Ngan ngát đồi xanh Dã Cúc vàng
Bụi hồng đất đỏ gió thênh thang
Nắng mân mê dội hàng thông đợi
Điệp trùng đồi núi vọng ngân vang,