Trang trong tổng số 22 trang (212 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

GỬI BUỒN
(Trêu Cô em gái)
Buồn ơi! Đừng xa ta nhé!
Thân nhau mấy chục năm rồi.
Chia tay, với ta không dễ,
Xa buồn, ta sống với ai?

寄 愁
愁 悲 莫 離 我 矣
幾 度 相 親 已
離 別 對 我 難
與 誰 生 可 以

KÍ SẦU
Sầu bi! Mạc li ngã hĩ!
Kỉ độ tương thân dĩ.
Li biệt đối ngã nan,
Dĩ thuỳ sinh khả dĩ?

À MA TRISTESSE
Ô, ma tristesse! Ne me quittes pas!
Sommes connaissances longtemps déjà.
Nous séparer-difficile pour moi,
Comment pourrai-je donc vivre sans toi?

NGUYỄN CHÂN 15.12.2011
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24

TÂM TÌNH
Nhân sinh thất thập cổ lai hy
Mình bẩy lăm rồi đâu hiếm chi
Đỗ Phủ tiên sinh mà sống lại
Ắt thay bách tuế cổ lai hy!

Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghi hưu
Đường đời đi tiép dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quạnh hiu

Ta vẫn yêu đời chặng quạnh hiu
Thất thập ngũ niên thọ khá rồi
Paris tạm biệt lòng xao xuyến
Hà Nội đem về nõi nhớ thương!
Nhân ngày mừng thọ 75 tuổi 27/10/99
CONFIDENCE
“Depuis l’ancien temps jusqu’à pré sent
Rares sont les septuagé naires «
Pas si rare ! Voilà que j’ai soixante-quinze ans
Vé né rable DÔ PHỦ ! Si vous étiez encore vivant
Diriez –vous certes :Rares sont les centenaires !

Bons et mauvais souvenirs de la vie militaire j ;ai conservé
Je garde l’esprit calme en tant que retraité
Que ma ligne de vie soit encore longue ou courte
Je suis touours optimiste et ne me sens pá s isolé !

Toujours optismiste je ne me sén s pas isolé
J’ai soixante-quinze áns , c’est vivre dé jà assez
Ô Paris aimé ! Je me sén s tout ému
A HA NOI loin de toi j’emporte le regret !
A l’occasion de mon 75eme anniversaire27/10/1999
              TRỊNH PHÚC NGUYÊN
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24

HÔ XUÂN HƯƠNG
                           LÀM LẼ

Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng
Chém cha cái kiếp lấy chồng chung
Năm thì mười hoạ chăng hay chớ
Một tháng đôi lần có cũng không
Cố đấm ăn xôi  xôi lại hẩm
Cầm bằng làm mướn mướn không công
Thân này ví biết dường này nhỉ
Thà trước thôi đành ỏ vậy xong

                            LE CONCUBINAGE

Maudit soit le sort d'un ménage à trois
L'une est sous l'ouate,l'autre exposée au froid
De temps à autre on se rencontre par ci par là
Une ou deux fois par mois c'est zéro pour moi
Encaissant des coups de poing pour manger
du riz gluant! Hélas, le riz est gâté
Ne suis-je pas servante,et servante non payée?
Oh! Si j'avais su que tel état avant
J'aurais préféré d'être veuve comme auparavant
               Traduit par TRINH PHUC NGUYÊN
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

XUÂN TÀN
(Phỏng theo LƯU  VŨ TÍCH)
Hoa thơm lả tả đầu bờ,
Nước khe trong vắt lững lờ về xuôi.
Tình chàng hoa thắm dễ phai,
Nỗi buồn của thiếp, nước trôi không cùng.

殘 春
芳 花 零 落 在 泉 頭
清 水 溪 中 嫋 嫋 流
郎 意 艷 花 殘 最 易
儂 愁 澗 水 幾 時 休

TÀN XUÂN
Phương hoa linh lạc tại tuyền đầu,
Thanh thuỷ khê trung niệu niệu lưu.
Lang ý diễm hoa, tàn tối dị,
Nùng sầu giản thuỷ kỉ thời hưu.

LA CHUTE DU PRINTEMPS                                                      
(À la mode antique)
Au bord de la source, les fleurs tombent abondamment.
L'eau transparente du ruisseau s'écoule lentement.
Ton amour est la belle fleur qui se fane trop vite.
Ma tristesse ressemble à l'eau qui coule sans limite.
                         
NGUYỄN CHÂN 01.09.2004
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

VƯỜN CŨ - NGƯỜI XƯA
(Sau khi đọc 2 bài THẨM VIÊN của LỤC DU)
Trông theo mấy nét xuân già,
Hoa thơm, cỏ ngát đã xa nghìn trùng.
Gọi hồn má đỏ, môi hồng,
Tuyệt mù sương khói mủi lòng cố nhân.

舊 園 故 侶
春 色 殘 凋 在 眼 前
艷 香 散 盡 渺 茫 天
招 魂 紅 臉 朱 脣 往
惟 見 煙 霞 益 怛 然

CỰU VIÊN - CỐ LỮ
Xuân sắc tàn điêu tại nhãn tiền,
Sắc hương tán tận miểu mang thiên.
Chiêu hồn hồng kiểm chu thần vãng,
Duy kiến yên hà ích đát nhiên.

L'ANCIEN PARC - L'ANCIENNE CONJOINTE
(Après avoir lu 2 quatrains SHEN YUAN de LIU YOU)
Le printemps s'éloigne devant les yeux.
Fragrance et beauté sont à mille lieues.
Il évoque l'âme de son aimée.
N'apparaissent que brouillard et fumée.
Quel attendrissement pour l’amoureux !

NGUYỄN CHÂN 27.07.2005
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

思 夫
         (倣 古)                        
           春
   添 來 佳 節 又 當 殘
   惆 悵 花 飛 一 片 觀
   極 目 天 涯 尋 覓 影
   浮 游 惟 見 獨 雲 閒

          XUÂN
Thiêm lai giai tiết hựu đương tàn
Trù trướng hoa phi nhất phiến quan
Cực mục thiên nhai tầm mịch ảnh
Phù du duy kiến độc vân nhàn

     PENSÉE À SON MARI
    (À LA MODE ANTIQUE)
       AU PRINTEMPS
Une nouvelle saison fleurie est en train de couler
La belle s'attendrit de voir même une fleur tomber
Fouillant le lointain, elle cherche son amoureux
Rien que nuages dérivants submergent ses yeux.

    NGUYỄN CHÂN 08.12.2007
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

HẠ
Cuốc kêu gọi bạn suốt năm canh
Đằng dẵng  phòng không bóng với hình
Thương nhớ ngày dài thêm khắc khoải
Mong chờ đêm ngắn mộng tàn nhanh.


啼 血 五 更 鵑 喚 侶
漫 長 單 影 對 閨 間
日 延 忐 忑 心 深 惦
夜 短 望 親 夢 欲 殘

HẠ
Đề huyết ngũ canh quyên hoán lữ
Mạn trường đơn ảnh đối khuê gian
Nhật diên thảm thức tâm thâm điếm
Dạ đoản vọng thân mộng dục tàn.

EN ÉTÉ
Toute la nuit les appels de la marouette
Parviennent à l'oreille d'une silhouette
Solitaire  à son gynécée dont les soucis
Durant les longues journées d'été se multiplient
L'espoir de voir son époux dans les rêveries
Hélas ! S'est vite étouffé par les brèves nuits.

                 NGUYỄN CHÂN 08.12.2007
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

THU
Ngưu Lang Chức Nữ tự nghìn xưa
Nước mắt tuôn rơi mãi tới giờ
Rả rích rầu lòng người tựa cửa
Làm sao ngăn nổi giọt tương tư


織 女 牛 郎 從 太 古
至 今 淚 滴 尚 滂 沱
綿 綿 腸 斷 持 門 婦
擋 淚 相 思 可 奈 何

THU
Chức Nữ Ngưu Lang tòng thái cổ
Chí kim lệ trích thượng bàng đà
Miên miên trường đoạn trì môn phụ
Đảng lệ tương tư khả nại hà.

EN AUTOMNE
Chuc Nu Nguu Lang depuis la nuit des temps
Versent leurs chaudes larmes jusqu'à présent
En continu peinant celle qui s'appuie sur la porte
Comment maitriserait-t-elle ses larmes qui l'emportent ?

      NGUYỄN CHÂN 08.12.2007
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

ĐÔNG
Mưa dầm tí tách gõ ngoài song
Gió bấc thương đâu gái vắng chồng
Gối chiếc chăn đơn càng thấm lạnh
Bao lần lá rụng mỏi mòn trông
 

霖  雨  敲  窗  鳴  浙  瀝
朔  風  孤  婦  不  傷  悲
單  氈  獨  枕  寒  加  倍
幾  度  葉  凋  望  眼  疲
   
ĐÔNG
Lâm vũ xao song minh tích lịch
Sóc phong cô phụ bất thương bi
Đơn chiên độc chẩm hàn gia bội
Kỉ độ diệp điêu vọng nhãn bì.

EN HIVER
Goutte à goutte frappe à la porte le crachin
La bise n'épargne point la femme esseulée
Vacante à demi la literie l'a gelée
Bien des défeuillaisons elle attend son mari en vain.

        NGUYỄN CHÂN 08.12.2007
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

VĨNH BIỆT NGƯỜI XƯA
Đêm lặng hoa rơi, nghe nhẹ không.
Sương mai lấp lánh gọi vầng đông.
Nghìn trùng xa cách tình khôn xiết.
Ai nghĩ về ai lại xé lòng !

別 故 人
夜 靜 無 聲 花 謝 落
閃 光 白 露 喚 朝 陽
遙 遙 萬 里 情 難 盡
誰 為 誰 思 更 斷 腸

BIỆT CỐ NHÂN
Dạ tĩnh, vô thanh hoa tạ lạc.
Thiểm quang bạch lộ hoán triêu dương.
Diêu diêu vạn lí tình nan tận.
Thuỳ vị thuỳ tư cánh đoạn trường !

ADIEU, VIEILLE CONNAISSANCE !
Dans la nuit calme, une fleur tombe sans bruit.
Le soleil levant reflètent les rosées.
De mille lieues elle est déjà emportée.
En s'en souvenant on a le coeur meurtri !

      NGUYỄN CHÂN 16.04.2006
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 22 trang (212 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối