Đàn lia dệt điệu dịu dàng
Khi thì hùng tráng quân hành uy nghiêm
Khi thì rỉ rả môi mềm
Tiếng tơ lắng xuống: “Mùa xuân muốn gì?”.

Vẫn tin vào những giấc mơ
Yêu đương đắm đuối chẳng ta thán gì
Phút giây quá ngắn, tội chi
Buông lời hứa hẹn một ngày quên ngay.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]