Không em vắng cả nụ cười
Từng ngày lặng lẽ dần trôi hững hờ
Nhưng em là nghĩa vô bờ
Em về đây xoá bơ vơ hồn này

Xa nhau tình vẫn thêm đầy
Mà đau như muốn gục ngay phút này

Muốn bên em trọn đời dài
Bằng lòng chết giữa vòng tay người tình
Muốn bên em trọn đời mình
Để anh chiêm ngưỡng bóng hình mắt em
Cho em hết cả hồn tim
Lòng thành chỉ muốn bên em trọn đời

Bây giờ thiên lý xa xôi
Nên anh nhắn gửi nhờ ngôi sao trời
Đêm nay tình vẫn không rời
Nên nghe ray rức vọng hồi tim ta
Xa lâu càng đậm thiết tha
Mà đau đến nỗi kêu ca với Trời!

Muốn bên em trọn cuộc đời
Điều gì sẽ đến cũng rồi ra đi
Biết nhưng anh chẳng nghĩ gì
Tin em
Cùng thắp xuân thì cho nhau
Yêu em yêu biết là bao