Ngày xưa tôi ở với bà
Mẹ đi chợ huyện
Đường xa
Chưa về

Bà ru
Tôi không ngủ
Nằm nghe
Tiếng ru hóm hém
Lòe nhòe
Bà trông
Có lần mưa bão sang sông
Nửa đêm
Tôi đói
Nhưng không
Gọi bà

Bà tôi khuất núi
Tôi đi xa
Lời ru xam xám la đà nhện giăng.


Cao Bằng, 1995