Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/05/2015 22:36, số lượt xem: 490

Cuộc sống buồn khi tất cả đều tỉnh táo
Một sự dị kì, ngay ngắn đến không tin
Có khi đấy chính là xứ ảo
Mê cung đố ai tìm bắt

Đôi lúc có người điên
Họ nhảy múa, hò reo, và hát
Họ đọc thơ như thần đồng
Triết học dài dòng, nói có thành không

Chúng ta nghe
Chúng ta nhìn
Chúng ta suy ngẫm
Bỗng chốc cũng khoa chân
Bỗng chốc múa tay
Bỗng chốc hát trong lòng
Bỗng chốc cũng nói không thành có

Đừng đứng về phía ác
Tự chọn riêng cho mình bài hát
Dù ta chỉ nhỏ nhoi như hạt cát
Ánh sáng cuộc đời cũng rất hiền minh
Đủ bóng che cho lòng khao khát