Chào mừng ngày Quốc tế người cao tuối (1/10)

Tuổi cao ý chí lại càng cao*
Đất nước, quê hương mãi tự hào
Bóng cả, cây cao ngời bản lĩnh
Ân tình, nhân nghĩa sáng hơn sao.
Khi xưa trẻ khoẻ hăng say gởi
Hiện tại yếu già mẫu mực trao
Luyện tập hàng ngày rèn trí lực
Sống vui, sống khoẻ phúc dâng trào.


* Ý Thơ Hồ Chủ Tịch.
* Vũng Tàu 01/10/2008.