Trang trong tổng số 25 trang (246 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

phamanhoa

CHẰN giải thích kiểu gì khó hiểu quá:"madagouil comment" nghĩa là "post bài từ Madagouil".Nát óc cũng không hiểu gì.Chắc là mật mã chằn.Lại còn hẹn tối tiếp,tức như bị bò đá.Vậy có thơ rằng:

Tối om chữ nghĩa chú em CHẰN.
Nhức oc,ê đầu,cơm bỏ ăn.
Bí hiểm giống như là mật chú.
E rằng nghĩ tiếp có ngày thăng.

PAH
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

caphexua

Đào Nam Xương đã viết:
Chằn tinh Shrek đã viết:
Madagouil comment


@Huynh: Hiểu chết liền

Nói rõ đi Huynh cái chữ gì?
Đọc qua chẳng hiểu nó là chi
Tiếng Anh bị dốt nên nhìn ngộ
Lời Việt hơi ngu mới thấy kỳ
Xin hỏi ... mong đừng im lặng bước
Kính mời ... ước hãy thốt thưa đi
Mai này học tập Chằn thêm nữa
Đường Luật theo vào dễ mấy khi

daonamxuong

THƠ GỬI HUYNH CHẰN

Chằn Huynh không chịu nói câu gì
Muội cố tâm tìm nghĩa chữ chi?
Giải thích chưa thông còn lạ lạ
Phân trần chẳng rõ vẫn kỳ kỳ
Nay chờ suy nghĩ nên dừng bước
Mốt đợi trả lời mới chịu đi
Thơ gửi mấy dòng mong Bác hiểu
Vụng vần thông cảm nhé đừng khi

caphexua

http://Taochu.Uhm.vN/chu/38/c.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/a.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/p.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/h.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/e.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/x.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/u.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/a.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

T H Ơ   G Ở I   Đ Ệ   C H Ằ N

Chú Chằn đang tính dỡ mưu gì ?
Mà cứ im re chẳng nói chi.
Không post comment, hơi bị lạ.
Chẳng mail message, quả nhiên kỳ.
Đầm lầy chốn cũ sao không ở ?
Đất đỏ quê người cứ mãi đi.
Thư gởi bao lần không phúc đáp.
Hay là bạn cũ chú khinh khi???

PAH
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

the minh

Chằn tinh Shrek đã viết:
TUYỆT CẢNH

Quệt giọt mồ hôi ngắm luống cày
Đằng sau thôn nữ cấy liền tay
Bờ be thuỷ lợi dăm trăm thước
Mạ giống thần nông chín chục ngày
Xuân hạ phen này thuê thoả gặt
Đông xuân quý trước tỉ tê say
Cần câu cắm kín ven vuông lúa
Chợt tạ ơn đời hạnh phúc thay


Say cảnh nhà nông
 (Hoạ thơ-Chằn)
Ruộng mới bừa xong...nắm điếu cày
"Chân trên đè dưới" đóm trong tay
Nhìn đồng vợ cấy từ mờ sáng
Ngắm ruộng con cày tận tối ngày
Phân ủ trong chuồng vừa gánh tới
Nước khơi ngoài hón cũng vào ngay
Mồ hôi đổ xuống vàng bông lúa
Đồng ruộng quê mình sẽ đổi thay.
18/4
PN

Q U Ê N   C H U Y Ệ N   N H À   N Ô N G

[hoạ "Say Cảnh Nhà Nông"của Phương Nam 1941]

Bao năm lên phố,lỡ xa cày.
Quên những ngày phèn nhuộm móng tay.
Vất vả công bừa từ rạng sáng.
Nhọc nhằn phiên cấy đến xong ngày.
Thương hoài nghĩa đất thơm chơn chất.
Nhớ mãi tình quê ngọt thẳng ngay.
Gởi gió theo mây về cố xứ.
Chút lòng rơm rạ sẽ không thay.

phamanhoa
18.04.2012
Qua thăm Chằn, rất zui gặp PN và PAH ,Tư Cuốc xin ké chút zui

TRÚNG MÙA

Về quê Tư Cuốc sợ đi cày
Vườn rẩy chăm lo mỏi cả tay
Xới mấy giồng khoai khi suốt sáng
Vun vài liếp đậu hết luôn ngày
Đào ao thả cá lòng vui thích
Rót rượu khơi vần dạ thấm say
Thỉnh thoảng thăm Chằn- vuông ruộng lúa
Trúng mùa ta bạn thật mừng thay...


TM 18/4/2012
Rất zui qua thăm Chằn , gặp PN và PAH ,chúc các bạn đều trúng mùa. hihi :):D
Vầng trăng tối ngắm thơ còn chuốt
Bài kệ đêm trì dạ chẳng phiêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Nam Xương

phamanhoa đã viết:
T H Ơ   G Ở I   Đ Ệ   C H Ằ N

Chú Chằn đang tính dỡ mưu gì ?
Mà cứ im re chẳng nói chi.
Không post comment, hơi bị lạ.
Chẳng mail message, quả nhiên kỳ.
Đầm lầy chốn cũ sao không ở ?
Đất đỏ quê người cứ mãi đi.
Thư gởi bao lần không phúc đáp.
Hay là bạn cũ chú khinh khi???

PAH
Hí hí ...

Chuyến này vào nhà Huynh phá nè ...

THƠ GỬI LẦN II

Cậy Huynh giải thích tiếng lời gì?
Anh, Việt, Hoa, Hàn rõ nghĩa chi?
Đừng nệ khó khăn kêu kẹt đợt
Chớ nề gian khổ hẹn thêm kỳ
Sáng nay nghe nói anh đang ngủ
Chập tối thấy đồn ảnh đã đi
Ngóng đợi trả lời chừng mệt mỏi
Ơi Chằn ! buồn bã gọi từng khi

daonamxuong

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

phamanhoa đã viết:
T H Ơ   G Ở I   Đ Ệ   C H Ằ N

Chú Chằn đang tính dỡ mưu gì ?
Mà cứ im re chẳng nói chi.
Không post comment, hơi bị lạ.
Chẳng mail message, quả nhiên kỳ.
Đầm lầy chốn cũ sao không ở ?
Đất đỏ quê người cứ mãi đi.
Thư gởi bao lần không phúc đáp.
Hay là bạn cũ chú khinh khi???

PAH
THƠ ĐƯỜNG TỪ QUÁN TRỌ

Nào đâu đệ dám gỉ gi gì
Mệt mỏi đường xa rũ tứ chi.
Laptop mày bèo thôi quá bực
Ba gờ nó chạy thật là kỳ.
(Ma)dagoui nắng rớt nên...điên tợn!
Đà Lạt lạnh teo muốn...cắt đi?
Bụng đói quên, mần bài luật lẹo
No thơ cũng đặng đáp liền khi
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

Đào Nam Xương đã viết:
phamanhoa đã viết:
T H Ơ   G Ở I   Đ Ệ   C H Ằ N

Chú Chằn đang tính dỡ mưu gì ?
Mà cứ im re chẳng nói chi.
Không post comment, hơi bị lạ.
Chẳng mail message, quả nhiên kỳ.
Đầm lầy chốn cũ sao không ở ?
Đất đỏ quê người cứ mãi đi.
Thư gởi bao lần không phúc đáp.
Hay là bạn cũ chú khinh khi???

PAH
Hí hí ...

Chuyến này vào nhà Huynh phá nè ...

THƠ GỬI LẦN II

Cậy Huynh giải thích tiếng lời gì?
Anh, Việt, Hoa, Hàn rõ nghĩa chi?
Đừng nệ khó khăn kêu kẹt đợt
Chớ nề gian khổ hẹn thêm kỳ
Sáng nay nghe nói anh đang ngủ
Chập tối thấy đồn ảnh đã đi
Ngóng đợi trả lời chừng mệt mỏi
Ơi Chằn ! buồn bã gọi từng khi

daonamxuong
THẾ MÀ KHÔNG HIỂU À?

Tiếng Thượng làm ai chả hiểu gì
Tha hồ diễn giải cái chi chi
Buồn tình bởi vội treo tung toé
Bực mạng nên pha post cấp kỳ
Mì gói năm bao thồn túi vọt
Cá khô một lạng dắt quần đi
Iphone tàu khựa pin đầy charge
Bấm bấm rồi send rảnh mỗi khi
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

G I Ả   Đ I Ê N   T Ừ   Q U Á N   T R Ọ

[hoạ"Thơ Đường từ quán trọ"của Chằn Shrek]

Ai biết Chằn em muốn nói gì ?
Đường xa,cảnh lạ chỉ chì chi...
"Ba Gờ" chạy bậy: nghe mà bực!
Laptop chê bèo :nghĩ thật kỳ!
Nắng rớt,rồi điên ai bị tợn ?
Lạnh teo,muốn cắt cái nào đi ?
Quanh co,rối rắm như canh hẹ.
Anh chẳng ngu đâu,chú chớ khi!!!

phamanhoa
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phoipha

the minh đã viết:
Chằn tinh Shrek đã viết:
TUYỆT CẢNH

Quệt giọt mồ hôi ngắm luống cày
Đằng sau thôn nữ cấy liền tay
Bờ be thuỷ lợi dăm trăm thước
Mạ giống thần nông chín chục ngày
Xuân hạ phen này thuê thoả gặt
Đông xuân quý trước tỉ tê say
Cần câu cắm kín ven vuông lúa
Chợt tạ ơn đời hạnh phúc thay


Say cảnh nhà nông
 (Hoạ thơ-Chằn)
Ruộng mới bừa xong...nắm điếu cày
"Chân trên đè dưới" đóm trong tay
Nhìn đồng vợ cấy từ mờ sáng
Ngắm ruộng con cày tận tối ngày
Phân ủ trong chuồng vừa gánh tới
Nước khơi ngoài hón cũng vào ngay
Mồ hôi đổ xuống vàng bông lúa
Đồng ruộng quê mình sẽ đổi thay.
18/4
PN

Q U Ê N   C H U Y Ệ N   N H À   N Ô N G

[hoạ "Say Cảnh Nhà Nông"của Phương Nam 1941]

Bao năm lên phố,lỡ xa cày.
Quên những ngày phèn nhuộm móng tay.
Vất vả công bừa từ rạng sáng.
Nhọc nhằn phiên cấy đến xong ngày.
Thương hoài nghĩa đất thơm chơn chất.
Nhớ mãi tình quê ngọt thẳng ngay.
Gởi gió theo mây về cố xứ.
Chút lòng rơm rạ sẽ không thay.

phamanhoa
18.04.2012
Qua thăm Chằn, rất zui gặp PN và PAH ,Tư Cuốc xin ké chút zui

TRÚNG MÙA

Về quê Tư Cuốc sợ đi cày
Vườn rẩy chăm lo mỏi cả tay
Xới mấy giồng khoai khi suốt sáng
Vun vài liếp đậu hết luôn ngày
Đào ao thả cá lòng vui thích
Rót rượu khơi vần dạ thấm say
Thỉnh thoảng thăm Chằn- vuông ruộng lúa
Trúng mùa ta bạn thật mừng thay...


TM 18/4/2012
Rất zui qua thăm Chằn , gặp PN và PAH ,chúc các bạn đều trúng mùa. hihi :):D

Chuyện nhà nông

Cực lắm ai ơi cái chuyện cày
Theo trâu vất vả , mỏi mòn tay
Lo cơm tất bật khi mờ sáng
Lội ruộng cần lao đến tận ngày
Cơm áo phải do bươi móc khổ
Gạo tiền đâu dể bới tìm ngay
Chuyện đời ca cẩm hoài không dứt
Cuộc sống an bình ước được thay ?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

PAH  thấy TƯ CUỐC tâm sự với CHẰN là mình sợ chuyện cấy cày ruộng rẫy, bèn bực bội cái tay nông dân mất chất này lắm,nên có thơ rằng:

T R Ậ T   C H Ì A

TƯ CUỐC mà nay sợ cấy cày.
Làm nông chẳng muốn động chân tay.
Chê luôn gặt hái khi mưa sớm.
Ngán cả đong phơi lúc nắng ngày.
Nhậu nhẹt thâu đêm không lúc xỉn.
Đờn ca suốt sáng chẳng khi say.
Lâu lâu ghé rủ CHẰN tươi mát.
Cuôc gãy cày hư, tệ vậy thay.

phamanhoa
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 25 trang (246 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối