Lòng đau quằn quại em chờ cứu
Mặt lạnh tiền băng họ đợi cầu
Đạo đức bây giờ ôi xuống cấp!
Chợ đò bệnh viện khéo như nhau.
31.10.2011

LƯƠNG TÂM -1

Nếu hỏi “lương tâm” đang ở đâu
Xin mời đến đợi ở trời sầu
Nơi đây góp nhặt bao điều xấu   
Sách đó chép ghi mọi vết lau
Dưới cõi dân gian nhiều chuyện khuất
Trên đời đạo nghĩa ít mưu cầu
Chờ khi nhân quả tuần hoàn lại
Khốn khó giàu sang cũng giống nhau
Ng_ban


ĐẠO ĐỨC
Quốc Quyền

Đạo lý bây giờ chẳng đáng đâu
Người nghèo nếu bệnh chỉ ôm sầu
Nhìn thương số kiếp đồng xu mót
Nghĩ tủi phận đời nước mắt lau
Nghịch cảnh trần gian quỳ gối lạy
Xuôi dòng bể ải chấp tay cầu
Đồng tiền tội lỗi mờ tâm đức
Sống cõi vô thường nỡ giết nhau!
01.11.2011

ĐẠO ĐỨT

Lương ấy thì tâm chẳng có đâu!
Mặc ai đau khổ hay lo sầu.
Dửng dưng trơ lạnh  như loài đá,
Cười cợt lách luồn tựa ngọn lau,
Ai bệnh không tiền đừng có lạy,
Kẻ đau thiếu bạc cũng không cầu,
Học thành bác sĩ hao tài lắm,
Lúc ở trường Y đã bảo nhau.
Út xe ôm

ĐẠO TẶC
Quốc Quyền

Đỗ được trường Y chẳng dễ đâu
Bao nhiêu khổ luyện với hiu sầu
Cơm đầm chắt bóp cha lưng sậy
Gạo bới ki bo mẹ dáng lau
Năm tháng bút mài hò chú niệm
Ngày đêm sách gối tụng kinh cầu
Ra nghề quyết chí đắp bù lại
Ngửi thấy hơi tiền lại hú nhau
01.11.2011

ĐẠO BẠC

Học ở trường y chẳng dễ đâu
Vào nghề kiếm việc khổ hơn sầu
Giàu sang đứng đợi bên giường bệnh
Đạo đức nằm chờ dưới giẻ lau
Các cụ làm thơ mơ khiếu nại
Hằng đêm đếm bạc mặc cho cầu
Xưa nay nhân nghĩa nhiều thay đổi
Thế lực tiền tài phải dựa nhau

Ng_ban

ĐẠO TIỀN
Quốc Quyền

Nhà thương quá tải biết nằm đâu
Lê lết hành lang thật quá sầu!
Kẻ khó chăn nằm thành dẽ vụn
Dân nghèo áo mặt hóa khăn lau
Phong bì rõ khổ đòi ra mặt
Viện phí thì cao vượt khả cầu
Bệnh đã lâu rồi nhưng cố nén
Bởi tiền chẳng có hỏi gì nhau
01.11.2011

ĐẠO TIỀN -2

Bệnh viện thênh thang chẳng thiếu đâu
Đang lo mưa bão lại thêm sầu
Êm lưng bác sỹ ngơi phòng trực
Xót của dân đen góp chiếu lau
Rỗng túi dẫu quen thành kẻ lạ
Không tiền chớ nghĩ chuyện ai cầu
Chua cay chẳng khác thời phong kiến
Cải cách mà sao lại giống nhau…

Ng_ban


ĐẠO TÌNH

Cũng bởi lòng tham chớ bởi đâu!
Gây nên nghiệp quả phải vương sầu
Lương tâm dính bạc quên câu sửa
Chức nghiệp đeo tiền mất chữ lau
Cứu khổ miệt mài đâu chỉ ước
Ban vui tận tuỵ há lo cầu
Nơi trần cực lạc không xa lắm
Là đạo tình thương đến với nhau

Thệ Minh    ( 1/11 )

Cám ơn Phố Núi Cao , Quang Tri,  Quốc Quyền, Ngươi Bạn đã ghé nét đạo tái hoạ rất hay ý thơ sâu sắc về lương tâm...! Thân mến
Vầng trăng tối ngắm thơ còn chuốt
Bài kệ đêm trì dạ chẳng phiêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] ... ›Trang sau »Trang cuối