Westlife là một nhóm nhạc pop người Ireland được thành lập tại Dublin, Ireland vào năm 1998. Nhóm hợp thành bởi các thành viên Shane Filan, Mark Feehily, Kian Egan và Nicky Byrne. Nhóm đã đạt được thành công lớn ở Anh và Ireland cũng như ở các nước khác tại Châu Âu và một số nơi như Úc, Châu Á và Châu Phi.