Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/02/2015 11:16, số lượt xem: 435

Ai ngờ thơ để trăm năm
Cơn mưa đầu nắng, mắt thầm ướt đêm
Lấy mây lau cả ước nguyền
Cánh hồng rơi xuống chạm miền thương đau