Tên bài thơ: Gởi biển Tuy Hoà
Tác giả: Võ Miên Trường
Gửi bởi hongha83
Ngày gửi: 09/06/2024 06:14
Số lần sửa: 2
Lần sửa cuối: 09/06/2024 06:17 bởi hongha83
Xoá bởi: tôn tiền tử
Lý do xoá: chưa có nguồn tham khảoHạt buồn còn ở lại
Chờ hoàng hôn dẫn đường
Đi bao giờ cho tới
Sao Mai vừa ngọt sương

Gieo vào bình minh chớm
Ngằn ngặt nắng chân mây
Ngược không gian tung cánh
Buồn lẩn quẩn đâu đây

Sương giăng mềm lối nhỏ
Biển thao thức cùng em
Bao bài thơ viết dở
Ngập ngừng trên ngón tiên

Vừa tròn mơ tràn giấc
Thấy mùa về sinh sôi
Thấy mi mình đẫm ướt
Thấy tình vừa xa khơi

Em mang về một nửa
Nửa gửi biển Tuy Hoà
Nhờ phong ba giữ lại
Em về thương ngón hoa…


Chú thích:
Trại viết Sao Mai, Tuy Hoà (Phú Yên)

(Bài viết được gửi tự động)
tửu tận tình do tại