15.00
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 07/02/2016 19:24

Chúng tôi nhỏ mà đời xa rộng quá
Hạt cát reo bãi rộng thấm gì chăng
Đời có thấy trong tim đời rộn rã
Một giọt huyết cầu ngày tháng tôi lăn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]