Anh mãi đợi em ở chốn này
Bao mùa thu tới lá vàng bay
Mưa sa mấy độ tình không nhạt
Giông tố bao phen nghĩa vẫn đầy.
Lưu luyến đường xưa khi tiễn bước
Thẹn thùng lối cũ lúc chia tay
Trải bao dâu bể hình xa bóng
Vẫn đợi chờ em suốt tháng ngày.

Vẫn đợi chờ em suốt tháng ngày
Phương trời xa ấy có ai hay
Ve kêu ngày hạ tàn thân yếu
Cuốc gọi đêm đông héo xác gầy.
Ong bướm tỏ tình lòng chẳng lụy
Nụ hoa mời gọi dạ không lay
Sao dời vật đổi đời nghiêng ngả
Anh mãi đợi em ở chốn này.


Những ngày mình xa nhau.