15.00
20 bài thơ
Tạo ngày 12/08/2008 07:51 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 12/08/2008 07:53 bởi Vanachi
Nắng mưa có thể đổi trăm màu
Lòng không rời hướng Mũi Cà Mau.
Tập thơ Mũi Cà Mau được in chung với tập Cầm tay, NXB Văn học, 1962.