Trang trong tổng số 25 trang (246 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

thachdong2010

Chằn tinh Shrek đã viết:
Bài xướng của bác PAH mới gởi.

KHOE HÀNG, ,LỘ HÀNG

Cha mẹ cho em mấy món hàng.
Sao không giữ kín lại khoe khoang?
Chiều qua giả lộ đôi mông khủng.
Đêm trước vờ phô cặp ngực vàng.
Quạt gió thổi bay mùi cống rãnh.
Đèn pha soi rõ chốn khe hang.
Thời nay, nghệ thuật toàn khoe,lộ.
Múa đẹp,ca hay chẳng kẻ màng.  

PAH (mời họa).
ĐỜI

Trách sao thời đại thích khoe hàng.
Cứ phải bày ra dẫu đốm khoang.
Công tử mà ưa quy xế hộp.
Đại gia đã chấm đổi hòm vàng.    
Mê dài khoái bự danh quăng xó.
Gạn đẹp liều thân của chất hang.
Định luật cung cầu luôn đáp ứng.
Mua thì bán tất hạnh đâu màng. .
GỬI MẤY ANH

Mấy thứ mà anh cứ gọi: hàng
Xanh xanh đỏ đỏ phải loang khoang
Đời đen trót đã theo màu bạc
Gác tía còn chi giữ tiếng vàng
Cũng bởi nhiều anh khoe đầu nhọn
Cho nên mấy chị vẽ đường hang
Không phô ngọc nhũ nào ai tới
Tuổi ngọc gần qua sợ muộn màng
Ô là ô - Áo vá choàng - ồ a i hí
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

MANG ĐƯỢC GÌ?

Thế giới mênh mang vạn khổ đau
Nhân sinh nhận thức ở chiều sâu
Nô tài đảo kế cho tròn kiếp
Trí giả tầm mưu để sống lâu
Phú quý nên dăm mâm hoạnh hoẹ
Bần cùng cũng mấy bữa cơ cầu
Đồng hàng thẳng bước về miên viễn
Ngẫm kỹ đời luôn có đủ màu
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

ĐẾN HẸN LẠI LÊN

Ái chà lại tám tháng ba rồi
Cũng phải đăng đàn tụng chút thôi
Bả khoái dù thiên binh vạn tướng
Em cam dẫu chót lưỡi đầu môi
Đừng quên lãng để không đơn lạnh
Cứ dối gian mà khỏi cút côi
Thế giới mông lung muôn ý loạn
Miễn sao tình chẳng cách lìa tôi
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

VỐN DĨ

Tháng ba vốn dĩ của bà rồi.
Lén phén ai kia sẽ khổ thôi.
Nghe hứa bao năm toàn chót lưỡi,
Hẹn thề mấy kiếp hoá đầu môi.
Nay già ngồi tiếc vò râu bạc,
Giờ lão nằm than chán phận côi.
Nhẹ dạ tin chi rồi ngậm đắng
Chằn ơi hãy nhớ lấy lời tôi.
Út Tịt
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

HÃI QUÁ

Thấy bảo thi đàn có mặt rô
Vung gươm chém loạn chốn văn thơ
Thượng kỳ gióng trống thăng quên dép
Ái quốc khua chiêng sợ chết mồ
Dẫn lối hà nàm thì chúc tụng
Vạch đường tiểu tốt cứ tung hô
Thập thò đếch dám ra bài mới
Được nước quân kia lại sửng cồ
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Chằn tinh Shrek đã viết:
HÃI QUÁ

Thấy bảo thi đàn có mặt rô
Vung gươm chém loạn chốn văn thơ
Thượng kỳ gióng trống thăng quên dép
Ái quốc khua chiêng sợ chết mồ
Dẫn lối hà nàm thì chúc tụng
Vạch đường tiểu tốt cứ tung hô
Thập thò đếch dám ra bài mới
Được nước quân kia lại sửng cồ
Đại Cồ

Nước đọng làm sao lắm chép rô?
Đòng đong cấn cá biết gì thơ.
Trần đời đã sống không giày dép,
Chín suối khi đi chẳng mộ mồ.
Múa mép ăn tiền nhờ tán tụng,
Khua môi hốt bạc bởi ô hô.
Bài này nếu đếch hay ho mới
Đếch xứng là dân Việt Đại Cồ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

Tuấn khỉ! Hình như bạn thích đi khắp nơi moi móc thì phải? Bạn muốn làm lãnh tụ thì chúng tôi sẽ nghỉ để bạn chơi một mình một cõi nhé! Bạn rảnh quá nên tối ngày ôm cái máy để vạch đường dẫn lối cho mọi người à? Nhà còn gạo không vậy?
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Chằn tinh Shrek đã viết:
Tuấn khỉ! Hình như bạn thích đi khắp nơi moi móc thì phải? Bạn muốn làm lãnh tụ thì chúng tôi sẽ nghỉ để bạn chơi một mình một cõi nhé! Bạn rảnh quá nên tối ngày ôm cái máy để vạch đường dẫn lối cho mọi người à? Nhà còn gạo không vậy?
Post Thêm Kỳ

Nhà không còn gạo sống bằng chi?
Không xướng ta đây hoạ cái gì?
Thơ viết ra không người đọc luận
Thì thôi, chớ có post thêm kỳ!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

CƠM TRÊN HẾT

Lắm lúc thơ ca chán thấy mồ
Ý nghèo tứ ngặt nuốt không vô
Buông tình thuở ấy mình xung thế
Kéo gỗ là đây tớ ngáy khò
Bụng lép tay run mồm đắng nghét
Niêu treo lửa tắt túi quần khô
Con nhằn vợ nhéo hồn lai tỉnh
Quẳng tất dù cho chữ mấy bồ
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

KÍNH ÔNG XEM LẠI

Chẳng quản được thì tớ cấm ngay
Xe con gắn máy chín điều gay
Ngồi phè phụ mẫu tuơi mưu soạn
Đói rạc lê dân khóc luật bày
Thế giới luơng hồng so há kịp
Quê choa giá đỏ sánh sao tày
Đầu năm nhậm chức chơi xem được
Cuối quý thôi rồi trăm tám quay
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 25 trang (246 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối