Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

phamanhoa

C Ù N G  V Ơ I

(họa Tự Vơi của Đào Nam Xương)

Tri âm tao ngộ hẹn nhau chơi.
Chẳng luận hơn thua,mặc chữ thời.
Nam nũ hiêp vần không chọn chỗ.
Trẻ già đối ý chẳng cần nơi.
Chớ than hết chữ cam an phận.
Đừng nệ câu sai cố giữ đời.
Buông bút xem thơ thành tri kỷ.
Hẹn lòng muôn thuở sẽ cùng vơi.

phamanhoa
08.4.2012
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Xuân Lộc

Nếu như Mr.TINH KHÔI gửi thơ lên Thivien lúc 03:53 thì Mr.PHẠM AN HOÀ gửi thơ lúc 03:27,các vị đã vì thơ mà quên cả ngủ.
 KHÔNG NGỦ
Thức mãi người ơi-không ngủ sao?
Thức cho tới sáng,ý thơ trào
Đường thi tuôn chảy đâu kìm nổi
Bởi đã say thơ tự thuở nào!
       Xuân Lộc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

GỞI BẠN XUÂN LỘC.

Thơ nhập vào hồn, ngủ được sao ?
Nửa đêm thức giấc hứng tuôn trào.
Vội vàng trở dậy phun ra hết.
Đâu biết thơ bay đến chốn nào.


THÂN MẾN
phamanhoa
08.4.2012
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Nam Xương

phamanhoa đã viết:
Ả N H  C Ũ

(hoạ "Chân Dung"của Đàonamxương)

Ảnh xưa vàng ố vẫn còn đây.
Kỷ niệm chưa vơi,nhớ cũng đầy.
Dâu bể,người xưa phai dáng đẫy.
Phong ba,má cũ nhạt màu hây.
Mùi đời đã nếm còn đau ngấy.
Ân ái dù nguôi vẫn dại ngây.
Áo cũ,hương thừa vương vất đấy.
Biết ai có nhớ dẫu vài giây?

phamanhoa
08.4.2012


GIỮ ...

Kỷ niệm ngày nào sống mãi đây
Dù năm tháng phủ bụi giăng đầy
Tâm xoay nhiều hướng còn hình đẫy
Ý xoáy lắm chiều vẫn dáng hây
Cố kéo nét hồng vơi chán ngấy
Nhanh ghì màu thắm vợi sầu ngây
Ai người vẽ mộng gìn cho đấy?
Thương nhớ trở về thoả phút giây

daonamxuong


@phamanhoa: Cảm ơn Bạn đã hoạ thơ. Chúc vui nhiều.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

CÙNG AI

Thì thôi ta cạn hết ly nầy,
Rồi sẽ cùng ai vui chốn đây.
Tuổi tác dù cao thân vẫn đẩy,
Mắt môi đã nhạt dáng còn hây.
Đàn ca hát mãi sao chưa ngấy?
Tiệc rượu uống hoài mà chửa ngây!
Thi viện thơ văn còn đợi đấy.
Hãy ghi bài hoạ mất vài giây.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Khói Mây

phamanhoa đã viết:
T H Ô I  P H Ả I  Đ À N H  C H Ơ I

(hoạ "Thoả Mộng Đường Thi" của DQQ)

Lỡ chọn thì ta hãy cứ chơi.
Noi gương mặc khách tự bao thời.
Vương Duy hạ bút,thiền muôn chốn
Lý Bạch buông vần,đạo vạn nơi.
Cay cú,Vị Xuyên cười cuộc thế.
Thong dong,Yên Đỗ ngạo gương đời.
Dặn lòng chớ để cong ngòi bút.
Theo bước tiền nhân ý chẳng vơi.

phamanhoa
07.4.2012


BẾN HẸN ĐƯỜNG THI
Quốc Quyền

Đường thi điểm hẹn đến và chơi
Lớn nhỏ không phân mọi lứa thời.
Kính lão Nôm sâu người giữ chổ
Nhường nhi Hán rộng bạn chừa nơi
Tam nguyên yên đổ còn sa thế
Một kiếp nhân sinh mấy vẹn đời
Biển học vô bờ trong hạ giới
Bao giờ chữ nghĩa biết cho vơi.

09.04.2012
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

M Ắ C   N Ợ   Đ Ư Ờ N G   T H I

(hoạ"Bến Hẹn Đường Thi" của DQQ)

Tưởng ghé chân vào xướng hoạ chơi.
Nào hay nợ vướng biết bao thời.
Câu thơ tự cổ đà ưng chỗ.
Vế đối ngàn xưa đã chọn nơi
Chữ nghĩa,từ nay mang lấy nghiệp.
Văn chương,bỗng chốc vận vô đời.
Thôi thì biến xấu thành duyên đẹp.
Chọn ý,gieo vần nợ cũng vơi.

phamanhoa
08.4.2012
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Khói Mây

phamanhoa đã viết:
Duy Quốc Quyền đã viết:
phamanhoa đã viết:
T H Ô I  P H Ả I  Đ À N H  C H Ơ I

(hoạ "Thoả Mộng Đường Thi" của DQQ)

Lỡ chọn thì ta hãy cứ chơi.
Noi gương mặc khách tự bao thời.
Vương Duy hạ bút,thiền muôn chốn
Lý Bạch buông vần,đạo vạn nơi.
Cay cú,Vị Xuyên cười cuộc thế.
Thong dong,Yên Đỗ ngạo gương đời.
Dặn lòng chớ để cong ngòi bút.
Theo bước tiền nhân ý chẳng vơi.

phamanhoa
07.4.2012


BẾN HẸN ĐƯỜNG THI
Quốc Quyền

Đường thi điểm hẹn đến và chơi
Lớn nhỏ không phân mọi lứa thời.
Kính lão Nôm sâu người giữ chổ
Nhường nhi Hán rộng bạn chừa nơi
Tam nguyên yên đổ còn sa thế
Một kiếp nhân sinh mấy vẹn đời
Biển học vô bờ trong hạ giới
Bao giờ chữ nghĩa biết cho vơi.

09.04.2012
M Ắ C   N Ợ   Đ Ư Ờ N G   T H I

(hoạ"Bến Hẹn Đường Thi" của DQQ)

Tưởng ghé chân vào xướng hoạ chơi.
Nào hay nợ vướng biết bao thời.
Câu thơ tự cổ đà ưng chỗ.
Vế đối ngàn xưa đã chọn nơi
Chữ nghĩa,từ nay mang lấy nghiệp.
Văn chương,bỗng chốc vận vô đời.
Thôi thì biến xấu thành duyên đẹp.
Chọn ý,gieo vần nợ cũng vơi.

phamanhoa
08.4.2012

PHỤC BÁC ĐƯỜNG THI
Quốc Quyền

Đường thơ Bác Phạm họa như chơi.
Vế đối đưa ra đáp tức thời.
Luật chuẩn chưa từng sai một chổ
Vần nghiêm chửa thấy lỗi vài nơi
Câu từ chải chuốt bùi tai bạn
Chữ nghĩa giồi trau ngọt miệng đời
Bát cú Đương thi nào phải dễ.
Bao người cố nuốt – nuốt không trôi*!

08.04.2012
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

S Ợ     B Á C     Đ Ư Ờ N G     T H I

(hoạ"Phục Bác Đường Thi" của DQQ)

Xướng hoạ Đường thi chớ tưởng chơi.
Thi từ,cấu tứ phải theo thời.
Buông vần,đặt chữ đừng sai chỗ.
Xuất đối,gieo thanh nên đúng nơi.
Danh sĩ sai niêm cam sạt nghiệp.
Cổ nhân lạc ý chịu vong đời.
Nghề riêng,cần dụng công rèn luyện.
Sơ sẩy,danh tàn phận cũng vơi(trôi).

phamanhoa
09.04.2012
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

ĐƯỜNG XE ÔM

Tôi viết thơ Đường cốt để chơi,
Trước sai sau đúng cũng tuỳ thời.
Bạn bè chỉnh sửa đi theo lối,
Mạng ảo góp lời viết chọn nơi.
Ông Tú lúc xưa cần đúng luật,
Nhà thơ hiện tại chỉ vui đời.
Nếu rèn niêm vận cho nhuần nhuyễn
Đôi lúc lòng này cũng được vơi.
Út xe ôm

16h ngày 9/4/012
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối