43.25
20 bài thơ
Tạo ngày 12/08/2008 07:51 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 12/08/2008 07:53 bởi Vanachi
Nắng mưa có thể đổi trăm màu
Lòng không rời hướng Mũi Cà Mau.
Tập thơ Mũi Cà Mau là tập thơ được viết về công cuộc đấu tranh thống nhất đất nước, được in chung với tập Cầm tay, NXB Văn học, 1962.