Chưa có đánh giá nào
17 bài thơ
Tạo ngày 11/08/2008 07:30 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 27/05/2009 07:40 bởi Vanachi
Tập thơ này có 41 bài, nhưng vì có nhiều bài trùng với các tập khác, nên ở đây chỉ để 17 bài.