02/03/2024 23:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đời

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 07/02/2016 19:24

 

Chúng tôi nhỏ mà đời xa rộng quá
Hạt cát reo bãi rộng thấm gì chăng
Đời có thấy trong tim đời rộn rã
Một giọt huyết cầu ngày tháng tôi lăn

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Đời