Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/12/2014 13:16, số lượt xem: 611

Anh biết em chẳng bao giờ chờ đợi
Dù thấy anh đang mải bận với thơ
Người lỡ hẹn không đáng tin, đáng nhớ
Cũng ích chi những lúc mong chờ
Anh lỡ hẹn bởi vì năm đã hết
Dù lời em tha thiết biết bao nhiêu
Trong cành đông đã có mầm nụ mới
Đón xuân về rực rỡ nắng reo
Anh đã trót lần đầu lỡ hẹn
Lần thứ hai cũng lỡ hẹn như đùa
Đến lần thứ ba như thế nữa
Chẳng lẽ anh không hẹn bao giờ