10/06/2023 04:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh mãi đợi em

Tác giả: Xuân Miền - Đoàn Xuân Miền

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi XuanMienTPT vào 17/10/2009 06:13

 

Anh mãi đợi em ở chốn này
Bao mùa thu tới lá vàng bay
Mưa sa mấy độ tình không nhạt
Giông tố bao phen nghĩa vẫn đầy.
Lưu luyến đường xưa khi tiễn bước
Thẹn thùng lối cũ lúc chia tay
Trải bao dâu bể hình xa bóng
Vẫn đợi chờ em suốt tháng ngày.

Vẫn đợi chờ em suốt tháng ngày
Phương trời xa ấy có ai hay
Ve kêu ngày hạ tàn thân yếu
Cuốc gọi đêm đông héo xác gầy.
Ong bướm tỏ tình lòng chẳng lụy
Nụ hoa mời gọi dạ không lay
Sao dời vật đổi đời nghiêng ngả
Anh mãi đợi em ở chốn này.
Những ngày mình xa nhau.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Miền » Anh mãi đợi em