Chưa có đánh giá nào
Nước: Pháp
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- André Velter (3 bài)
- Christophe (21 bài)
- Johnny Hallyday (2 bài)
- Herbert Léonard (1 bài)
- Julien Blaine (1 bài)
Tạo ngày 11/09/2008 04:07 bởi hongha83
Xavier Bordes sinh năm 1944 tại Arcs (Provence), là nhà thơ, nhà âm nhạc học, nhà viết tiểu luận, dịch giả Pháp, dịch thơ Hy Lạp hiện đại (thơ Odysséus Élytis) và các tác giả cổ điển. Về sáng tác, có các tác phẩm À jamais la lumière, L’étrange clarté de nos rêves, Comme un bruit de source (giải thưởng Max Jacob, 1999).