23.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
5 bài thơ, 1 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (350 bài)
- Vũ Hoàng Chương (414 bài)
- Bích Khê (86 bài)
- Hữu Loan (9 bài)
- Yến Lan (386 bài)
Tạo ngày 31/03/2015 16:05 bởi tôn tiền tử
Xuân Tâm (1/1/1916 - 4/2/2012) tên thật là Phan Hạp, sinh tại làng Bảo An, phủ Điện Bàn, Quảng Nam, học trường Chaigneau, Quốc học Huế, có bằng thành chung, làm việc ở Sở kho bạc Tourane. Có thơ đăng trên các báo Tân văn, Sông Hương.

Tháng Tám năm 1945, ông tham gia Cách mạng. Sau một năm ở quân đội ông được gọi về làm Ngân khố tỉnh Quảng Nam, sau làm Giám đốc Sở ngân khố Liên khu V. Cuối năm 1954, Xuân Tâm tập kết ra Bắc, công tác ở Ban Kinh tế Chính phủ rồi Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước cho đến khi về hưu. Tuy nghỉ hưu, ông vẫn thường họp mặt với các bạn thơ, làm thơ và dịch văn thơ Pháp, đăng trên các báo ở Hà Nội. Vào cuối đời ông sống trong một căn hộ ở phố Thuỵ Khê, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Đã xuất bản:
- Lời tim non (tự xuất bản, 1941)

 

Lời tim non (1941)

Tuyển tập chung

Thơ dịch tác giả khác