Trang trong tổng số 54 trang (532 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [51] [52] [53] [54]

Ảnh đại diện

01thienphat

Đời chênh vênh ,,,Khắc khoải ngặt nghèo
Năm qua tháng lại vẫn còn treo
Cái nghèo lơ lửng không còn lạ
Đổi vận giàu sang sống chẳng bèo !!!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

01thienphat

Những dòng sông đi về biển cả
Qua đồng quê lảnh lót lời ca
Sông tắm mát nuôi dòng sự sống
Cho quê hương xanh thẳm nõn nà
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 54 trang (532 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [51] [52] [53] [54]